ÖNKORMÁNYZAT / Bizottságok / Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság

4 képviselő + 3 külsős tag
Elnök: Dr. Szabó Barna
Tagok: Geosics László
           Zsebe Ferenc
           Tóth Gábor

           Sövegjártó Zoltán
           Mándli Tibor
           Bán MiklósFeladata:
 • véleményezi az éves költségvetési koncepciót,
 • véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a végrehajtásról szóló beszámolót,
 • előzetesen véleményezi a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról készített rendelet-tervezeteket,
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulására, értékeli az azt előidéző okokat,
 • felülvizsgálja és véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás),
 • véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet tervezeteket,
 • figyelemmel kíséri és pénzügyi szempontból ellenőrzi az önkormányzat intézményeinek gazdálkodását, az önkormányzat határozatainak végrehajtását,
 • beszámoltatja az önkormányzat által fenntartott intézményeket költségvetési előirányzatuk felhasználásáról,
 • haladéktanul jelzéssel és intézkedési javaslattal él a Képviselő-testület felé amennyiben azt észleli, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési előirányzatukat túllépték, vagy ennek veszélye fennáll,
 • megtárgyalja az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait,
 • javaslatot tesz intézményi ellenőrzések megtartására, részt vesz az önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzésében,
 • felkérésre szakvéleményt nyilvánít az önkormányzatot érintő pénzügyekben,
 • feladatkörét érintően javaslatot tesz kitüntetésekre,
 • javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában levő lakásingatlanok bérleti díjának mértékére, vagy az értékesítési ár megállapítására,
 • Körmend város Gondnoksága. részére javaslatot tehet az önkormányzat tulajdonában levő helyiségek bérleti díjának meghatározására,
 • javaslatot tesz az önkormányzati ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához,
 • a képviselők vagyonnyilatkozatának kezelése,
 • véleményezi a gazdasági kihatású, valamint az önkormányzat vagyonát érintő javaslatokat, előterjesztéseket,
 • véleményezi az önkormányzati érdekeltségű, illetve az önkormányzat által alapított gazdasági társaság alapítását, átalakítását, megszüntetését, illetve gazdálkodását,
 • megtárgyalja az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságban az önkormányzat képviseletében eljáró felügyelő bizottsági tag beszámolóját,
 • szakvéleményt nyilvánít gazdasági és vagyoni kérdésekben,
 • véleményezi intézményalapítás esetén a működtetés-fenntartás költségvetési igényeit,
 • véleményezi mindennemű hitel igénybevételének az indokoltságát, továbbá a visszafizetés garanciáit, feltételeit,
 • véleményezi az önkormányzat által létrehozott közalapítványok éves beszámolóját,
 • tájékoztatást kérhet a belső ellenőr által folytatott és éppen folyamatban lévő ellenőrzésekről,
 • véleményezi minden egyéb, a képviselő-testület elé kerülő előterjesztést, amelynek pénzügyi, gazdasági kihatása van,
 • a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá eső beszerzések esetén - a közszolgáltatást nyújtó szervezetek kiválasztására irányuló eljárás kivételével - a közbeszerzési szabályzatban meghatározottak szerint lebonyolítja Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzéseit,
 • javaslatot tesz a Bírálóbizottság létszámára,
 • átruházott hatáskörben elkészíti az éves közbeszerzési tervet,
 • a közbeszerzések éves tapasztalatairól minden év december 31-ig írásos előterjesztést készít a Képviselő-testület számára. 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2023-09-22 11:04

Agora 2023 ősz-tél

programajánlóTovább

2023-09-22 10:59

Érkeznek az adószámla-értesítők

NAV tájékoztatóTovább

2023-09-22 09:23

Csákányi László Filmszínház műsora

2023. szeptember 30-igTovább

2023-09-21 10:12

Közlekedésrendészeti összefoglaló Vas vármegyéből

halálos kimenetelű közlekedési balesetTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink