Hírek, aktuális / Pályázati kiírás

2020-11-03 09:59:09
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmenden a szilárd hulladék összegyűjtése és ártalmatlanítása tárgyában
 
1.)     A pályázatot kiíró neve: Körmend Város Önkormányzata

2.)     A pályázatot kiíró székhelye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

3.)     A pályázat célja, tárgya, az elvégzendő feladat leírása

A Közszolgáltató feladata Körmenden a települési vegyes (kommunális) hulladék, továbbá a szelektíven gyűjtött zöldhulladék, papírhulladék, műanyaghulladék, fémhulladék, üveghulladék, lomhulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése (ártalmatlanítása) vagy kezelésre (ártalmatlanításra)  átadása közszolgáltatási szerződés keretében, 2021. január 1- 2025. december 31. közötti időtartamban. 

A Közszolgáltató feladata ügyfélszolgálat (ügyfélfogadás) biztosítása legalább 14 óra/hét időtartamban Körmenden úgy, hogy legalább kéthetente egyszer szombati napon is biztosítani kell az ügyfélfogadást legalább 5 óra időtartamban.
A Közszolgáltató feladata lakossági igény esetében a hulladékgyűjtő edény bérletének biztosítása az ezt igénylő lakos részére. A hulladékgyűjtő edény bérletének díját és feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.
A kommunális hulladékot hetente egyszer köteles a Közszolgáltató elszállítani a lakosságtól.
A Közszolgáltató feladata a „sárga zsákos” hulladékgyűjtés biztosítása, ennek keretében a Közszolgáltatóval szerződött lakossági ügyfelek részére évente min. 12 db sárga zsák biztosítása térítésmentesen a papír, kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, műanyag, színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok, fém-és italos kartondoboz, fém italos doboz (pl. üdítős, sörös, energiaitalos, tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz gyűjtésére. A Közszolgáltatónak ténylegesen minden „sárga zsákos” hulladék elszállításakor annyi új sárga zsákot kell adni az ingatlanhasználónak, amennyi sárga zsákot elszállított az ingatlan elől a Közszolgáltató. A Közszolgáltató feladata a sárga zsákos hulladék összegyűjtése és elszállítása házról házra történő gyűjtés keretében, havonta egy alkalommal.
 
A Közszolgáltató feladata a szelektív hulladékgyűjtő szigetekben összegyűlt hulladék elszállítása az alábbi gyakorisággal:
 
 1. üveghulladék: kéthetente
 2. papírhulladék: négyhetente
 3. műanyaghulladék: négyhetente.
 
A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett (szabálytalanul ) elhelyezett hulladékot köteles elszállítani azzal, hogy amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett szabálytalanul elhelyezett  hulladék birtokosának személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a Közszolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a hulladék birtokosának személye nem állapítható meg, a Közszolgáltató a számlát az Önkormányzatnak jogosult benyújtani, de szelektív hulladékgyűjtő szigetenként számítva évente 3  alkalommal a Közszolgáltató köteles Önkormányzatot terhelő díj felszámítása nélkül a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett szabálytalanul elhelyezett  hulladék elszállítására.
 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek találhatóak az alábbi körmendi utcákban:
 
1. Molnár Lajos u.
2. Bartók Béla ltp.
3.Bartók Béla utca (Reál boltnál)
4. Somogyi Béla utca (kisbolt mellett a Platán utcában)
5. Ady Endre utca
6.  IV.Béla király utca/Bástya utca (Spar parkolóban)
7. Nemes Lipót utca/Rákóczi utca kereszteződés
8.Nefelejcs u.
9.Felsőberkifalu, Berki utca
10. Horvátnádalja: Dobogó utca
11. Nádaljai utca
12.Magyarnádaljai utca
Mindegyik gyűjtőszigeten üveg, műanyag és papír gyűjtőedényzet található.
 
 
A Közszolgáltató feladata, hogy 2021. január 1-étől  zöldhulladék begyűjtésének céljára a lakosság számára zöldhulladék zsákot biztosítson térítés ellenében, a körmendi ügyfélszolgálati irodában.  A Közszolgáltató feladata a zöldhulladék zsák elszállítása havonta legalább egy alkalommal, egyébként jogszabályban előírtak szerinti gyakorisággal. A Közszolgáltatónak zöldhulladék zsák helyett zöldhulladékgyűjtő edényzetet (biohulladék gyűjtő barna színű edényzet)  kell biztosítania az ezt igénylő lakos részére, a hulladékgyűjtő edény bérletének díját és feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.
A közszolgáltatást a vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően kell ellátni, különös tekintettel a hulladékról szóló törvényben és a Kormányrendelettel elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakra.
A Közszolgáltató feladata az évenkénti egyszeri lomtalanítás elvégzése Körmenden, a körmendi háztartásokban,  házhoz menő rendszerben, minden év május 30. napjáig. A lomtalanítás költsége része a közszolgáltatás díjának, standard díjelemként (lásd: nhkv.hu), így azért az Önkormányzat külön díjat nem fizet a Közszolgáltatónak. Az önkormányzati intézmények által kihelyezett lomhulladék elszállításáért a Közszolgáltató díjat számíthat fel az Önkormányzattal szemben, a díjat a pályázati eljárás keretében versenyezteti az Önkormányzat.
A Közszolgáltató feladata továbbá a Körmend, Rába parton található  2 db,  1100 literes konténer ürítése (cseréje) díj ellenében,  telítettség esetén, a konténerek telítettségét az Önkormányzat jelenti le a Közszolgáltatónál.
Az Önkormányzat 3/2014. (II.28.) rendeletében szabályozta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályait, a rendelet a pályázati felhívás mellékletét képezi.
Körmend tagja a Nyugat-dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásnak, mely hulladékgyűjtő udvart működtet a régi rádóci úton, a Müllex Kft. harasztifalusi telephelyével szemben. Az Önkormányzat tulajdonában nincs hulladékgazdálkodási létesítmény, ill. nincs tulajdonában a közszolgáltatás ellátásához szükséges jármű, gép, berendezés, eszköz.
 
Közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló, ismert adatok:
Adatok:
Körmenden a lakosságszám 2020. január 1-i adatok alapján: 10.951 fő
Körmenden a háztartások száma: kb 5081 db.
Állandó ingatlanhasználók: 4352 szerződött ügyfél összesen 4382 db edényzettel
Időszakos ingatlanhasználók: 3  szerződött ügyfél összesen 3 db edényzettel
Gazdálkodó szervezetek: 249 szerződött ügyfél összesen 317  db edényzettel
Intézmények: 33 szerződött ügyfél összesen 85 db edényzettel
 
A Körmenden képződött hulladék mennyisége 2019. évben:
Műanyag: 0 kg
Fémhulladék: 1600 kg
Üveghulladék: 42626 kg
Papírhulladék: 50195 kg
Zöldhulladék: 937265 kg
Kommunális hulladék: 2 888 124 kg
Lomhulladék: 218 740 kg
A fenti mennyiségek és a felhasználók száma tájékoztató jellegűek, a számok a szerződés időtartama alatt változhatnak.
 
A hulladékszállítási díjat miniszter állapítja meg, arra a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tesz javaslatot. Ennek megfelelően a hulladékszállítás, mint közszolgáltatás díja nem versenyeztethető.
A hulladékszállítási közszolgáltatás keretében elvégzendő feladatokat az alábbi jogszabályok szabályozzák:
 • 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladékról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről
 • 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról
 • 1999/31/EK tanácsi irányelv a hulladéklerakókról
 • 2018/850 európai parlamenti és tanácsi irányelv a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról
 • 94/62/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
 • 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról
 • 2012/19/EU Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
 • 2006/66/EK Európai Parlament és a Tanács irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 1013/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete a hulladékszállításról
 • 1445/2005/EK Bizottság rendelete a hulladékra vonatkozó statisztika megfelelő minőségértékelési kritériumainak és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmának meghatározásáról, a 2150/2002/EK rendelet alkalmazása céljából
 • 2004/312/EK Tanács határozata a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes eltérések engedélyezéséről
 • 2003/33/EK Tanács határozata a hulladékok hulladéklerakókban történő átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv II. mellékletének 16. cikke alapján
 • 2150/2002/EK Európai Parlament és Tanács rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikákról
 • 76/431/EGK Bizottság határozata a Hulladékgazdálkodási Bizottság létrehozásáról
 • 1418/2007/EK Bizottság rendelete a 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes Közszolgáltatói számlaképről
 • 2013. évi CXXXIV. törvény egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 68/2016. (III.31.) Korm. rendelet az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
 • 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
 • 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről
 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 • 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről
 • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
 • 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
 • 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
 • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
 • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 12/2016 (V.24.) NFM rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről
 • 13/2016 (V.24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról
 • 16/2015. (IV. 9.) NFM rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal miniszter részére történő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő adatszolgáltatás rendjéről
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 • 95/2013. (X. 14.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
 • 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
 • 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
 • 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról
 • 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről
 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
 • 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
 • 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
 • A Bizottság (2018/c 124/01) Közleménye a technikai útmutatás a hulladékok osztályozásához
 • Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (kormany.hu)[1]
 
Az Önkormányzat a csatolt közszolgáltatási szerződés-tervezet mentén kíván szerződni a legjobb ajánlattevővel. A pályázók pályázatukban jelezhetik azt, hogy kívánnak-e észrevételt vagy kiegészítést fűzni a csatolt közszolgáltatási szerződés-tervezethez.
 
4.)     A pályázat jellege: a pályázat nyílt, a pályázati eljárásban részt vehet bármely olyan hulladékgazdálkodást végző szervezet, amely rendelkezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel.
Az Önkormányzat a pályázati kiírással közvetlenül megkeresi az alábbi Közszolgáltatókat:
 
 • STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31.,)
 • Zalai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
 
5.)     A pályázat kötelező tartalmi elemei:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét;
 • jogi személyiségű pályázó esetén a cégnevet, székhelyet, a pályázati határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, és aláírási címpéldányt (egyszerű másolatban);
 • arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó megismerte és elfogadja a pályázati kiírásban szereplő feltételeket; a pályázati kiírás alkalmas volt arra, hogy szakmailag megalapozott ajánlatot tegyen a pályázó,
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében átlátható szervezetnek minősül,
 • amennyiben a pályázó már rendelkezik a közszolgáltatás végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel, környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedéllyel; és a Hulladékról szóló törvény   32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel, abban az esetben ezen engedélyek egyszerű másolatban csatolandóak a pályázathoz,
 • a Közszolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívül esetlegesen végzett gazdasági tevékenysége nem veszélyezteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését,
 • közös ajánlatot tevő pályázók esetében a pályázóknak meg kell jelölniük maguk közül azt, akit nyertességük esetén az Önkormányzat Közszolgáltatónak tekint,
 • tartalmaznia kell továbbá a pályázatnak az alábbiakat:
 a) a közszolgáltatás ellátásának módja, szervezése, ennek bemutatása,
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, technológia, műszaki felszereltség, létesítmények bemutatása,
c) a közszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében tett módszerek, intézkedések, illetve vizsgálati eszközök bemutatása,
d) a közegészségügyi, környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jelentős intézkedéseknek a bemutatása,
e) az elkülönített hulladékgyűjtés bemutatása,
f) a közszolgáltatás és a településen végzett más hulladékgazdálkodási tevékenységek kapcsolatának, összhangjának alakítása, ennek bemutatása;
g) a közszolgáltatással összefüggő, esetlegesen tervezett fejlesztések vagy fejlesztési igények  bemutatása,
h) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzési rendjének bemutatása,
i) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékai,  módszerei, ennek bemutatása,
j) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási feladatok finanszírozási módjának bemutatása,
k) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének módja, bemutatása,
l) az ügyfélszolgálati, tájékoztatási, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésének bemutatása.  
 
Az a-l) pontban foglaltakat adatokkal és leírásokkal kell alátámasztani.
 
 • A pályázatban meg kell jelölni a közszolgáltatás azon részét, amelyre vonatkozólag a pályázó harmadik személlyel kíván szerződést kötni, és meg kell jelölni ezen szerződésnek a pályázati eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés értékéhez viszonyított mértékét, arányát, ha az meghaladja a pályázati eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés nettó értékének 10 százalékát.
 
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a Körmenden működtetendő ügyfélszolgálat helyét és nyitva tartását.
 
 • A pályázónak be kell mutatnia az ajánlatában azt, hogy rendelkezik-e a pályázó olyan - tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő - telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és műszaki ellenőrzésére; valamint rendelkezik-e olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen bekövetkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;valamint, hogy rendelkezik-e  a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően képzett - szakemberrel;
 
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó ajánlatát:
 
 1. önkormányzati intézmények által az évenkénti egyszeri lomtalanítás keretében kihelyezett lomhulladék elszállításának díja, valamennyi önkormányzati intézményre vetítetten megadva,  nettó ……………………………FT/kg/évi egyszeri lomtalanítás
 2. a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett szabálytalanul elhelyezett hulladék elszállítására vonatkozóan,  Ft/kg egységárban, nettó módon megadva az ajánlatot  azzal, hogy szelektív hulladékgyűjtő szigetenként számítva évente 3  alkalommal a Közszolgáltató köteles Önkormányzatot terhelő díj felszámítása nélkül a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett szabálytalanul elhelyezett  hulladék elszállítására.
 3. Körmenden, a Rába parton kihelyezett, összesen 2 db, egyenként 1100 l űrtartalmú hulladékgyűjtő konténer ürítésének, cseréjének díjára vonatkozóan, nettó FT/konténer/ürítés egységárban megadva azt.
 
 
8.)     A pályázatok benyújtásának helye: Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet Titkársági szoba
A pályázatokat személyesen vagy  postai úton  lehet benyújtani mindkét esetben úgy, hogy a pályázatnak legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig be kell érkeznie a kiíróhoz.
9.)     A pályázat benyújtásának (ajánlattételi) határideje: 2020. november 30.  12 óra.
10.)   Az ajánlati kötöttség tartama: a pályázók ajánlati kötöttsége 2020. december 31. napjáig fennáll. A Képviselő-testületnek a pályázati eljárást lezáró döntését követően a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége 30 nappal meghosszabbodik.
11.) A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 20. napja. A pályázatokat Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak 7 napon belül.
12.) A pályázat elbírálásának szempontja: a pályázatok értékelése a  legjobb ár-érték arány alapján történik, adható pontszámok:  0-10 pont:  
a) önkormányzati intézmények által az évenkénti egyszeri lomtalanítás keretében kihelyezett lomhulladék elszállításának díjára vonatkozó ajánlatunk, valamennyi önkormányzati intézményre vetítetten megadva:
 
nettó ……………………………FT/kg/évi egyszeri lomtalanítás
 
b) a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett szabálytalanul elhelyezett hulladék elszállítására vonatkozó, FT/kg egységáron megadott  ajánlati ár esetén a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a 10 pontot kapja. A többiek ehhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével kapják a pontszámot.
c)  Körmenden, a Rába parton kihelyezett, összesen 2 db, egyenként 1100 l űrtartalmú hulladékgyűjtő konténer ürítésének, cseréjének díjára vonatkozó, Ft/konténer/ürítés egységáron megadott ajánlati ár esetén a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat a 10 pontot kapja. A többiek ehhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével kapják a pontszámot.
 
13.)   Egyéb kikötések:
A nyertes ajánlattevőnek 2020. december 31-ig meg kell kötnie a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzattal.
 
Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást – akár indokolás nélkül is –eredménytelenné nyilváníthatja, vagy pályázati felhívását visszavonhatja. Ebben az esetben a pályázók semmilyen jogcímen nem érvényesíthetnek követelést Körmend Város Önkormányzatával szemben.
Az Önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az Önkormányzat csak e törvény szerint átláthatónak minősülő szervezettel köthet adásvételi és bármely más, hasznosításra irányuló szerződést. Gazdasági társaság pályázó esetében ezért az átlátható szervezetnek való megfelelésről nyilatkozni kell a pályázati kiíráshoz csatolt minta nyilatkozat alapján.
Az Önkormányzat  a pályázati eljáráson való részvételt nem köti biztosíték adásához.
 
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ a 94/592-928-as telefonszámon vagy a titkarsag@kormend.hu címen szerezhető.
 
Az ajánlatokat zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani személyesen vagy  postai úton.
 
A pályázati kiírást Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020. (X.28.) határozatával hagyta jóvá.
 
Körmend 2020. október 30.
                                                          
 
 
                                                             Körmend Város Önkormányzata
                                                                        Bebes István polgármester

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink