Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2020-03-29 18:48:53
Pályázati felhívás

Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás


                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde

Óvoda és bölcsöde vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.09.01.-2025.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, Óvodapedagógus,óvodapedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         • Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival
•         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program
•         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, mely szerint a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
•         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•         nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik
•         nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt
•         nyilatkozat, hogy a pályázó kéri, vagy nem kéri a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fábián Ágnes aljegyző nyújt, a 0694592929 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/53/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
és
•         Elektronikus úton dr. Fábián Ágnes részére a fabian.agnes@kormend.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat-óvodavezető” tárgy megjelöléssel 1 példányban papíron és 1 példányban elektronikusan. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízás

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormend.hu honlapon szerezhet

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 28.
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink