Hírek, aktuális / Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

2023-01-30 14:10:05
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA


Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőfokú (egyetemi, főiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következő együttes feltételeknek:
 
  1. állami felsőoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott, első, teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesznek részt,
  2. anyagi, személyi, családi, egyéb körülményeik folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorulnak,
  3. a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben, azaz a 2022/2023-as tanév első félévében tanulmányi átlaguk 4,5 vagy ezen átlag feletti volt.

A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredményei alapján kerüljön elbírálásra.
A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt megjelölt feltételeknek.

Pályázatok benyújtása:

A pályázók pályázatukat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban ( Körmend, Szabadság tér 7.) a Portán, vagy Stipkovics Imre köztisztviselőnél, illetve a www.kormend.hu honlapon hozzáférhető pályázati űrlapon kötelesek benyújtani. A pályázatok kötelező mellékleteinek felsorolását a pályázati űrlap tartalmazza.

A pályázatokat írásban, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen Stipkovics Imre köztisztviselőnél, vagy postai úton Körmend város jegyzőjéhez címezve.


A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje:
 
2023. február 28.

A határidőn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósítása: Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az első 3 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására április, a fennmaradó 2 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására május hónapban kerül sor.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj összege: havi 50.000 Ft.

Pályázatok elbírálása: a pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyek Bizottsága bírálja el.

A pályázó a bizottságok döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezhet.

Egy tanulmányi félévben legfeljebb négy fő részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján egy fő részére állapítható meg ösztöndíj támogatás. Amennyiben azonban kevesebb pályázat érkezik be az ösztöndíjra szociálisan rászorulók részéről, mint amennyi ösztöndíj számukra kiosztható lenne, abban az esetben a Bizottság dönthet úgy, hogy több pályázót támogat kizárólag tanulmányi eredményeik alapján az ösztöndíjak odaítélésekor.

A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követően a város hivatalos honlapján, a Városi Televízió Képújságjában, illetve a város hivatalos újságjában, a Körmendi Híradó című lapban nyilvánosságra kerülnek.

A támogatás visszavonható, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.

A pályázati felhívás Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 22/2003. (VI.1.) számú önkormányzati rendeletének megfelelően kerül kiírásra.


 
Tóth Gábor sk.
a Szociális és Egészségügyek Bizottságának
elnöke
 
 
Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap
Nyilatkozatok
Szociális rászorultság nyilatkozata
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-07-24 17:04

Képzési tájékoztató

álláskeresőknekTovább

2024-07-24 10:34

Vágányzári menetrend

a Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon 2024.08.10.-énTovább

2024-07-24 10:21

Balaton-átevezés, 2024. július 27.

2024-ben is evezd le keresztbe!Tovább

2024-07-24 09:40

PLÁNE! - díj

29 előadás rendezett a MeseboltbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink