sortáv
| 2015. november 22 19:26:54 | körmendi hírek |

Körmendi Advent 2015

| 2015. november 20 12:17:05 | körmendi hírek |

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2015. november 26-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
| 2015. november 14 18:29:24 | körmendi hírek |

Márton Áron emlékművének megáldása Horvátnádalján

November 22-én (vasárnap) délután 3 órakor szentmise keretében áldja meg a templomtéren felállított Márton Áron emlékművet
Fazakas Z. Márton O.Praem apát.


Az emlékmű kerámiáját Veres Gyula kerámiaművész, művészi fa keretét Sibinger Miklós faragó művész készítette.
Az emlékmű szövege:

MÁRTON ÁRON
1896-1980

Erdély püspöke, az igazság őre,
az üldözöttek védelmezője,
népének jó pásztora


A Körmendi Egyházközség szeretettel hívja és várja a híveket az ünnepségre.

| 2015. november 10 10:17:53 | körmendi hírek |

Elismerések a KASzT-nak

A Körmendi Kastélyszínház Társulat november 8-án Csehov : Komédiák
(Leánykérés, A dohányzás ártalmasságáról, Medve) című három egyfelvonásos darabját mutatta be az Aranydeszka Fesztiválon. A zsűri és a közönség szavazatai alapján a következő díjakkal büszkélkedhet kis csapat:

KASzT: Egy este Csehovval Fotó: Jámbori

| 2015. november 05 16:31:50 | |

Ülésezett az önkormányzat

Tájékoztató Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-ei üléséről.

Újabb döntések a csatornahálózat fejlesztésének megvalósításáért

A Rábán aluli városrész és a Vasaljai utcai szennyvízcsatorna beruházás megvalósítása érdekében már az október 7-i rendkívüli testületi ülésen több fontos döntést hozott a Képviselő-testület (HÉSZ módosítás, Hegyaljai utca tulajdonba vétele), melyet most újabbak követtek.

Az Alsóberki, Felsőberki és Horvátnádaljai településrészek csatornahálózatának projektjéhez kapcsolódóan kerülhet sor többlettámogatás igénybevételére, melyek segítségével a további fejlesztések megvalósíthatók. Bebes István polgármester előterjesztésében arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rábán aluli városrész és a Vasaljai utca csatornázásának kiépítésén túl a Kodály és a Teleki utcák szennyvízcsatornázása is utólagosan támogatottá válhat. Az előbbiek kiépítésének kivitelezési költsége, 148,78 mFt. A Kodály és Teleki utcák esetén korábban a projektben el nem számolható költségként jelentkező 35,5 mFt összegre is támogatási kérelmet nyújt be a város önkormányzata. A képviselők a megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerőről is döntést hoztak, s biztosították az el nem számolható tevékenységek fedezetét is.