sortáv
Kattintson a képere !
Körmend város önkormányzati programja
2007-2010.


1. A programalkotás célja és háttere
A ciklusprogram Körmend Város Önkormányzata számára a következendõ négy évben érvényesíteni kívánt célokat és feladatokat foglalja össze a települési adottságok, a tervezési és fejlesztési elõzmények, a várospolitikával kapcsolatos választási ígéretek, a városmûködtetési és -fejlesztési feltételrendszer, illetve a megvalósíthatóság realitásainak figyelembe vételével. Noha a ciklusprogram idõtávját a politikai-választási ciklus hossza határozza meg, az alábbiakban rögzített törekvések tekintettel vannak a szerves fejlõdés folyamatosságának követelményére és várospolitika terén kirajzolódott konszenzusok érvényesülésére egyaránt. Ennek megfelelõen a program beágyazódik azokba a keretekbe, melyet a 2006 decemberében (egyetlen tartózkodással) elfogadott hosszú távú településfejlesztés koncepció kijelöl, konkretizálva annak iránymutatásait az azóta ismertté vált programozási feltételrendszer fényében.
A küszöbön álló idõszak sajátosságai miatt különösen nagy a ciklusprogramot meg­fogalmazó és megvalósítani kívánó városvezetés felelõssége: az induló új EU terve­zési ciklusban a terület- és településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó pénz­összegek minden korábbinál nagyságrenddel nagyobb volumenû forrásbevo­nás lehetõségét ígérik, mely lehetõség kihasználása vagy elmulasztása jelentõsen befolyásolhatja a város hosszú távú fejõdési pályáját. A ciklusprogram elsõdleges feladata tehát, a településfejlesztés legfontosabb céljai és az ezek megvalósításához mobilizálható források közti összhang megteremtése révén új lendületet adjon a város száma, folyamatosan biztosítva eközben a település mûködõképességét.
Mivel a települések – a fejlesztéspolitika struktúráiból fakadóan - fejlesztéseik, beru­házásaik megvalósításában döntõen külsõ (túlnyomórészt EU, vagy EU-társfinanszí­rozású) pénzügyi forrásokra kell hagyatkozniuk (alapvetõ kérdés tehát, hogy a fej­lesztési célokra reálisan mennyi támogatási forrást tudnak bevonni), e szempont kulcsfontosságú a programozás folyamatában is. A hazai fejlesztéspolitikát teljes mértékben a Közösség fejlesztési elvei hatják át, és fogják meghatározni a jövõben is, és az ezen elvek szerint bevonható források meghatározó szerepet fognak játsza­ni a sikeres megvalósítás tekintetében. Ebbõl következõen Körmend számára is alapvetõ érdek, hogy fejlesztési tevékenységét összhangba hozza az EU fejlesztési elveivel és gyakorlatával, különösen az azt leképezõ Nemzeti Fejlesztési Tervvel.

A teljes program letölthetõ >>>itt<<<