sortáv

ÓPERENCIÁS – meseillusztrációs rajzpályázat

droszler | 2014. január 10 18:20:21 | kultúra |
FELHÍVÁS

A pályázat célja a magyar népmesék és népszokások világának képi megjelenítése a könyvillusztráció mûfajának megfelelõen.

Ajánlott témák:
A., szabadon választott magyar népmese megjelenítése;
B., jeles nap vagy népszokás képi ábrázolása.

Pályázni lehet Vas megye területérõl a következõ korcsoportokban:
• óvodás korosztály (3-7 év);
• kisiskolás korosztály (7-10 év);
• felsõ tagozatos korosztály (10-14 év).

Pályázható kategóriák:

1. Óvodás és kisiskolás kategóriában:
Szabadon választott népmese, jeles nap, népszokás ábrázolása jellemzõ cselekmény vagy mesehõs megjelenítésével, grafika és festõtechnika alkalmazásával.

2. Felsõ tagozatos kategóriában:
Szabadon választott népmese, népszokás, jeles nap vagy népballada ábrázolása – egy jellemzõ cselekmény vagy mesehõs megjelenítésével. A pályamunkákat a következõ technikák felhasználásával várjuk:
• grafikai munkák – ceruza-, szén-, kréta-, tus-, tollrajzok;
• sokszorosító grafikai eljárással készült mûvek – linó- és papírmetszet, monotípia (lehet színes is).

Nevezési feltételek:
Egy pályázó legfeljebb 3 képzõmûvészeti alkotással pályázhat, egyéni pályázók alkotásait is várjuk.
A pályamunkákon kérjük az alábbi adatokat feltüntetni:
• a pályázó neve, kora, óvoda/iskola neve, címe;
• felkészítõ pedagógus neve, e-mail címe;
• óvodák/iskolák esetén összesítõ lista a beküldött alkotásokról;
• illusztrált mese címe.

Beküldési határidõ: 2014. január 16.
A pályázókat a kiállítás megnyitójára és a pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére az AGORA – Gyermekek Házába várjuk 2014. január 29-én 15.00 órakor.
A kiállítás megtekinthetõ: 2014. január 29-tõl február 15-ig.
Cím: AGORA – Gyermekek Háza, 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 4. * Telefon: 94/512-370 * www.agorasavaria.hu