Hírek, aktuális / Pályázati kiírás

2022-11-25 11:17:47
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Körmend, József Attila u.8. 1. emelet 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

1.) A pályázatot kiíró neve: Körmend Város Önkormányzata

2.) A pályázatot kiíró székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

3.) A pályázat célja: A Körmend, József Attila u. 8. 1. emelet 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése. Az ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlan üres.

4.) A pályázat jellege: a pályázat nyílt, a pályázati eljárásban bárki részt vehet, aki megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

5.) Az értékesítendő ingatlannal, annak hasznosításával kapcsolatos elvárások a kiíró részéről:
Az ingatlan Körmenden, a József Attila u. 8. szám alatti társasházban található. Az ingatlan 35 m2 nagyságú, belmagassága 2,70 m, kelet-nyugat tájolású, a szoba az utcára néz. Fűtése és melegvízellátása távhővel biztosított.
Felépítése:
 • 1 előszoba: hasznos területe: 4,49 m2
 • 1 szoba: hasznos területe: 17,28 m2
 • 1 konyha: hasznos területe: 7,50 m2
 • 1 fürdő: hasznos területe: 3,45 m2
 • 1 loggia: hasznos területe: 4,50 m2
A társasházban 1980-ban épült, átlagos állapotú.

6.) Az ingatlan kikiáltási ára: 11.200.000 Ft. Kikiáltási ár alatt az ingatlan nem eladó.

7.) A pályázat kötelező tartalmi elemei:

    A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét;
 • jogi személyiségű pályázó esetén a cégnevet, székhelyet, a hatályos cégkivonatot és aláírási címpéldányt (egyszerű másolatban);
 • arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó megismerte és elfogadja a pályázati kiírásban szereplő feltételeket;
 • a vételárra tett megajánlást,
 • és jogi személyiségű pályázó esetében a mellékelt nyilatkozatot, mely értelmében a pályázó átlátható szervezetnek minősül.
8.) A pályázatok benyújtásának helye: Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet Titkársági szoba

A pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani mindkét esetben úgy, hogy a pályázatnak legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie a kiíróhoz.

9.) A pályázat benyújtásának (ajánlattételi) határideje: 2022. december 12. 9 óra

10.) Az ajánlati kötöttség tartama: a pályázók ajánlati kötöttsége 2023. január 31. napjáig fennáll. A pályázati eljárást lezáró döntést követően a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 60 nappal meghosszabbodik.

11.) A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31. napja. Az elbírálás eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 7 napon belül. A nyertes pályázó, mint Vevő köteles a vételárat legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egyösszegben megfizetni.
A nyertes pályázó viseli továbbá az ingatlanra vonatkozóan készült értékbecslés elkészítésének díját, amelyet az Önkormányzat továbbszámlázással érvényesít a vevővel szemben.

12.) A pályázat elbírálásának szempontja: a pályázat elbírálása során a vételárárra tett ajánlatokat hasonlítja össze a Képviselő-testület, és a legmagasabb vételárat megajánló pályázót hirdeti ki a pályázati eljárás nyerteseként.

13.) Egyéb kikötések:
Az Önkormányzatot megilleti a szerződéstől való elállás joga arra az esetre, ha a nyertes pályázó a vételárat a szerződésben meghatározott határidőig nem fizeti meg az Önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is –eredménytelenné nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Ebben az esetben a pályázók semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek követelést Körmend Város Önkormányzatával szemben.
Csak olyan személy és gazdasági társaság vehet részt az eljárásban, akinek vagy amelynek Körmend Város Önkormányzatával, annak költségvetési szerveivel (Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal, Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, Körmend város Gondnoksága), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal (Régióhő Kft.) szemben nincsen bármilyen jogcímből eredő, lejárt tartozása, ellenkező esetben a pályázó - pályázatának tartalmi vizsgálata nélkül - az eljárásból kizárásra kerül.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a kiíró csak e törvény szerint átláthatónak minősülő szervezettel köthet adásvételi és bármely más, hasznosításra irányuló szerződést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható szervezetnek való megfelelésről nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz csatolt minta nyilatkozat alapján.

A kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, ezért a megkötendő szerződés az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró, az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szervezetnek az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nemleges nyilatkozatának kézhezvételével, vagy amennyiben nem nyilatkozik a jogosult, a nyilatkozat tételére megállapított törvényes határidő leteltével - lép hatályba.

A kiíró a pályázati eljáráson való részvételt nem köti biztosíték adásához.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ a 94/592-929-es telefonszámon vagy a titkarsag@kormend.hu címen szerezhető.
Az ingatlan személyesen megtekinthető a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján.
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.


14.) Melléklet:
Jelen pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbiak:
 • az ingatlan tulajdoni lap másolataKörmend 2022. november 25.


Letölthető dokumentumok:
 

 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink