Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2023-10-25 15:27:01
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
pénzügyi osztályvezető

A Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezetői (gazdasági vezetői) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 • Az osztályvezető felelős a Pénzügyi Osztály munkájának megszervezéséért, vezetéséért és ellenőrzéséért.
 • A gazdasági szervezet vezetéséhez kapcsolódóan felelős az Önkormányzat, a társulásai, valamint az általuk fenntartott költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.
 • Felelős az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátásáért.
 • Gondoskodik a hatályos jogszabályok, a képviselő-testületi és bizottsági döntések megtartásáról, megtartatásáról.
 • Gondoskodik a feladat- és hatáskörébe tartozó pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét érintő szabályzatok elkészítéséről, azok folyamatos aktualizálásáról.
 • Összefogja, irányítja a költségvetési tervezés és beszámolás munkálatait. Gondoskodik a kapcsolódó testületi előterjesztések előkészítéséről és összeállításáról. A költségvetési rendelet végrehajtása és a testületi döntések figyelembevételével év közben előkészíti a költségvetési rendelet szükséges módosításait.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Önkormányzat költségvetési rendelete az irányadó.

Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdésében előírt nyilvántartásban való szereplés és a tevékenység ellátására jogosító engedély megléte.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatási szervnél gazdasági vezetői területen szerzett szakmai tapasztalat;
 • ASP gazdálkodási szakrendszerének ismerete;
 • közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz;
 • végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatban szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2023. december 1. napjától betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. november 6. 12.00 óra
A munkakörrel kapcsolatban dr. Stepics Anita jegyző (telefon: 94/592-929, e-mail: titkarsag@kormend.hu) nyújt további információt.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtható a Jegyzőnek címezve személyesen vagy postai úton a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) vagy elektronikus úton a titkarsag@kormend.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően az előírásoknak megfelelő pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.Körmend, 2023. október 19.
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink