ÖNKORMÁNYZAT / Pályázatok / Archív pályázatok / Pályázati felhívás igazgató beosztás ellátására

2023-03-08 09:07:36

Körmend Város Önkormányzata

                a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01-2021.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-A hatályos jogszabályok szerint az intézmény jogszerű működtetése, vezetése. -Az intézmény teljes körű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. -munkáltatói jogkör gyakorlása. -rendezvények szervezése, lebonyolítása, koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-  Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

-Iskolai végzettség: felsőfokú szakmai végzettség és szakképzettség, a 150/1992 (XI. 20) Korm. r. 6/A § (1) szerint

- Legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú végzettségének és szakképzettségének megfelelő területen.

- a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) és a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendeletben előírt többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

- megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),

- a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

- a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez;

- pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását kéri-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stipkovics Imre nyújt, a 0694/592-926 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OS-3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OS-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

- Személyesen: Stipkovics Imre, Vas megye, 9900 Körmend, Körmend Szabadság tér. 7 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét, majd a Képviselő-testület Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága általi véleményeztetés mérlegelve, Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kormend.hu - 2016. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormend.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 3.

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink