HIVATAL / Álláshirdetések / Pályázati felhívás óvodavezető helyettes beosztás ellátására

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján 

pályázatot hirdet 


dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde
Óvodavezető helyettes (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.15.- 2021.08.15-ig-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a székhely óvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, munkaügyi, ügyviteli feladatok elvégzését, a dolgozók napi szintű feladatellátását. Segíti a törvényes és hatékony működés megvalósítását. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: • Főiskola, közoktatásvezető, 
• Óvodapedagógus tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• ECDL 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: • Főiskola, Vezetői szakvizsga, 
• Jártasság óvodai fejlesztésben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
• ECDL 

Elvárt kompetenciák: • Kiváló szintű Gyermekszeretet, türelem, 

Előnyt jelentő kompetenciák: • Kiváló szintű Kommunikációs készség, együttműködés, szervezőkészség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai elképzelések. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21. 

A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető helyettes. • Postai úton, a pályázatnak a dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető helyettes. 
• Személyesen: Vadász Mária intézményvezető, Vas megye, 9900 Körmend, Mátyás kir. utca 18. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde - 2016. szeptember 23. 

• Az összevont intézményhez tartozó tagóvodákban - 2016. szeptember 23. 

• Körmend Város Önkormányzata - 2016. szeptember 23. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink