INTÉZMÉNYEK / Kulturális intézmények / Batthyány-Strattmann László Múzeum

A Dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum története


   1953-ban Körmenden Dévényi Ferenc iskolaigazgató, Madáchy Károllyal együtt megkezdte a muzeális értékek gyűjtését. A történeti, céhtörténeti, néprajzi tárgyak mennyisége gyorsan növekedett, s elhelyezésük a Petőfi téri iskolában, szekrényekben történt. Amikor Csaba József – Csákánydoroszló országos hírű ornitológusa és néprajzosa – megtudta az iskolai múzeum létesítését, felajánlotta az 1930-as évek óta gyűjtött régészeti, néprajzi és helytörténeti anyagát.

   A kastélyban őrzött Batthyány levéltár, fegyvergyűjtemény és könyvtár országos hírű volt. A II. világháború után a rk. iskola nevelőinek és tanulóinak Kőszegi János vezetésével sikerült a széthordott-széthullott levelek nagy részét megmenteni, s eljuttatni a Magyar Országos Levéltárnak. Az ezt követő időkben a múzeumba került Batthyány-levéltári történeti dokumentáció gyűjtemény 2000 darabot számlál. Az egykori fegyvergyűjteményből 650 darab a Nemzeti Múzeumba került, s mintegy féltucatnyi maradt csak Körmenden, ami a múzeum gyűjteményét gyarapítja. A múzeum jelentős, elsősorban az Őrségből származó néprajzi gyűjteménnyel bír, melynek alapja a Szikszay Edit és Komjáthy Kálmán által gyűjtött anyag.

   A Művelődési Minisztérium Múzeumi Főosztályától kapott működési engedély a "Rába Helyismereti Gyűjteményt" már a hatvanas évek közepétől legalizálta, a megyei múzeumi szervezet tagjává emelte. A Savaria Múzeum szakmai irányítása és anyagi támogatása 1964-től kezdődött, s egészen 2012-ig tartott. 1980-ban a gyűjtemény múzeumi rangra emelkedett, és 1700 darabot számláló gyűjteményeivel együtt a Batthyány kastélyba került, ahol 3 teremben válogatott műtárgyakból állandó kiállítást rendeztek be, mellette pedig irodákat és raktárakat alakítottak ki. Ekkor vette át dr. Nagy Zoltán etnográfus a Rába Helytörténeti Múzeum irányítását, és 2008-ig vezette az intézményt. A múzeum 2004-ben Dr. Batthyány-Strattmann László nevét vette fel. Az új működési engedély szerint gyűjtőköre és kutatási területe a város uradalmi központ történetén kívül a Batthyány család uradalmainak gazdasági- és családtörténete. A múzeum 2013-ban Körmend Város Önkormányzatának fenntartásába került, s a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár intézményegységeként két szakiránnyal (történet, néprajz) területi múzeumként működik, műtárgyainak száma meghaladja a tizenötezer darabot, melynek több mint fele a helyi nagy múltú kézművesség szerszámanyaga. 

 

A múzeum gyűjteményei

A múzeum gyűjtőköre kiterjed a történeti, néprajzi, ipar-technikatörténeti anyagra, emellett természettudományi, régészeti, numizmatikai és képzőművészeti emlékeket is őriz. Gyűjtőterülete: Körmend város közigazgatási területe, ez egykori Batthyány-uradalmak területe, és a történeti Őrség egykori 18 települése. A múzeum egyedi leltározott műtárgyai 10 251 db-ot számlálnak, s az intézményben 5301 eredeti forrásértékű dokumentum mellett 1843 db archív fotót őriznek.

 Történeti gyűjtemény

 A történeti gyűjteményt 801 db műtárgy, 4652 db eredeti, forrásértékű dokumentum és 1759 db archív fénykép alkotja. A gyűjtemény kiemelkedő műtárgyai: két velocipéd (19. század vége), a körmendi mészáros céh ónkannája (1723), a körmendi molnár céh gyertyatartói (1823), a körmendi bognár céh korsója (1829), aranyozott lószerszámok a Batthyány-fegyvertárból (17. század), mozsárárgyú modell (17. század) a Batthyány-fegyvertárból, Batthyány I. Ádám bronz ágyúja (1647), Batthyány-címeres pénzverőtövek (18. század), Körmend pecsétnyomója (1849), két alabárd (17. század), festett asztalka a Nicky-család címerével, Batthyány-Strattmann hercegné zászlószalagja (1925), a körmendi vasparipa egylet zászlaja (1889)

.Az eredeti, forrásértékű dokumentumok legjelentősebb darabjai: Andreas Leithner axonometrikus rajza Körmend főteréről (1853), Kossuth Lajos iratai (1850), Batthyány családfatöredék (1743), Batthyány I. Ferenc végrendelete (1559), Musztafa bég Batthyány I. Ádámhoz írt levele (1637), dr. Batthyány-Strattmann László végrendelete (1916).

A múzeum archív fotói közül kiemelkednek a kastélyt az 1930-as években megörökítő üvegnegatívok, Turcsányi Andor evangélikus lelkész fényképei a 19. század 2. feléből, valamint Kőszegi János hadimúzeumából származó 1. világháborús felvételek.

Néprajzi gyűjtemény

 A néprajzi gyűjtemény 3098 darab műtárgyat, 17 archív fotót tartalmaz. A múzeum néprajzi anyagának alapja Szikszay Edit 700 darabos őriszentpéteri gyűjteménye és Komjáthy Kálmán 1500 darabot számláló őrségi és Körmend környéki gyűjtése. Kiemelkedő darabjai a tipológiai sort alkotó fokosok, vésett évszámmal ellátott fatányérok, veleméri régi népi kerámia, szerelmi ajándékként készült mángorlók és a lenfeldolgozás eszközei. A gyűjteményben megtalálható számos népi kerámia, a földművelés és állattartás szerszámai, a háztartással kapcsolatos eszközök, népi bútorok és a paraszti ipar feldolgozóeszközei.

 Ipar- és technikatörténeti gyűjtemény

 A gyűjteményt 4649 műtárgy, 609 eredeti, forrásértékű dokumentum és 67 archív fénykép alkotja. A tárgyi anyag 35 kézműves mesterség között oszlik meg. A gyűjtemény legjelentősebb műhelyei: Kluge kékfestő, Komjáthy szobafestő, Gállos kefekötő, Profeld cukorkaöntő, Raposa bognár, Sándor Ferenc toronyórakészítő, Blickle fa- és csontesztergályos, Pőcze könyvkötő, Tóth mézesbábos és cukorkaöntő, Dáme kötélverő, Németh József szíjgyártó, Bertalan kovács, Tóth Kálmán fotós, Csácsics és Nagy szabó.

 

Körmend és a Batthyányak évszázadai - állandó kiállítás

 A 2014-ben létrehozott állandó kiállítás a kastély nyugati szárnyának első emeletén, hét teremben található. Három teremben Körmend és vidéke természetrajzát, régészeti leleteit, céhtörténeti értékeit, és a 19-20. század fordulójának polgári kulturális emlékeit láthatja az érdeklődő közönség. A gyűjtemény néhány kiváltképpen érdekes darabja: a mészáros céh 1726-os évszámú ónkannája, az ács-cserepes-kőműves céh 1826-os céhlevele, kékfestő nyomódúcok, 1888-ban készült, működő toronyóraszerkezet, 19. századi velocipédek, Molnár Lajos madárgyűjteménye. Egy rekonstruált velocipédre fel is kapaszkodhat a kíváncsi látogató.

A Batthyány család és körmendi kastélyuk történetét bemutató kiállítás négy teremben tekinthető meg. A főúri família számos nagyságot adott az országnak: Batthyány I. Ádám dunántúli főkapitányt, Batthyány Lajos Ernő nádort, a hercegi címet megszerző Batthyány Károly tábornagyot, Batthyány Fülöp mecénást, Batthyány Lajos első felelős miniszterelnököt és a boldoggá avatott szemorvost, Dr. Batthyány-Strattmann Lászlót.  Az interaktív elemekkel gazdagon illusztrált kiállítási egységek között tanulmányozható a Batthyány család története a 14. századtól napjainkig, a kiemelkedő személyiségeket öltöztetett szobruk mellett a hozzájuk köthető tárgyak és dokumentumok személyesítik meg. A kiállításrészbe beépül a vakok és gyengénlátók múzeumi esélyegyenlőségének megteremtése érdekében létrehozott tapintható tárlat, mely a Batthyány családhoz kapcsolódó műtárgyak másolatait, rekonstrukcióit tartalmazza. A kiállításrészben elhelyezett valamennyi tárgy megérinthető, anyaga, plasztikája érzékelhető. Ez a kiállításrész speciálisan úgy készült, hogy a látók mellett a látássérültek érdeklődését is kielégítsük. A tárlat érdekességei: felpróbálható barokk paróka, aranygyapjas rendi jelvény a hozzá tartozó díszes lánccal, a körmendi kincslelet táljairól készült másolatok, Batthyány I. Ádám díszbuzogányának rekonstrukciója.

 

Cipőtörténeti Gyűjtemény - állandó kiállítás

 A Cipőtörténeti Gyűjtemény a lábbeli készítés történetét taglalja. A kiállítás 120 darab mechanikai cipőgyártás kezdetei előtt készített cipőn, papucson, csizmán kívül 67 darab gyári technológiával készült lábbelit is bemutat egy hagyományos suszterműhellyel együtt. A gyűjtemény kiemelkedő darabjai: Erzsébet királyné és Jászai Mari cipői, de egzotikus lábbeliket is bemutatunk, mint például a kínai nyomorított lábra való cipő, papírtalpú japán papucs, amerikai mokaszin, vagy a gyöngyházberakásos magastalpú perzsa papucs.

Nyitvatartás:
November 1-től április 30-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10-16 óráig
Május 1-től október 31-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

 

Belépődíjak:
Múzeum:
Felnőtt belépőjegy 1200,- Ft
Diák belépőjegy 600,- Ft
Nyugdíjas belépőjegy 600,- Ft
Felnőtt csoportos belépőjegy 1000,- Ft
Diák csoportos belépőjegy 500,- Ft
Családi jegy 2400,- Ft
Tárlatvezetés: 4000,- Ft
Tárlatvezetőgép 500,- Ft
Fotójegy 500,- Ft
Múzeumpedagógiai jegy 300,- Ft
Esküvőfotózás 5000,- Ft
 
Vadászlak: (Bővebb információ a honlapon a  turizmus/látnivalók/Vadászlak menüpontban)
Felnőtt belépőjegy 600,- Ft
Diák belépőjegy 300,- Ft
Nyugdíjas belépőjegy 300,- Ft
Felnőtt csoportos belépőjegy 500,- Ft
Diák csoportos belépőjegy 250,- Ft
Családi jegy 1200,- Ft
Tárlatvezetés: 2000,- Ft
Fotójegy 400,- Ft
Múzeumpedagógiai jegy 200,- Ft
Esküvőfotózás: 5000,- Ft
 
Kombinált (múzeum és vadászlak):
Felnőtt belépőjegy 1500,- Ft
Diák belépőjegy 750,- Ft
Nyugdíjas belépőjegy 750,- Ft
Felnőtt csoportos belépőjegy 1200,- Ft
Diák csoportos belépőjegy 600,- Ft
Családi jegy 3000,- Ft
Fotójegy 700,- Ft
 

 

Elérhetőség:
9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3.
Tel/fax: 36-94-410425
E-mail:  muzeum.kormend@gmail.com
Honlap: http://muzeumkormend.hu/

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink