sortáv
  
Óvodák


II. sz. Napköziotthonos Óvoda
9900 Körmend Mátyás kir. u. 18.
06-94-594-278
WEB: http://matyasovi.mindenkilapja.hu
E-mail: matyasovi@freemail.hu
Központi Óvodánk 8 csoportos, tagóvodánk 1 vegyes csoporttal működik
Horvátnádalján. Oktató-nevelő munkánk alapjául az Óvodai Nevelés
Országos alapprogramja és Helyi Nevelési programunk szolgál.
Nagyon fontos óvodánkban a szabad játék, mint a 3-6 éves korú
gyermekek alaptevékenysége.

Helyi programunk kiemelt területei:
- anyanyelvi nevelés,
- mozgásfejlesztés,
- hátrányos helyzet kompenzációja,
- környezetvédelem

vezető: Nagyné Vadász Mária
Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda
9900 Körmend Bartók B. u. 9.
06-94-594-313
WEB: http://bartokiovi.gportal.hu

E-mail: bartoki.ovoda@kormend.hu
E-mail: dienesalap@enternet.hu

Intézményünk 9 csoportos. Központi óvodánk 5 csoporttal, tagóvodánk- Dienes Lajos u. 1 sz. alatt - 4 csoporttal működik.
Nevelőmunkánk célja:
- 3-6 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése, az egyéni, életkori sajátosságok és fejlődési ütem figyelembevételével
- változatos tevékenységi formák biztosításával, cselekedtetéssel, az értelmi képességek, kreativitás fejlesztésével, a gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek bővítése. A gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre.

Helyi óvodai nevelés programunkban fő hangsúlyt kap :
- egészséges életmód szokásainak alakítása
- érzelmi nevelés és szocializáció
- értelmi fejlesztés megvalósítása
- anyanyelvi nevelés

Tornateremmel és EU szabványnak megfelelő udvari mozgásfejlesztő fa-játékokkal mindkét intézmény rendelkezik. Helyi óvodai nevelés programunk kiemelt nevelési területéhez, a mozgásfejlesztéshez, a gyermekek életkori sajátosságaként jelentkező mozgásigény kielégítéséhez kiváló tárgyi feltételekkel rendelkezünk.


Óvodavezető: Rózsás Ágota
Óvodavezető-helyettes: Derecskei Csabáné
Tagóvoda-vezető: Gorzáné Horváth Ildikó
sortáv
infótár
 • Állatorvos
 • Általános iskolák
 • Áramszolgáltató
 • Dr. Batthyány- Strattmann László Múzeum
 • Bíróság
 • Bölcsőde
 • Egyházak
 • Fogorvosok
 • Földhivatal
 • Gyermekorvosok
 • Gyógyszertárak
 • Házi orvosok
 • Helyi járatos autóbusz menetrend
 • Ipartestület
 • Körmendi Járási Hivatal
 • Katasztrófavédelem
 • Kéményseprők
 • Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár
 • Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend
 • Kórház
 • Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 • Középiskolák
 • Közjegyző
 • Mentőállomás
 • Müllex-Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 • Munkaügyi Kirendeltség
 • Múzeumok
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal
 • Nevelési Tanácsadó
 • Okmányiroda
 • Orvosi ügyelet
 • Óvodák
 • Polgári Védelem
 • Rábavidék
 • Rendőrség
 • Sürgősségi Ügyeleti Rendszer
 • Szociális Szolgáltató és Információs Központ
 • Távhőszolgáltatás
 • Telefontudakozók
 • Tourinform Iroda
 • Tűzoltóság
 • Ügyészség
 • Városgondnokság
 • Városi Televízió
 • Vas megye települései
 • Vasivíz ZRt.
 • Vasúti menetrend
 • Volán menetrend
 • Vöröskereszt
 • Zeneiskola