sortáv

Pályázati felhívás közmĂ»velõdési szakember munkakör betöltésére

droszler | 2015. február 27 00:00:01 | álláshirdetés |
Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
Körmendi Kulturális Központ

közmûvelõdési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi utca 11.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár közmûvelõdési szakterületén belül a helyi közmûvelõdési életet szervezi, fejleszti a település helyi kulturális hagyományaival, örökségével együtt. Kapcsolatot tart a közmûvelõdési feladatokat ellátó civil szervezetekkel, kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetûek közmûvelõdési programjaival. Részt vesz a város közmûvelõdési rendeletének és kulturális stratégiájának érvényesítésében valamint az országos elvárásokhoz való igazodás betartásában. Segíti az intézmény szabadidõs és szakmai tevékenységeinek koordinálását, kommunikációs és szakmai adminisztrációs feladatokat lát el. Segíti az intézmény technikai hátterének mûködtetését, a rendezvények esetében önálló technikai kiszolgálói feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Fõiskola,
- Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
- Német nyelvbõl alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás,
- rendezvényszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- scenikai ismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintû kommunikációs készség, kulturális érzékenység, kreativitás,
- Kiváló szintû helyismeret,
- Kiváló szintû irodatechnikai ismeretek,
- Jó szintû scenikai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pálóczi Zsuzsanna nyújt, a +36-94/594-227 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi utca 11. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 25/2015 , valamint a munkakör megnevezését: közmûvelõdési szakember.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követõ 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- http://www.kormend.hu - 2015. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2015. február 24.

A pályázati kiírás közzétevõje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.