Hírek, aktuális / Hirdetmény

2023-03-22 13:53:08
HIRDETMÉNY

óvodai beiratkozásról
 
Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 3. életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, valamint akiknek a gyermeke a 2023/2024. nevelési év során tölti be a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésre kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában a beiratkozás rendje a következő:

A beíratás időpontja:
2023. április 24-25 (hétfő-kedd) 8-17 óráig

A beíratás helye:
  1. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (9900 Körmend, Bartók Béla u. 9.; telefon: 94/594-313)
  2. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Mátyás Király Utcai Tagóvoda (9900 Körmend, Mátyás Király u. 18.; telefon: 94/594-278)
  3. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Molnaszecsődi Tagóvoda (9912 Molnaszecsőd, Kossuth u. 45.; telefon: 94/422-308)
 
A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Horvátnádaljai Tagóvodájába (9900 Körmend, Nádaljai u.19.; telefon: 94/410-413) a beiratkozás a székhelyintézményben (9900 Körmend, Bartók Béla utca 9.) történik.
A tagóvodák felvételi körzetei megtekinthetők a www.kormend.hu honlapon, valamint kifüggesztve a tagóvodákban.

Az óvodába történő beiratkozáskor be kell mutatni:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
  • a gyermek anyakönyvi kivonatát és „oltási kiskönyvét”, TAJ kártyáját;
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • amennyiben van ilyen, a gyermek esetleges sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét, egészségi állapotát, egyéb körülményt – amelynek az óvodai nevelés során jelentősége lehet – igazoló dokumentumot.
 
Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

A gyermek felvételéről az óvoda dönt, a döntésről az óvodavezető értesíti a szülőt, illetve a törvényes képviselőt.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Körmend Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A beiratkozással kapcsolatban további információ a tagintézmények telefonszámain vagy Kőházyné Fasching Anikó intézményvezetőnél (telefon: 94/594-313 vagy 30/9890-309) kérhető.
 
Körmend, 2023. március 21.
 
 
 
Bebes István                          dr.Stepics Anita
Társulási Tanács elnöke                       jegyző       


            
  Letölthető dokumentum:
Óvodai körzethatárok 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2023-06-08 19:18

Pályázati felhívás

igazgatási ügyintéző munkakör betöltéséreTovább

2023-06-08 10:33

Összefogott a város: segíteni akarnak megtalálni a gyógymódot

Rendkívül ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak az ötéves ZsombornálTovább

2023-06-08 09:49

A drukkerek végig hatodik emberként segítették a csapatot

Bronzéremmel zárta a bajnokságot az Egis Körmend kosárcsapataTovább

2023-06-07 10:33

Az online csalások megelőzhetők

kampányt indítottak az áldozattá válás megelőzésének érdekébenTovább

2023-06-07 09:42

AGORA–Savaria Filmszínház műsora

2023. június 8. – június 14.Tovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink