Hírek, aktuális / Hirdetmény óvodai beiratkozásról

2024-03-28 11:35:45
HIRDETMÉNY
óvodai beiratkozásról
 
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 3. életévét 2024. augusztus 31-ig betölti, valamint akiknek a gyermeke a 2024/2025. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésre kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában a beiratkozás rendje a következő:

A beíratás időpontja:
 
2024. április 22-23. (hétfő-kedd) 8-17 óráig

A beíratás helye:
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (9900 Körmend, Bartók Béla u. 9.; telefon: 94/594-313)
  2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Mátyás Király u. 18.; telefon: 94/594-278)
  3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvoda (9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45.; telefon: 94/422-308)

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodájába (9900 Körmend, Nádaljai u.19.; telefon: 94/410-413) a beiratkozás a székhelyintézményben (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.) történik.
A tagóvodák felvételi körzetei megtekinthetők a www.kormend.hu honlapon, valamint kifüggesztve a tagóvodákban.

Az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
  • a gyermek anyakönyvi kivonatát és „oltási kiskönyvét”, TAJ kártyáját;
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • amennyiben van ilyen, a gyermek esetleges sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét, egészségi állapotát, egyéb körülményt – amelynek az óvodai nevelés során jelentősége lehet – igazoló dokumentumot.


Felvehető gyermekek:

Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A gyermek felvételéről az óvoda dönt, a döntésről az óvodavezető értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Körmend Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozással kapcsolatban további információ a tagintézmények telefonszámain vagy Kőházyné Fasching Anikó intézményvezetőnél (telefon: 94/594-313 vagy30/9890-309) kérhető.Körmend, 2024. február 28.


 
Bebes István                                                                      dr. Stepics Anita
Társulási Tanács elnöke                                                                    jegyző                 Letölthető dokumentum:

Óvodai körzethatárok Körmend 2024 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-04-15 16:14

Felhívás!

Rába-takarításTovább

2024-04-15 10:42

Bemutatkozó kiállításnyitó

2024. május 13.Tovább

2024-04-15 10:38

50 éves a Somogyi

meghívóTovább

2024-04-15 09:56

Kőszegi programok 2024

Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és LevéltárTovább

2024-04-15 07:59

Labdarúgó eredmények

Vármegyei I-II. osztályTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink