HASZNOS INFORMÁCIÓK / Civiltár / Csaba József Honismereti Egyesület

Közösség neve: Csaba József Honismereti Egyesület
Székhely: Körmend, Dr. Batthyány-St. L. u. 4.
Cím: Körmend, Dr. Batthyány-St. L. u. 4.
Telefon: 06(94)410-105
Fax: 06(94)412-136
Elnök: KONDICSNÉ DR. KOVÁCS ÉVA
Ügyintéző: MECSÉRINÉ DOKTOR ROZÁLIA
Tevékenységi kör: Kultúra
Célkitűzés: A Csaba József Honismereti Egyesület 1989-ben alakult Körmenden. Célunk, hogy a városban és a környéken élő helyi, területi történelmi, irodalmi, nyelvészeti, gazdasági kutatásokkal, természet- és társadalomtudományokkal foglalkozó személyeket összefogjuk, elképzeléseik megvalósítását segítsük, részükre támogatást nyújtsunk, a tagok igénye és kívánsága szerint számukra a kutatott szakterületen dolgozó szakemberekkel kapcsolatot, esetleg konzultációs lehetőséget szervezzünk. Segítjük a dokumentáció és a szakirodalom megszerzését. Támogatjuk kutatásaik, tapasztalataik publikálását, írásaik közreadását. Lektori, szaklektori kapcsolatokat hozunk létre. Egyesületünk, “MŰHELY” címmel időszakos kiadványt jelentet meg, amely szintén a helyi honismereti kutatások közreadását szolgálja. Egyesületünk célja, hogy a helytörténeti, honismereti kutatások eredményeit tagjaink és a lakosság egyaránt megismerje, ennek érdekében előadásokat, előadás-sorozatokat tart és szervez. Elsősorban a helyi sajtóban tájékoztató és népszerű ismeretterjesztő írásokkal erősítjük a patriotizmust és ismertetjük egyesületünk és tagságának tevékenykedését, eredményeit. Feladatunk az is, hogy a város történelmének, intézményeinek, egyesületeinek és fontos eseményeinek évfordulóira az érintettek figyelmét felhívjuk. Ezek ismertté tételét, a róluk történő megemlékezést segítjük. A helytörténeti kutatómunka nem szolgálhat öncélú elképzeléseket. Feladatunk, hogy a helyi események tárgyilagos ismertetésével Körmend környékének historikus és természeti alakulását dokumentáltan feltárjuk, mindenkinek, de elsősorban az itt élők számára erről ismereteket és a megismerés lehetőségét nyújtjuk. Az érdeklődőket az egyesület munkájába és a honismereti kutatómunkába bevezetve bekapcsoljuk. A Csaba József Honismereti Egyesület elfogadott alapszabálya az egyesületi élet demokratizmusát és folyamatosságát biztosítja tagjai számára. Az Egyesü!et és a tagság munkálkodásához nélkülözhetetlen gazdasági feltételeket törekszik pályázatok és egyéb támogatás megszerzésével - mint önkéntes polgári egyesülés - biztosítani. Tehát Egyesületünk célja: kezdeményezni, segíteni, támogatni a honismereti munkát és közismerté tenni annak céljait és eredményeit. EGYESÜLETÜNK KIADVÁNYAI Országépítő és városalapító királyunk IV.Béla. Műhely I. 1991. Sragner Márta: Csaba József bibliográfra. Műhely 2. 1992. Stipkovits Ferenc: Utca és közterület elnevezési szokások Körmenden. Műhely 3. 1994. Szinetár Miklós: Körmend és környékének élővilága. 1994. Kisdiákok Körmendről Műhely 4. 1995. KÖRMENDI KÓDEX 1995. Sipőcz Ferenc: Tollrajzok a körmendi színjátszók múltjáról. Műhely 5. 1997. Kovács Béláné: Körmend kronológiája. A kezdetektől 1945-ig. Műhely 6. 1998. Iványi Béla: Körmend története a római kortól a mohácsi vészig. Műhely 7. 1999. Kondicsné Kovács Éva: A királyi várostól a mai városig. Műhely 8. 1999. Bariska István: Az ezer éves Vas vármegye régió konfliktusai. Műhely 9. 1999. Szinetár Miklós: A Rába-völgy élővilága Vas megyében. 1999.
Történet: Egyesületünknek előtörténete van. Körmend és a környék emlékeinek régészeti, néprajzi, ipartörténeti tárgyainak gyűjtését 1953-ban a Múzeum Barátok Köre kezdte. A gyűjtött anyaggal megalapozták a Kába Helytörténeti Múzeumot és a honismereti, helytörténeti munkát. Honismereti Munkacsoport néven a Hazafias Népfront keretében 1968-ban szerveződött újjá a hon- és helytörténeti kutatás. 1973-tól az egyre eredményesebb tevékenység jeles szervezője Csaba József és Madáchy Károly volt. Feltáró és gyűjtőmunkájuk mellett kutatásaik eredményeinek ismertetésére is volt gondjuk, élénk kapcsolataik az akkori körmendi járás szinte minden községében elindította a helytörténeti munkát. Az 1980-as években a fiatal körmendi értelmiségiek egy csoportja új lendületet adott a helytörténeti munkának, 1985-ben az Országos Honismereti Bizottság oklevéllel ismerte el a kiemelkedő honismereti tevékenységet. Nemcsak a Körmendről megjelentetett helytörténeti kiadványok száma gyarapodott, de az Őrségi Baráti Kör kiadványainak megjelentetését is végeztük a kiadásra kerülő falutörténetekhez is segítséget adtunk. A Honismereti Munkacsoport 1989 januári összejövetelén határozta el, hogy felveszi - időközben sajnos elhunyt - Csaba József nevét, így is őrizve nagyszerű munkásságának emlékét. 1990-ben a Népfront megszűnt, a honismereti munkában tevékenykedők június 8-án alakuló közgyűlésen kimondták a Csaba József Honismereti Egyesület megalakulását, elfogadták az alapszabályt és megválasztották a vezetőséget. A megalakult Egyesületnek nagyon sok feladata volt, hiszen Körmend város 1994-ben ünnepelte 750 éves városi jogállását. Jubileumi Évvel kívánt erről megemlékezni. Ennek programját meg kellett tervezni és az előkészítéstől a megvalósításig Egyesületünk tagjai javaslataikkal, munkájukkal sikeresen dolgoztak. Az előkészítő munka részeként többek között pályázatot hirdettünk tájékoztató térképek felállítására, városunk információs rendszerének fejlesztését segítve, majd az utcák régi elnevezéseit felkutatva, zománctáblákat készíttettünk, a historikus neveket azon feltüntettük. Ekkor került megrendezésre a Jubileumi Év előkészítését szolgálva a “Várostörténeti Akadémia” tíz előadásból álló nagysikerű sorozata. Azóta is hasonló segítő szándékkal szervezzük a Várostörténeti, Honismereti Akadémiák előadásainak sorozatait. Előadásaink segítik megismerni az ország és városunk történelmi évfordulóinak eseményeit, helyi vonatkozásait. Megjelentettük “Műhely” címmel időszakos kiadványunkat, ahol az Egyesületi tagok által végzett kutatások, Körmendet érintő munkáit jelentetjük meg, többek között így került kiadásra Kovács Béláné: Körmend kronológiája című műve is, amely alkalmas segédkönyve lehet Körmenden az iskolai honismereti oktatásnak. Az 1996. évben a honfoglalás 1100-ik évfordulójának tiszteletére megjelentettük a “Körmendi Kódex” hasonmás kiadását, amit Körmenden a millecentenárium megyei záróünnepségén, nagy sikerrel mutattunk be. Kiadványaink nem csak a történelmi témák kiadására korlátozódnak, élővilágunk, közvetlen környezetünk felfedezését, megismerését is segítik, ezért pályázatokat hirdetünk meg a honismeret témaköréből fiatatoknak és felnőtteknek egyaránt. Egyesületünk tagja a Vas megyei Honismereti Egyesületnek, melynek munkájában rendszeresen részt vesz. Egyesületünk gyakran tesz javaslatokat helyi események, évfordulók méltó megünneplésére. Legutóbb szabadságharcunk másfélszáz éves évfordulójakor végzett kutatások során a szabadságharc körmendi honvédeinek és a kor helyi politikusainak névsorát, és tetteit megismerve javasoltuk, hogy emléküket méltó módos örökítsük meg, emlékművük azóta megvalósult. A Csaba József Honismereti Egyesület tagjai önként végzett munkájukkal szolgálják városunkat tudva, hogy igaza van a költő Babits Mihálynak: ... “amint fogy-fogy a jövendő, egyre-egyre drágább lesz a múlt.” Kötelességünk múltunkat megismerni, megérteni és mindezt másoknak elmondani. Ezt kell minden év minden napjának programjává tenni.
Kategória: egyesület

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2023-06-08 19:18

Pályázati felhívás

igazgatási ügyintéző munkakör betöltéséreTovább

2023-06-08 10:33

Összefogott a város: segíteni akarnak megtalálni a gyógymódot

Rendkívül ritka genetikai betegséget diagnosztizáltak az ötéves ZsombornálTovább

2023-06-08 09:49

A drukkerek végig hatodik emberként segítették a csapatot

Bronzéremmel zárta a bajnokságot az Egis Körmend kosárcsapataTovább

2023-06-07 10:33

Az online csalások megelőzhetők

kampányt indítottak az áldozattá válás megelőzésének érdekébenTovább

2023-06-07 09:42

AGORA–Savaria Filmszínház műsora

2023. június 8. – június 14.Tovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink