Hírek, aktuális / Felhívás - bírósági ülnökök 2019. évi választása

2019-03-18 10:10:33
FELHÍVÁS
a bírósági ülnökök jelölésére

 
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.
A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019.(III.05.). KE határozatában a bíróságok ülnökeinek választását 2019. március 07. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

Jelölt lehet:
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 
A Be. 680.§ (5) bekezdés alapján a fiatalkorú elleni bírósági eljárásban ülnökként kizárólag
  1. pedagógus
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúsági szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítségét, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2015. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, önkormányzati képviselők és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A fentiek alapján felhívom a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárokat, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatokat és az egyesületeket - kivéve a pártokat - , hogy a Körmendi Járásbíróságra, a Bjt. 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jelöltre vonatkozó jelölésüket – a jelen felhívás mellékletét képező ülnökké jelölő nyilatkozat kitöltésével - a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) személyesen 2019. április 10. napján (szerda) 16 óráig eljuttatni szíveskedjenek.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:
  • A jelölő választópolgár vagy jelölő szervezet által kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” elnevezésű nyomtatványt
  •  a jelöltnek az írásbeli „nyilatkozata a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról”
       a jelölt köteles arról is nyilatkozni, hogy rendelkezik-e választójoggal
  • A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal (úgynevezett erkölcsi bizonyítvánnyal) kell igazolnia büntetlen előéletét és azt a tény, hogy közügyektől való eltiltás hatálya alatt nem áll, a hatósági bizonyítványt saját költségén kell beszerezni. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Felhívom a figyelmüket továbbá arra is, hogy a jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2019. április 12. napján 13 óráig a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára (9900 Körmend, Szabadság tér 7., I. emelet) személyesen lehet eljuttatni a  hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Mind a jelölés, mind pedig annak elfogadása formanyomtatványon történik mely a honlapról letölthető.

A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás melléklete tartalmazza.
 
Körmend, 2019. március 13.
 
Bebes István s.k.
polgármester
Körmend Város Önkormányzata


Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató
N Y I L A T K O Z A T bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
Jelölő személy/szervezet
A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei

 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2022-05-20 15:13

Tájékoztató

távhő vezeték javításárólTovább

2022-05-20 09:47

Áramszüneti tájékoztató

2022.06.23.Tovább

2022-05-20 09:42

Szabadidős lovas verseny

NádasdTovább

2022-05-20 09:17

Éjfélkor jár le a határidő

NAV tájékoztatóTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink