sortáv

Arany János Szavalóverseny

tuboly | 2017. március 16 15:37:35 | közérdekü |
Arany János Szavalóverseny

A Faludi Ferenc Könyvtár, a Csaba József Honismereti Egyesület és a Körmendi Gimnáziumi Öregdiákok Egyesület a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával

Arany János Szavalóversenyt
hirdet a költõ születésének 200. évfordulója alkalmából.


A verseny három korosztályi kategóriában kerül meghirdetésre:
- általános iskolai tanulók (felsõ tagozat)
- középiskolai tanulók
- felnõtt korosztály


A versenyre egy szabadon választott Arany János költeménnyel lehet nevezni 2017. március 30-ig a Faludi Ferenc Könyvtárban személyesen (Körmend, Batthyány u. 4.) vagy e-mailben (konyvtar@kormend.hu)


A jelentkezéskor szükséges a név, az elérhetõség, a kategória, tanuló esetén az iskola megnevezése és a választott vers címe.


A szavalóverseny lebonyolítására 2017. április 7-én, a Költészet Napja alkalmából kerül sor.
Helyszíne: Faludi Ferenc Könyvtár


A jelentkezõ versenyzõket a pontos kezdésrõl külön értesítjük.


Minden résztvevõ versenyzõ jutalomban részesül.


Körmend, 2017. március 16.


Mecsériné Doktor Rozália könyvtárvezetõ sk.
Dr. Vörös Ottó egyesületi elnök sk.
Dr. Szabó Barna egyesületi elnök sk.