Hírek, aktuális / Körmend településrendezési eszközeinek módosítása

2018-01-22 11:13:18
örmend Város Önkormányzata a 11/2017.(VI.23.) rendeletével fogadta el az új településrendezési eszközeit.
A Körmendet elkerülő M8 út ügyében a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF) részéről történt újabb megkeresés nyomán, a 100/2017.(VIII.31.) önkormányzati határozattal döntött a Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításáról. A módosítás tárgya az M8 nyugati csomópont áttervezése. Ezen módosítás előzményeként tárgyalás zajlott az Önkormányzat és az NFM közlekedésfejlesztésért felelős államtitkára között, ahol mindkét fél ismertette a kéréseit. Körmend szempontjából meg kellett jeleníteni az ADA kereszteződésben a körforgalom kiépítésének szükségességét, mivel az M8-ra fel-és levezető kereszteződés csak ezáltal válik biztonságossá, és a gyors közlekedést is ez szolgálja. Másrészt a NIF Zrt. eredeti elképzelése szerinti nyugati csomópont esetében feltáratlanul maradtak volna területek, így képviselni kellett ezek úttal való feltárásnak igényét is.
A kerékpáros és gyalogos forgalmat is átvezető közlekedési terület tervezése kapcsán is szükségessé vált a csomópont áttervezése a 8-as főút és a Felsőberkifalu településrészt elválasztó elkerülő szakaszán.
Ahogy a HÉSZ elfogadásakor jeleztük, a Vízügyi Igazgatóság is jelzett olyan kérést, amit csak HÍÉSZ módosítással lehet kezelni. A Büdös-árok fejlesztése okán a Vízügyi Igazgatóság kérését támogatta is a Képviselő-testület a 71/2017.(V.24.) önkormányzati döntésével, tekintettel arra, hogy kiemelt állami projektfejlesztésről van szó, amely Körmend számára is előnyös műszaki megoldásokkal jár.A módosítás során továbbá két, önkormányzati fejlesztés megvalósulásához szükséges rajzi korrekciót kértünk (Körmend, IV. Béla király u.(piactértől) Mátyás király u.(EGIS)-ig építendő kerékpárút nyomvonala, valamint az iparterület feltáró út létesítése kapcsán (TOP projektekhez illeszkedően)
A szabályok szerint lefolytattuk a partnerségi eljárást. Az eljárás során 2017.10.13.-től a partnerségi felületeken a módosítás partnerségi egyeztetési dokumentációja feltöltésre került, és meghirdettük a lakossági fórumot, amelyet 2017.10.24.-én megtartottunk. A fórumon élénk lakossági érdeklődést tapasztaltunk.A lakossági észrevételekre biztosított határidő leteltével, 2017.11.06.-án az eljárást lezártnak tekintettük. Kérelmet nyújtottunk be az állami főépítész felé, hogy tűzze ki az eljárás tárgyalásának időpontját. Az állami főépítész a szakhatóságok bevonásával 2017.12.05-én tartotta meg a tárgyalásos eljárást, amelyről csatolt jegyzőkönyv készült. Megszereztük az állami főépítész támogató záró véleményét is.

A város képviselő testülete a fenti előterjesztést 2017. december 19-i ülésén megtárgyalta és elfogadta a módosított településrendezési eszközöket.
Az egységes szerkezetbe foglalt határozat és melléklete:

Hatályos településrendezési eszközeinek módosítás
 Hatályos településrendezési eszközök  1. sz. melléklete

 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink