sortáv

Pályázati felhívás kertész munkakör betöltésére

droszler | 2014. január 27 00:00:01 | álláshirdetés |
Körmend Város Gondnoksága

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Körmend Város Gondnoksága

kertész

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Ady E. utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Város területén végzendõ kertészeti tevékenység, parkfenntartás

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Középfokú képesítés, kertész,
-         magyar állampolgár, büntetlen elõélet, cselekvõképesség

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
-         Emelt szintû szakképesítés,
-         legalább 1 éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló dokumentum

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 3. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 17.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sövegjártó Zoltán nyújt, a 06-94/594-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Körmend Város Gondnoksága címére történõ megküldésével (9900
Körmend, Ady Endre utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: VG--91/2014 , valamint a munkakör megnevezését: kertész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nemzeti Közigazgatási Intézet 2014. január 27.