sortáv
előszó1-2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.utószó

10. A FELSŐBERKI VÁROSRÉSZ


Sétánkat nyugati irányába folytatva, a vasúti kereszteződés mellett az előző fejezetben említett Baromfitelepet (1) hagyjuk magunk mögött. A Baromfitelep mel-lett, annak tőszomszédságában a Felsőberkibe vezető út kereszteződésében a Rá-kóczi út 154 alatt építették fel 1993-ban az ADA HUNGÁRIA BÚTORGYÁRAT (2) A társaságot 1992. április 22-én kelt Alapító Okirattal, 51 millió Forint törzstőkével az ELEFANT HOLDING Részvénytársaság (Baierdorf bei Anger, Ausztria) hozta létre. A zöldmezős beruházással létrehozott üzem 20.000 m2 ipari termelőterületet, és a szo-rosan hozzá tartozó 5.000 m2 kiszolgáló területet foglalja magába. A kiszolgáló terület alsó szintjén alakították ki a raktárat, valamint a kiszállító területeket. A felső szinten az 1.500 m2 alapterületű bemutatóterem, irodák, szociális helyiségek, egy na-gyobb lakás és két appartament található.

Érdemes megemlíteni, hogy a tervezés és építés során figyelemmel voltak a környezetre és annak védelmére is, ugyanis a beruházás során kitermelt hatalmas mennyiségű földből csapadék levezető tavat építettek ki. A védőgátszerű földhal-mokat 20.000 db. fával és díszcserjével telepítették be.

Az üzemet 2001-ben újabb 7.500 m2 alapterületű csarnokkal bővítették. A fog-lalkoztatott létszám jelenleg a 600 főt meghaladja.
A két városrész találkozásának másik jelentős üzeme az OLIP HUNGARY Kft.

körmendi üzeme (3). A Gyár 1992-ben épült fel Körmenden. Az OLIP márka világ-szerte ismert: Kínától Kanadáig számtalan üzletben találkozhatnak a vásárlók a leg-divatosabb olasz tervezésű lábbelikkel. A cég termékei elsősorban az európai piaco-kon lelhetők fel. A termékskála széles: női, férfi és gyermek szandálok, cipők, ba-kancsok, csizmák egyaránt megtalálhatók a kínálatában.

A gyár területén működő MINTABOLT állandó akciós kínálattal áll a fogyasztók rendelkezésére. A körmendi gyárban jelenleg 145 főt alkalmaznak, s bérmunka gya-nánt több hazai cipőgyárnak is biztosítanak lehetőséget.

A gyárral szemben, a Rákóczi út déli oldalán TAKARMÁNYKEVERŐ Üzem van.

A közút és a vasút találkozásánál találjuk a VASÚTI ŐRHÁZAK egyikét.

A Berki úton - a Felsőberki városrészen, Harasztifalun és Nagykölkeden ke-resztül – a szentpéterfai magyar – osztrák határátkelőhöz és Jákra a híres Jáki templomhoz, illetve Szombathelyre juthatunk el.

A vasúti kereszteződéstől alig egy kilométerre érünk Felsőberki városrész terü-letére. Elsőként az út baloldalán levő TEMETŐT (4) pillanthatjuk meg.

A temetőtől nem messze, az út jobb oldalán először a MŰVELŐDÉSI HÁZ-HOZ (5), ezt követően az ISKOLÁHOZ (6) érünk.A Művelődési Ház előtti telken a jókedvű fiatal szülők VIDÁMPARKOT készí-tettek gyermekeiknek.

FELSŐBERKIFALURÓL Dr. Borovszky Samu 1894-ben a „Vas vármegye” cí-mű monográfiájában a következőket írja:

„ Felső – Berkifalu, 43 házzal és 292 magyar lakossal. Vallásuk r. kath. Postája és távírója Körmend. Földesurai a Batthyány herczegek voltak.”

Szeghalmy Gyula az 1939-ben megjelent „Dunántúli vármegyék” című mo-nográfiája 568. Oldalán így emlékezik meg Felsőberkifaluról:

Felsőberkifalu. Kisközség a körmend-németújvári járásban. Területe 473 k. hold. Lakósainak száma 317, kik magyarok és r. kat. Vallásuak. Lakóházainak száma 62. Iskolái: 1 rk. elemi népiskola és továbbképző.”

Felsőberkifalut 1969-ben csatolták Körmendhez. A városrész önálló/saját kép-viselőjével vesz részt a Körmendi Önkormányzat munkájában, képviselteti a város-rész érdekeit.

A szépen karbantartott régi és modern házak, a virágos ablakok és előkertek, a tiszta utcák békességet sugároznak az arra járóknak.

IX. számú térkép
JELMAGYARÁZAT1. BAROMFITELEP

GEFLÜGELZUCHT (D)

POULTRY – FARM (GB)

POLLICULTURA (I)

KANALA (FIN)

PIŠČANČJA FARMA (SLO)

KORTBIRD UZINO (ESPERANTO)

ZAKŁAD DROBIOWY (PL)

  1. ADA BÚTORGYÁR

MÖBELFABRIK

FURNITURE FACTORY

FABBRICA DI MOBILI

HUONEKALUTEHDAS

TOVARNA POHIŠTVA

MEBLOFABRIKO

FABRYKA MEBLI

3. OLIP CIPŐGYÁR

SCHUHFABRIK

BOOT AND SHOE FACTORY

CALZATURIFICIO

KENKÄTEHDAS

TOVARNA OBUTVE

ŜUFABRIKO

FABRYKA OBUWIA

4. TEMETŐ

FRIEDHOF

CEMETERY

CIMITERO

HAUTAUSMAA

POKOPALIŠČE

CMENTARZ

  1. MŰVELŐDÉSI HÁZ

KULTURHAUS

COMMUNITY CENTRE

CASA DELLA CULTURA

KULTUURIKESKUS

KULTURNI DOM

KULTURDOMO

DOM KULTURY

    6.ISKOLA

SCHULE

SCHOOL

SCUOLA

KOULU

ŠOLA

LERNEJO

SZKOŁA