ÖNKORMÁNYZAT / Bizottságok / Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága

Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága

3 képviselő + 2 külsős tag
Elnök: Dr. Hadnagy Ádám
Tagok: Dr. Szabó Barna
          Szép Dániel

          Markó Petra
          Berke Attila
Feladata:
 • Hatáskörében dönt a Képviselő-testület által részére átruházott ügyekben;
 • A Képviselő-testület által részére átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente beszámol a képviselő-testületnek;
 • Véleményezi az éves költségvetési koncepciót, az önkormányzat költségvetési rendelettervezetét és a Bizottság feladatkörét érintő rendelettervezeteket;
 • Előkészíti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket és előterjesztéseket;
 • Figyelemmel kíséri az ifjúságvédelmi tevékenységet;
 • Véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére kiírandó pályázatokat;
 • Véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény alapítására, átszervezésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztést;
 • Feladatkörét érintően ellenőrzi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény szakmai tevékenységét, véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő, a közművelődési és közgyűjteményi intézményt érintő előterjesztéseket, beszámolókat, figyelemmel kíséri az intézmény gazdálkodási tevékenységét;
 • Javaslatot tesz a közművelődési és közgyűjteményei intézmény feladataira, működési szabályzatának meghatározására, a közművelődési intézményegységet illetően a működés módjaira;
 • Ellenőrzi a kulturális, közművelődési, ifjúsági, művészeti és sport tevékenységet;
 • Javaslatot tesz a támogatott közművelődési tevékenységek körére;
 • Javaslatot tesz közművelődési megállapodás megkötésére;
 • Javaslatot tesz a közművelődési és közgyűjteményi intézménynél magasabb vezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázat feltételeire;
 • Meghallgatja és véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény magasabb vezetői munkakörére pályázókat és ellátja a szakmai-szakértői bizottság feladatait;
 • Javaslatot tesz az állami, nemzeti és az önkormányzati ünnepek programjára;
 • Javaslatot tesz a kultúra, közművelődés és sport terén kiemelkedő munkát végző személyek kitüntetésére;
 • Javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális és sport célú előirányzatok elosztására;
 • Koordinálja a kulturális és sport területéhez kapcsolódó külkapcsolatokat;
 • Helyi civil közösségek, intézmények, egyházak és magánszemélyek kulturális, sport és turisztikai programjaik megvalósulása érdekében pályázatot ír ki;
 • Ellenőrzi a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználását;
 • Figyelemmel kíséri, és szakmai szempontból ellenőrzi az Önkormányzat köznevelési intézményének gazdálkodását;
 • Véleményezi a köznevelési intézmény működési feltételeinek biztosítását elősegítő képviselő-testületi előterjesztéseket;
 • Előkészíti a köznevelési intézmény alapítását, átszervezését;
 • Véleményezi a köznevelési intézményvezetői állás betöltésére kiírandó pályázatokat;
 • Véleményezi a köznevelési intézmény névhasználatát;
 • Javaslatot tesz a köznevelés terén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére;
 • Véleményezi a köznevelési intézményeket érintő, az Önkormányzat által benyújtott pályázatokat;
 • A helyi értéktár kialakításával, és a helyi értéktárba felvett értékeknek a megyei önkormányzat felé történő továbbításával kapcsolatos feladatokat ellátja;
 • Begyűjti az ifjúsági jelzéseket a szabadidő eltöltése, városi ifjúsági programok szervezése, ifjúságvédelmi feladatok, elképzelések terén.
 
 
 • hatáskörében dönt a Képviselő-testület által részére átruházott ügyekben,
 • a Képviselő-testület által részére átruházott hatáskörök gyakorlásáról évente beszámol a képviselő-testületnek,
 • véleményezi az éves költségvetési koncepciót, az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét és a Bizottság feladatkörét érintő rendelet-tervezeteket,
 • javaslatot tesz a költségvetésről szóló rendeletben a szociális célokra meghatározott előirányzatok felhasználására, figyelemmel kíséri azok végrehajtását,
 • véleményezi, illetve kezdeményezi az önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi és szociális, valamint gyermekvédelmi intézmények alapításával, működésével, átszervezésével kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket,
 • előkészíti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket,
 • javaslatot tesz konkrét szociális jellegű helyi intézkedésekre,
 • figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetben élők élet- és munkakörülményeinek alakulását,
 • figyelemmel kíséri a veszélyeztetett kiskorúak helyzetét, a gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységet,
 • elbírálja a szociális bérlakások igénybevételére beérkező pályázatokat,
 • az Önkormányzat ellátási kötelezettségét érintő feladatok vonatkozásában együttműködik az egyházakkal, karitatív szervekkel és a szociális gondoskodás
 • területén tevékenykedő társadalmi és civil szervezetekkel,
 • véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére kiírandó pályázatokat,
 • véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény alapítására, átszervezésére, megszüntetésére vonatkozó képviselő-testületi előterjesztést,
 • feladatkörét érintően ellenőrzi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény szakmai tevékenységét, véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő intézményi előterjesztéseket, beszámolókat, figyelemmel kíséri az intézmény gazdálkodási tevékenységét,
 • javaslatot tesz a közművelődési és közgyűjteményei intézmény feladataira, működési szabályzatának meghatározására, a közművelődési intézményegységet illetően a működés módjaira,
 • véleményezi a központi és egyéb forrásokra irányuló, közművelődési és közgyűjteményi intézmény által benyújtott pályázatokat,
 • ellenőrzi a kulturális, közművelődési, ifjúsági, művészeti és sport tevékenységet,
 • javaslatot tesz a támogatott közművelődési tevékenységek körére,
 • javaslatot tesz közművelődési megállapodás megkötésére,
 • javaslatot tesz a közművelődési és közgyűjteményi intézménynél magasabb vezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázat feltételeire,
 • meghallgatja és véleményezi a közművelődési és közgyűjteményi intézmény magasabb vezetői munkakörére pályázókat és ellátja a szakmai-szakértői bizottság feladatait,
 • javaslatot tesz az állami, nemzeti és az önkormányzati ünnepek programjára,
 • javaslatot tesz a kultúra, közművelődés és sport terén kiemelkedő munkát végző személyek kitüntetésére,
 • javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális és sport célú előirányzatok elosztására,
 • koordinálja a kulturális és sport területéhez kapcsolódó külkapcsolatokat,
 • ellenőrzi a civil szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatás felhasználását az önkormányzati támogatás mértékéig,
 • helyi civil közösségek, intézmények, egyházak és magánszemélyek kulturális, sport és turisztikai programjaik megvalósulása érdekében pályázatot ír ki,
 • figyelemmel kíséri és szakmai szempontból ellenőrzi az önkormányzat nevelési intézményeinek gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását,
 • véleményezi a nevelési-oktatási intézmények működési feltételeinek biztosítását elősegítő képviselő-testületi előterjesztéseket,
 • előkészíti a nevelési intézmény alapítását, átszervezését, megszüntetését,
 • véleményezi a nevelési intézményvezetői állások betöltésére kiírandó pályázatokat,
 • véleményezi a nevelési intézmények névhasználatát,
 • javaslatot tesz nevelés-oktatás terén kimagasló teljesítményt nyújtó személyek kitüntetésére,
 • nevelési kérdésekben szakmai véleményt nyilvánít,
 • véleményezi a nevelési intézmények által benyújtott pályázatokat,
 • közreműködik a városfejlesztési koncepció tervek kialakításában,
 • helyi értéktár kialakításával, és a helyi értéktárba felvett értékeknek a Megyei Önkormányzat felé történő továbbításával kapcsolatos feladatokat ellátja,
 • alapítást, átszervezést és megszüntetést nem érintő kérdésekben jóváhagyja a közművelődési és közgyűjteményi intézmény alapító okiratának módosítását,
 • ifjúsági kerekasztalt működtet, begyűjti az ifjúsági jelzéseket a szabadidő eltöltése, városi ifjúsági programok szervezése, ifjúságvédelmi feladatok, elképzelések terén.

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-06-24 12:54

Sinkovits Imre Filmszínház műsora

2024. június 27. – 2024. június 30.Tovább

2024-06-23 09:07

Szombathelyen mérkőztek meg a legerősebb tűzoltók

a gyorsaság ezúttal is döntő fontosságú voltTovább

2024-06-21 09:25

Városi Televízió műsorajánló

14. Körmendi Szemmel Tovább

2024-06-20 11:15

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2024. június 28. napján napnyugta utáni órákbanTovább

2024-06-20 09:42

Diákként dolgozni, diákként adózni

tájékoztatóTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink