Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2020-12-21 16:33:31
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5.§-a alapján pályázatot hirdet a

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére.

A munkakör megnevezése:
igazgató

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézményvezető feladata a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár hatályos jogszabályoknak megfelelő vezetése, az ezzel kapcsolatos feladatok teljeskörű ellátása. Ennek keretében felelős az intézmény számára meghatározott közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Tevékenységével felelős az intézmény szakszerű, törvényes és hatékony működéséért az alapító okiratban megfogalmazott feladatkörökben. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai munkát. Az intézmény munkavállalóival kapcsolatban gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A munkavégzés helye:
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkakör betöltésének feltételei:
 1. szakirányú felsőfokú végzettség a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3.§-ában, valamint az 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően;
 2. legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú végzettségének és szakképesítésének megfelelő területen;
 3. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képzést a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi;
 4. fennálló vagy a vezetői megbízással egyidejűleg létesítendő munkaviszony az intézménnyel;
 5. vagyonnyilatkozat-tétel.
Munkabérre és juttatásokra vonatkozó információk:
A javadalmazás a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
Vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel munkaviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg azt létesít. A munkaviszony határozatlan idejű, a vezetői megbízatás azonban határozott időre, 5 éves időtartamra szól: 2021. április 1-től 2026. március 31-ig.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
 1. fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz (a pályázó személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkaköreinek adataival);
 2. a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;
 3. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 4. államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;
 5. szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata;
 6. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 7. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 8. a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;
 9. a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását kéri-e.
A pályázat benyújtásának határideje:  
2021. január 27. 16.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat igazgatói munkakörre”

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság hallgatja meg. Majd ezen szakbizottság véleményét, valamint az Önkormányzat Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottságának véleményezését is mérlegelve a pályázatokról Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Fábián Ágnes aljegyző nyújt (e-mail: fabian.agnes@kormend.hu; telefon: 94/592-924 vagy 94/592-929).

Az intézményről további információk a honlapján találhatók: www.kultur.kormend.hu


A pályázati kiírást letöltheti >>>itt
 
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink