sortáv

Pályázati felhívás művelődésszervező munkakör betöltésére

droszler | 2013. november 04 00:00:01 | álláshirdetés |
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár igazgatója
a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár
Közmûvelõdési Szakterületére
mûvelõdésszervezõ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, mûvelõdésszervezõ GYED, GYES idejére szóló közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidõvel

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ

A munkakör betöltésenek kezdete:
A pályázat elbírálását követõen azonnal.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár Közmûvelõdési szakterületének munkájában való aktív részvétel, programok szervezése és lebonyolítása, gyermek- ifjúsági és felnõtt szabadidõs tevékenységek koordinálása, szakmai segítése, kommunikációs és szakmai adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsõfokú képesítés mûvelõdésszervezõ és/vagy kommunikáció, pedagógia, andragógia, PR menedzser, rendezvényszervezõ, informatika
- Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás
- A fentiekben meghatározott végzettségnek megfelelõ – 1 év alatti szakmai tapasztalat
- Alap szintû MS Office (irodai alkalmazások)
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Felsõfokú képesítés, informatika
- Német nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás
- Kulturális érzékenység és igényesség
- helyismeret
- kreativitásA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kõrös Lászlóné nyújt, a 06-94-594-227-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 111/2013. valamint a munkakör megnevezését: mûvelõdésszervezõ

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követõ 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, 2013. november 4-én

Körmend, 2013. november 4.H. Vörös Márta
igazgató