sortáv

Pályázati felhívás közművelődési szakember munkakör betöltésére

droszler | 2016. július 06 11:25:16 | álláshirdetés |

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár 
Művelődési Ház

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. szeptember 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár közművelődési szakterületének munkájában való aktív részvétel, programok szervezése és lebonyolítása, gyermek-, ifjúsági és felnőtt szabadidős tevékenységek koordinálása, szakmai adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, művelődésszervező, kulturális menedzser, kulturális mediátor,

-  ECDL Start

- magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

- Kiváló szintű kulturális érzékenység és igényesség,

- Kiváló szintű Kommunikációs készség ,

- Jó szintű helyismeret,

- Jó szintű kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hadnagyné Vörös Márta nyújt, a 06-94/594-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történő megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kormend.hu - 2016. július 6.