Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2022-05-04 11:14:34
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Országos Rendőr-főkapitányság a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság útján pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második, vagy harmadik évfolyamán tanuló,

valamint

a felsőoktatási intézmények nappali, vagy levelező tagozatán jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai, vagy orvosi képzési területen tanuló, roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére,
 
a 2022/2023. tanévre.

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be,
 
  • akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatának első, második, vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00;
 
  • valamint azok az alap-, mester-, vagy egységes, osztatlan képzésben résztvevők, akik a tanulmányaikat felsőoktatási intézmények nappali, vagy levelező tagozatán jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, műszaki, informatikai, vagy orvosi képzési területen már megkezdték, az első két félév ajánlott tantervében meghatározott kreditértékeknek megfelelő krediteket megszerezték, az utolsó lezárt képzési időszakban a megállapított ösztöndíj indexe minimum 3,5, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon bejelentették, hogy tanulmányaikat a következő képzési időszakban folytatják.

A pályázatot 2022. június 20-ig kell a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

Pályázati cím: Dr. Tiborcz János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos,
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/C.

A felsőoktatásban részt vevők pályázatait az országos rendőrfőkapitány által kijelölt személyekből álló bizottság, míg a középfokú köznevelési intézményben tanulók pályázatait a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el. A támogatás odaítéléséről a bizottságok javaslata alapján a felsőoktatásban részt vevők tekintetében az országos rendőrfőkapitány, míg középfokú intézményben tanulók vonatkozásában a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A támogatást elnyert tanulókkal az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. szeptember 15-ig köt támogatási szerződést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Török György r. alezredestől (06/94/521-186; 06/30/247-65-18; torok.gyorgy@vas.police.hu) kérhető.


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink