Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2022-02-07 13:22:32
Körmend Város Önkormányzata

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Körmend Város Gondnoksága

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év, 2022. május 1 - 2027. április 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2022. május 1 - 2027. április 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Ady Endre utca 72.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, az alapító okiratban – városüzemeltetés, köztisztaság, lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása, orvosi rendelők működtetése, közoktatási intézményekben gyermekétkeztetés biztosítása, piacüzemeltetés területén – meghatározott feladatainak koordinálása, irányítása. Az intézményvezető feladata az éves költségvetési tervek elkészítése, az év során a költségvetési gazdálkodási feladatok elvégzése, az intézmény munkavállalói és közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel koordinálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Felsőfokú képesítés,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek pályázó személyében való teljesülése
•         Felsőfokú szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         főiskolai, egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképes szakmai önéletrajz
•         Körmend Város Gondnoksága vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program
•         iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
•         erkölcsi bizonyítvány
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát más – az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/68-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: , Vas megye, 9900 Körmend, Szabadság tér 7. I. emelet Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kormend.hu - 2022. február 7.A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 7.
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-05-29 19:57

Városi Pedagógusnap

meghívóTovább

2024-05-29 10:55

Horváth Szabolcs indulhat az augusztusi világbajnokságon

Nagyon jól sikerült a ringes debütálásaTovább

2024-05-28 10:14

Strandfoci Bajnokság

Körmend, RábapartTovább

2024-05-28 10:00

Fülöp-Vill Körmend Városi Kosárlabda Bajnokság

Bajnok a VargoBútor csapataTovább

2024-05-28 09:11

Forgalomkorlátozás lesz Szombathelyen

A Rumi út és a 86-os főút csomópontjábanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink