Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2023-12-20 13:58:02
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

KÖRMEND VÁROS GONDNOKSÁGA

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

A munkáltató neve:

Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogokat Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

Betöltendő munkakör:

Intézményvezető

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, az alapító okiratban – városüzemeltetés, köztisztaság, lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása, orvosi rendelők működtetése, közoktatási intézményekben gyermekétkeztetés biztosítása területén – meghatározott feladatainak koordinálása, irányítása.
Az intézményvezető feladata az éves költségvetési tervek elkészítése, az év során a költségvetési gazdálkodási feladatok elvégzése, az intézmény munkavállalói és közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel koordinálása.

A foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős foglalkoztatás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2024. március 1 – 2029. február 28-ig.

A munkavégzés helye:

9900 Körmend, Ady Endre u. 72.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a Kjt, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történik.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
 1. Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek pályázó személyében való teljesülése;
   
 2. felsőfokú szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés megléte.
A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
 1. főiskolai, egyetemi végzettség;
   
 2. min. 5 éves vezetői gyakorlat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 1. fényképes szakmai önéletrajz;
   
 2. Körmend Város Gondnoksága vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
   
 3. iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
   
 4. erkölcsi bizonyítvány;
   
 5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát más – az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse;
   
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását.
Pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásuk határideje:

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán legkésőbb 2023. december 20-ig közzé kell tenni a pályázati kiírást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31. 16 óra

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban Körmend Város Polgármesteréhez címezve, postai úton történő megküldéssel, vagy személyesen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat Körmend Város Gondnoksága intézményvezetői munkakörének betöltésére”.

A pályázat benyújtásának helye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 28.


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-04-16 09:16

Természetjáró és kézműves táborok

Lehetőség van napközis és bentlakásos táborozásra isTovább

2024-04-16 09:04

Rejtő Jenő: Úrilány szobát keres

Körmendi Kastélyszínház TársulatTovább

2024-04-15 16:14

Felhívás!

Rába-takarításTovább

2024-04-15 10:42

Bemutatkozó kiállításnyitó

2024. május 13.Tovább

2024-04-15 10:38

50 éves a Somogyi

meghívóTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink