Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2024-07-02 11:38:09
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

KÖRMEND VÁROS GONDNOKSÁGA

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

A munkáltató neve:
Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogokat Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

Betöltendő munkakör:
Intézményvezető

A vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, az alapító okiratban – városüzemeltetés, köztisztaság, lakásgazdálkodás, önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása, orvosi rendelők működtetése, közoktatási intézményekben gyermekétkeztetés biztosítása területén – meghatározott feladatainak koordinálása, irányítása.
Az intézményvezető feladata az éves költségvetési tervek elkészítése, az év során a költségvetési gazdálkodási feladatok elvégzése, az intézmény munkavállalói és közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel koordinálása.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2024. szeptember 1 – 2029. augusztus 31-ig.

A munkavégzés helye:
9900 Körmend, Ady Endre u. 72.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása a Kjt, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján történik.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
  1. Kjt. 20.§ (2) bekezdésében meghatározott feltételek pályázó személyében való teljesülése;
  2. felsőfokú szakképesítés vagy középiskolai végzettséghez kötött, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképesítés megléte.
A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
  1. főiskolai, egyetemi végzettség;
  2. min. 5 éves vezetői gyakorlat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  1. fényképes szakmai önéletrajz;
  2. Körmend Város Gondnoksága vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
  3. iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
  4. erkölcsi bizonyítvány;
  5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát más – az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse;
  6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását.
Pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásuk határideje:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán legkésőbb 2024. június 20-ig közzé kell tenni a pályázati kiírást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 30. 16 óra

A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban Körmend Város Polgármesteréhez címezve, postai úton történő megküldéssel, vagy személyesen a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: Pályázat Körmend Város Gondnoksága intézményvezetői munkakörének betöltésére”.

A pályázat benyújtásának helye: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.
 
 
 
Bebes István
polgármester


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-07-24 17:04

Képzési tájékoztató

álláskeresőknekTovább

2024-07-24 10:34

Vágányzári menetrend

a Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon 2024.08.10.-énTovább

2024-07-24 10:21

Balaton-átevezés, 2024. július 27.

2024-ben is evezd le keresztbe!Tovább

2024-07-24 09:40

PLÁNE! - díj

29 előadás rendezett a MeseboltbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink