Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2022-04-11 14:41:03
Körmend Város Önkormányzata
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
 
Körmend Város Gondnoksága
 
intézményvezető (magasabb vezető)
 
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év, 2022. június 1-től 2027. május 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2022. június 1-től 2027. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, az alapító okiratban – városüzemeltetés, köztisztaság, lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása, orvosi rendelők működtetése, közoktatási intézményekben gyermekétkeztetés biztosítása, piacüzemeltetés területén – meghatározott feladatainak koordinálása, irányítása. Az intézményvezető feladata az éves költségvetési tervek elkészítése, az év során a költségvetési gazdálkodási feladatok elvégzése, az intézmény munkavállalói és közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel koordinálása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek pályázó személyében való teljesülése
• Felsőfokú szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
: • főiskolai, egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• Körmend Város Gondnoksága vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program
• iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
• erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát más – az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 16.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/68-6/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: Titkárság, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidő lejártának napján (2022. május 16.) 16.00 óráig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.kozigallas.hu - 2022. április 11.  

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-06-24 12:54

Sinkovits Imre Filmszínház műsora

2024. június 27. – 2024. június 30.Tovább

2024-06-23 09:07

Szombathelyen mérkőztek meg a legerősebb tűzoltók

a gyorsaság ezúttal is döntő fontosságú voltTovább

2024-06-21 09:25

Városi Televízió műsorajánló

14. Körmendi Szemmel Tovább

2024-06-20 11:15

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2024. június 28. napján napnyugta utáni órákbanTovább

2024-06-20 09:42

Diákként dolgozni, diákként adózni

tájékoztatóTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink