Hírek, aktuális / Vasmiséjét ünnepelte dr. Gyürki László, pápai prelátus

2022-07-27 10:25:44
Pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából köszöntötték a város egykori plébánosát

 
Vasmiséjét ünnepelte dr. Gyürki László, pápai prelátus


Dr. Gyürki László pápai prelátus, kanonok vasmiséjére gyűltek össze a hívek június végén a Szent Erzsébet plébániatemplomban Körmenden. Az ünnepelt 1986-tól huszonegy évig volt a város plébánosa.

Zsúfolásig megtöltötték a katolikus hívek a templomot, hogy pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából köszöntsék szeretett, egykori plébánosukat. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspökön és számos papon kívül dr. Gyürki Lászlóval együtt ünnepelt másik két vasmisés  is: Brenner József és Sámbokréthy Péter is. 
A szentmise elején a gyermekek nevében Horváth Márton, az egyházközség  nevében Laposa Istvánné mondott köszönetet a hét évtizedes evangéliumi szolgálatért, a város részéről pedig Bebes István polgármester köszöntötte az ünnepeltet. Beszédében emlékeztetett arra, hogy az atyát egy mindenki számára nagyon nehéz időszakban, 1957-ben szentelték pappá, amikor ennek a vállalásához elképesztő elhivatottság kellett. 1986-tól szolgált városunkban, sokak gyerekét keresztelte meg, sokakat esketett össze, és ugyancsak sokaknak nyújtott lelki támaszt nehéz élethelyzetekben. Rengeteget tett Dr. Batthyány-Strattmann László 2002- es boldoggá avatásáért, templomot emeltetett a vasúton túl, szobrokat állíttatott aktívan hozzájárulva a város mai arculatához.


A szentmise elején a gyermekek nevében Horváth Márton, az egyházközség nevében Laposa Istvánné köszöntötte az ünnepeltet.

Fáradhatatlan szolgálat
A városvezető után Kiss László körmendi plébános atya olvasott Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényéből, hangsúlyozva azt, hogy minden papnak meg kell köszönnie, hogy Isten rabja lehet, és képes volt felvenni Jézus igáját. Gyürki atya ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelynek a tagjai nem értik, mit jelent kiégni, belefáradni a papi tevékenységbe. Befejezésül átnyújtotta az ünnepeltnek Ferenc pápa apostoli üdvözletét és áldását. A  plébános szavai után a szentmisén közreműködő Városi Vegyeskar előadásában elhangzott Gyürki László atya egyik kedves dala, a “Bárka” – «Jézus egyszer megállt a parton” című ének. Gyürki atya megköszönte a  püspöknek és a papok a részvételt, és elmondta, hogy ő ezt az eseményt nem ünnepelte volna, de a paptestvérek rábeszélték, és azt is megköszönte, hogy papként élhette le az életét.  A Szombathelyi egyházmegye nevében nagyon nagy tisztelettel, hálával, szeretettel dr. Székely János püspök köszöntötte dr. Gyürki Lászlót és a két másik vasmisést, valamint az aranymisés Rátkai Imre atyát. A püspök a prédikácójában az olvasmányból azt a pillanatot emelte ki, amikor Illés próféta ráterítette köpönyegét Elizeusra, aki ekkor lett Isten rabja. Ábrahám és Máté evangélista is ezt az elhívást élte át. Ez a meghívás titka. Az evangéliumban pedig arról volt szó, hogy a meghívásnak ára van, és nem egy könnyű út. A három nagy titok, a meghívás kegyelme, az útnak a nehézsége, és a dicsőség a kegyelemmel, ami átragyog a nehézségeken, az ő életét is végig kísérte.


Bebes István polgármester háláját fejezte ki dr. Gyürki László tevékenységéért.


Mindig is a papi hivatásra vágyott
Öten voltak testvérek, Gyürki László gyermekként rengeteget dolgozott, például aratáskor hajnaltól a cséplőgép mellett. Megismerte a szegénységet, a hétköznapi egyszerű munka fáradalmát, becsületét. A nagyon mély hit mellett ez az egyik legfontosabb kincs, amit ő gyermekkorából a szüleitől hozott, és a szorgalom, az odaadás, a lelkesedés, a becsülettel végzett munka. Élete  minden percét igyekezett kihasználni, értékessé tenni. Ez is oka, hogy az életéből annyi gyönyörű gyümölcs fakadt. Az édesanyja Újszövetsége hódította meg a szívét, valamint meghatározó olvasmány volt ekkor a számára Radó Polikárp kiadásában. A Biblia története a magyar nép számára” című könyv is. Szent Máté teljes evangéliumát megtanulta kívülről, bibliaversenyeket nyert, a Biblia élete hatalmas kincsévé vált. Már másodikas kisiskolásként fejből tudta a latin nyelvű ministrációt. Gyakran mondja, hogy amióta az eszét tudja, mindig is pap szeretett volna lenni, érezte a hívást, ezt a különleges megérintettséget. Ennek a célnak az eléréséhez segítette Szakos Gyula atya, későbbi püspök, aki a szegény hátterű, papságra vágyó fiatalokat Szombathelyre hívta és segítette tanulmányaikat. A kommunista diktatúra legkeményebb évei voltak ezek. 1957. június 23-án szentelték pappá, de később sem vált könnyebbé az útja, hiszen a beígért doktori év helyett kisegítő lett a kisunyomi plébánián. Itt petróleumlámpa mellett éjszakákon át készítette a doktori dolgozatát. Jött a pákai szolgálat, ahol igen gyakran gyalog kellett bejárnia a falvakat, volt olyan hét, hogy 150 kilométert tett meg. Kőszegi káplánként nem ment el a békegyűlésre,  így az ÁVH eltávolíttatta onnan. A római kiküldetés sem volt könnyű, az ott tanulókat számtalan módon megfigyelték. Egy súlyos betegség ellenére ez a két év mégis hatalmas áldást hozott. Isten kegyelme újra és újra átragyogott a nehézségeken. Szőcei plébánosként már rögtön a legelején szinte azonnal végig látogatta az összes családot, megáldotta a házakat. Olaszfán tizenhét év következett rengeteg alkotással. Itt született a Szent István társulati Biblia hét könyvének lefordítása. Aztán 1986-tól Körmend, ahol a garázst engedély nélkül nagy bátorsággal nagyon hamar átalakította hittanteremmé. Megszerezte, visszakapta a kórházkápolnát, létrejött a Kolping Család, a Cursilló. Később megépült a Batthyány templom, és az összes templom is lassanként  megújult. A hitoktatói tanfolyamot is megszervezte, amit több mint ötszázan végeztek el. Közben a rengeteg könyv, Batthyány László boldoggá avatása, Faludi Ferenc papköltő emlékének a megismertetése, a számos szobor és még hosszan sorolható dolgok jelzik tevékenységeit. A püspök személyesen Gyürki atyának köszönheti, hogy három és fél évig Betlehemben tanulhatott, ami aztán egész életét meghatározta. Szent Márton mondta, hogy „Nem utasítom vissza a munkát, a fáradságot.” Hálát adunk Istennek mindezért! Isten Igéje élő, teremtő erő, nem betű, hanem  Lélek és élet, és ennek az Igének szolgálta hatvanöt éven át Gyürki László atya, és szolgálja ma is. Dr. Gyürki László legutóbbi szolgálati helyén, Horvátnádalján is bemutatta vasmiséjét néhány nappal később, ott Császár István atya méltatta szentbeszédében hatvanöt éves szolgálatát. A horvátnádaljai templom azelőtt, 280 éves történetében még vasmisére nem volt példa. A pápai prelátus ezen a helyen tizenöt évet szolgált.

CST
Körmendi Híradó
Fotó: Jámbori Tamás

További képek a vasmiséről a honlapon a Galériában

 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2023-02-04 15:16

Városi Televízió műsorajánló

04. Körmendi SzemmelTovább

2023-02-04 09:44

Az erős szél ad munkát a Vas vármegyei tűzoltóknak

narancs riasztást van érvényben Vas vármegye teljes területére Tovább

2023-02-04 09:38

Meghívó kiállításnyitóra

2023. február 13-ánTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink