sortáv
| 2016. február 12 08:39:47 | körmendi hírek |

Ülésezett az önkormányzat

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i üléséről

Döntöttek a szennyvízközmű hozzájárulásról

A 2015-ös év végén elkészült a Rábán aluli részek, valamint a Vasaljai utca szennyvízcsatornázása. Bebes István polgármester hozzászólásában kiemelte, hogy viszonylag kevés idő állt rendelkezésre a munkálatok elvégzésére. Ennek ellenére sikerült a közmű létesítményeket határidőre, 2015. decemberének közepére átadni. A szolgáltató Vasvíz Zrt. üzemeltetésre átvette az újonnan kiépített hálózatot, így megkezdődhetnek a rákötések az érintett területen. Polgármester Úr jelezte, hogy miként a nádaljai és berki városrészeket érintő fejlesztéseknél, úgy a jelenlegi beruházásnál sem lehet párhuzamot vonni a korábbi szennyvízfejlesztésekkel. Amennyiben ugyanis a jelenlegi beruházásokhoz nem érkezett volna központi pályázati támogatás, abban az esetben a munkálatok csak szakaszosan, évek alatt készültek volna el, másrészt pedig a kivetendő közművesítési hozzájárulás mértéke is jóval nagyobb lett volna, megközelítőleg 2 millió forint.

| 2016. február 09 07:18:09 | körmendi hírek |

Rönkhúzás 2016

| 2016. február 06 08:24:53 | körmendi hírek |

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 11-én (csütörtök) 08.00 órai kezdettel
a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Adósságot keletkeztető ügyletek kapcsán határozathozatal
    Előterjesztő: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről rendelet megalkotása
| 2016. január 26 09:44:16 | körmendi hírek |

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Körmend Város Önkormányzata ezennel kiírja a

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRA

Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

1. a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési idõn belül állami felsõoktatási intézményben, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium
| 2016. január 17 20:44:41 | közérdekü |

Támogasson körmendi civileket adója 1 %-val

2016-ban is segítse adóbevalláskor az adó 1% felajánlással a nonprofit szervezetek fontos és életbevágó tevékenységeit. Sajnos 10 emberbõl 6 nem ajánlja fel az adó 1%-át, pedig a segítõ felajánlás mindössze 2 percet vesz igénybe, és úgy tud vele segíteni, hogy az semmibe sem kerül. Támogatását ez évben május 20-ig teheti meg. Segítségét tisztelettel és hálával köszönjük!

KÉRJÜK TÁMOGASSON KÖRMENDI CIVILEKET!

"Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány:
Adószám: 18883491-1-18

Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület
Adószámunk: 18897164-2-18

Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány:
Adószám: 19246891-1-18