EGÉSZSÉG / Szociális intézmények és szolgáltatók / Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ

A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ integrált intézményként Körmenden és 24 településen működik, székhelye Körmend Thököly u. 46., két telephelye Kossuth u. 26. és Hunyadi u. 8 szám alatt található. 
Az intézmény feladata a szociális alap- és szakellátás minél szélesebb körű igénybevételi lehetőségének biztosítása, szociális szolgáltatások elérhetőségére vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása, a szociális segítséget igénylő személyek részére. Az intézmény az egyenlő bánásmód elvét mindig szem előtt tartja.
A Thököly utcai Központ a város és az egyes, ide tartozó ellátások illetékességi területe lakóinak szociális szükségleteit figyelembe véve horizontálisan felöleli a gyermekkorú lakosságtól az aktív korosztályon át a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat. A Központ szakmai munkájában egymásra épülő, különböző ellátási szinteket, illetve szolgáltatási fokozatokat biztosít.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, továbbá együttműködik a város egészségügyi, oktatási, foglalkoztatás szolgáltatóival. Olyan intézményi struktúrát működtet, amely differenciált, egyéni szükségleteket és igényeket figyelembe véve, azonnal, rugalmasan képes reagálni a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteinek megfelelően.
A különböző ellátási formák egy rendszer keretein belül történő működtetése hatékonyabb szociális szolgáltatást eredményez a különböző gondozási formák egymásra épülésével, szervezeti – szakmai összekapcsolásával, részterületek összehangolásával, együttműködésével.
Cél a különféle szakterületek együttműködési elvének javításával rendszeres szakmai megújulás annak érdekében, hogy minden ellátásra szoruló az igényeinek megfelelő, egyénre szabott, komplex ellátásban részesülhessen.
Azonos szakmai normák alapján részesül az ellátott szolgáltatásban, a kompetenciák, hatás- és feladatkörök, együttműködési pontok rögzítése munkakörönként, az eltérő feladatokat végző vagy eltérő képesítésű szakemberek tevékenységének az összehangolása is megvalósul.
Fontos, hogy az intézményben folyó tevékenység során a Szociális Munka Etikai Kódexének elvei, értékei érvényesüljenek és ezen elvek és értékek lehetőségekhez mérten az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába is bekerüljenek.
 
 

Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ
KÖRMEND, THÖKÖLY U. 46.
TEL: 594-115

https://www.szocszolg.kormend.hu/
Intézményvezető: Szálkai Istvánné


 

Körmend, Kossuth L. u. 26. sz. alatt:

Időskorúak Átmeneti Ellátása (Gondozóház)     
Tel.:594-317
vezető: Kocsisné Szabó Enikő

Szociális Étkeztetés      
Tel.: 594-317
vezető: Könczöl Brigitta

Idősek Nappali Ellátása   
Tel.: 594-317
vezető: Könczöl Brigitta

Házi Segítségnyújtás    
Tel.: 594-317
vezető: Kovácsné Szabó Csilla

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás    
Tel.: 594-317
vezető:  Kovácsné Szabó CsillaKörmend, Thököly u. 46. sz. alatt:

Fogyatékossággal Élők Nappali Ellátása     
Tel.: 594-115
vezető: Nagyné P. Ágnes

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat      
Tel.: 594-115
vezető:Simon Rita

Család- és Gyermekjóléti Központ    
Tel.: 594-115
vezető: Simon Rita

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása    
Tel.: 594-115
vezető: Vilicsné G. Mária

Támogató Szolgálat      
Tel.: 594-115
vezető: Szálkai IstvánnéKörmend, Hunyadi u. 8. sz. alatt:

Szociális Foglalkoztatás     
Tel.: 594-115
vezető: Nagyné P. Ágnes

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-06-24 12:54

Sinkovits Imre Filmszínház műsora

2024. június 27. – 2024. június 30.Tovább

2024-06-23 09:07

Szombathelyen mérkőztek meg a legerősebb tűzoltók

a gyorsaság ezúttal is döntő fontosságú voltTovább

2024-06-21 09:25

Városi Televízió műsorajánló

14. Körmendi Szemmel Tovább

2024-06-20 11:15

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

2024. június 28. napján napnyugta utáni órákbanTovább

2024-06-20 09:42

Diákként dolgozni, diákként adózni

tájékoztatóTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink