Hírek, aktuális / Hirdetmény

2021-03-31 10:57:20
HIRDETMÉNY
óvodai beiratkozásról

 
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 3. életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, valamint akiknek a gyermeke a 2021/2022. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésre kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában a beiratkozás rendje az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában foglaltakra is figyelemmel a következő:

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a beiratkozás elsődlegesen elektronikus úton történik. A beiratkozási szándékot a tagóvodák részére az alábbi e-mail címeken kell jelezni a gyermek neve és a szülő elérhetőségi adatainak (telefonszám vagy e-mail cím) megjelölésével:
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (9900 Körmend, Bartók Béla u. 9.; telefon: 94/594-313):
          bcmovoda.kormend@gmail.com
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Mátyás Király u. 18.; telefon: 94/594-278):
          matyasovikormend@gmail.com
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Dienes Lajos u.1.; telefon: 94/410-147):
          dienesovi@kormend.hu
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvoda (9900 Körmend, Nádaljai u.19.; telefon: 94/410-413):
          bcmovoda.kormend@gmail.com 
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvoda (9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45.; telefon: 94/422-308):
          molnaszecsodiovi@gmail.com


Az e-mailhez csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat (szkennelve vagy fotózva):
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • a gyermek anyakönyvi kivonata;
  • a gyermek TAJ kártyája.
Aki a fentiek szerint nem tudja megoldani gyermeke óvodai beiratását, az kérjük, jelezze ezt hétköznapokon 8.00 – 12.00 óráig a tagintézmények telefonszámain vagy Kőházyné Fasching Anikó intézményvezetőnél (telefon: 94/594-313 vagy 30/9890-309).

A beiratkozással kapcsolatban további információ ugyanezen elérhetőségeken kérhető.

A tagóvodák 2021. május 3-7-ig fogadják a jelentkezéseket.

A tagóvodák felvételi körzetei megtekinthetők a www.kormend.hu honlapon.

Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A gyermek felvételéről az óvoda dönt, a döntésről az óvodavezető értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Körmend Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.Körmend, 2021. március 29. 
                        Bebes István                                                     dr. Stepics Anita
         Társulási Tanács elnöke                                               jegyző
         

Letölthető dokumentumok:

- Hirdetmény óvodai beiratkozás 2021
- Óvodai felvételi körzetek Körmend 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2022-08-08 10:42

Jelentkezz tűzoltónak!

felhívásTovább

2022-08-08 10:04

Vágányzári hirdetmény

Szombathely - Szentgotthárd vasútvonalTovább

2022-08-07 10:51

Vasvári Békenap

2022. Augusztus 13.Tovább

2022-08-07 08:10

Városi Televízió műsorajánló

A Pál utcai fiúk a KvártélyházbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink