sortáv

Rába-nap 2007

droszler | 2007. február 25 09:47:34 | Rába szennyezés |
Kattintson a képere !
Együttmûködési megállapodás született

Jelentõs iránymutató elõrelépést hozhat a régióban a február 16-án tartott Rába-napon létrejött megállapodás: a 12 település és a 12 hajós egyesület részvételével, a Rába-parti Fórum Egyesület (R.P.F.E.) kezdeményezésére tetõ alá hozott projekt mára túljutott az elvi egyeztetéseken, a jövõt már a gyakorlati tennivalók jelentik. A rendezvény fõvédnöke most is Fábry Sándor ismert televíziós szakember volt, elnökhelyettesi szinten képviselte magát a Magyar Kajak-kenu Szövetség is.


A kezdetrõl
A körmendi polgármesteri hivatal nagytermében tartott Rába-napon elõször Köbli József a R.P.F.E. elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, majd Pereházy Pál a Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vízi-flotta elnöke, az egyik legjelentõsebb szervezõ tekintette át az eddig történteket. Vetítettképes beszámolójában a „Mentsük meg a Rábát” mozgalom létrehozásáról beszélt. Elmondta,- az áttörést az általuk kezdeményezett moldvai kirándulás hozta meg, amikor a Rába-menti települések polgármestereinek bemutatták, hogy lehet „másként is élni” egy folyó mellett. Kedvezõ feltételeket kell teremteni, hogy a folyó megmaradhasson természetes környezetében, állapotában, ugyanakkor nem lehetetleníti el a kajakosok, kenusok életterét, pl.: olyan gátak építése, ahol megoldott a vízitúrázók folyamatos haladása, azaz nem kell kiszállni a csónakból a lehetetlen mûtárgyak miatt. Sõt, a turizmusról a vízparton élõk is profitálhatnak. Lényeg: így mindenki jól jár.

Kattintson a képere !


Új sportlehetõségek
Mivel Baráth Etele a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke nemzetközi tárgyalásai okán nem tudott eljönni Körmendre, így Vaskúti István elnök-helyettes képviselte a sikersportágat. Az elnök üdvözletének tolmácsolása után megtudhattuk: a szövetségnek országos lefedettsége van. Ez alól éppen a mi régiónk kivétel,- hangsúlyozta az egykori bajnok lapátos. A Rába kiváló lehetõséget kínál, hogy itt is bejáratódjék a sportág. Példaként Gyõrt hozta fel, ahol 1966-ban tették le az alapjait a kajak-kenunak, s mára az övék az ország legnagyobb szakosztálya. A volt rõzsegát melletti szakaszon ugyanis szlalom versenypályát kívánnak létrehozni. Ígérete szerint, 8-10 év multával „beérhet a gyümölcs” városunkba is. Ez pedig löketet jelenthetne a régiónak, a gyermekek pedig új, csodálatos sportágat választhatnának maguknak.

Tájékoztatás
A vízitúrázás velejárója a kellõ információk közlése a vízen járók számára. Varga Gábor István R.P.F.E. tagja és Pándi László a másik „vadkacsás” bemutatta és leleplezte, majd Szentgotthárdnak ajándékozta az elsõ vízi közlekedést segítõ egységesített információs táblát. A tervek szerint ezeken folyamatosan bõvíthetõk a közlendõk, s valamennyi település csónakkikötõjénél láthatók lesznek, várhatóan májusban. A táblák emblematikus figurája,- a sajnos kihalófélben levõ jégmadár.

Sorsolás, együttmûködés
Fábry Sándor, a „Mentsük meg a Rábát” mozgalom egyik alapítója a meghívott települések mindegyikéhez kisorsolt egy csónakos egységet, amely egység védnökség keretében együttmûködik az adott önkormányzattal és az ott lakókkal a Rába kitisztításáért, megóvásáért, fejlesztéséért. Körmend partnere a Varga János vezette Budapesti Hajósklub lesz. A R.P.F.E Püspökmolnárival, míg a Körmendi Berek Bárkás Egyesület (Funtig Szilveszter) Alsószölnökkel vesz részt a munkában. A sorsoláson és az egész tanácskozás alatt természetesen nem hiányzott a humor,- mintegy oldandó a probléma súlyát. Fábry Sándor jóvoltából folyamatosan durrantak a poénbombák. A nagy nevettetõ ugyanakkor számos lényeges momentumra hívta fel a jelenlevõk figyelmét. A csónakosok és a települések ismerkedésekor, bemutatkozásakor indítványozta, hogy szemléletváltást kell csinálni, azaz falugyûlésekkor meg kell ismertetni az elöljáróknak a lakossággal az itt elhangzottakat, ezzel is javítva a viszonyt a helyi lakosok és a túrázók között. Továbbá idegenforgalmi hasznosítási tervet kell készíteni, amely a közös célokat, a speciális kérdéseket is magába foglalja. Minimális befektetéssel lényegesen javítani lehet a szolgáltatások minõségén. (pl.: néhány pad, illemhely, zuhanyzó, esõbeálló, sátor-verõhely létesítésével.) A Rába-szakaszt egységes egésznek kell nyilvánítani, hiszen csak közösen lehet üdvözítõ változásokat kieszközölni.

Kattintson a képere !


Környezetvédelem
Ezután Labritz Béla a szentgotthárdi önkormányzat környezetvédõ törekvéseirõl ismert képviselõje emelkedett szólásra. Üdvözölte a „Mentsük meg a Rábát” mozgalmat, majd elcsukló hangon közölte: „ a mai napig semmi pozitív elmozdulás nem történt az osztrákok okozta Lapincs és Rába szennyezés ügyében!” .Azt is tudatta, hogy Magyarlakig kihalt a Rába élõvilága, de a vizek tönkretétele után a levegõé következik, mert minden eddigi tiltakozás dacára Ausztria nem áll el a határra tervezett hulladékégetõ megépítésétõl. Arra kérte a jelenlevõket, hogy közösen küzdjenek a szennyezések ellen. Fábry a gusztustalannak nevezte a szomszédos ország hozzáállását, hogy a habzás pusztán esztétikai probléma. Szerinte csak ismert, emberekkel lehet célt érni, ezért felkéri a magyar és az osztrák köztársasági elnököt, vessék latba minden befolyásukat. Továbbá Habsburg Ottót, Festetics Antalt, Konrád Lorenc világszerte ismert természetvédõ munkatársát is ha kell az ügy mellé állítja. Labricz Béla „nem vagyunk az unió másodrangú állampolgárai” szólását nagy tapssal díjazták a megjelentek.

Kattintson a képere !


Felhívás, nyilatkozat, alapokmány
A mozgalom Felsõ Rába-menti Turisztikai Régiót hoz létre. Ennek alapítóokmányát a jelenlevõk kézjegyükkel látták el.
Bebes István, Körmend polgármestere üdvözölte a nagyszerû kezdeményezést, hiszen közös érdekrõl van szó. A Rába-folyó lehetõségeivel élni kell a partján elhelyezkedõ településeknek. Indítványozta, hogy a több mint tízezer embert megmozgató augusztus 19-i csónakfelvonuláson a hajósklubok képviseljék magukat feldíszített vízijármûveiken. A R.P.F.E évek óta, a Weeking Egyesület, pedig már gyõztesként részt vett a mûsorban. A Rábáért közösséget vállalók õszintén megnyílva, építõ szándékkal, felelõsségtudattal dolgoztak a több órás összejövetelen. Rájöttek: együtt elõbbre juthatnak.

Kéki

Fotó: R.P.F.E.

Kattintson a képere !

Kattintson a képere !

Kattintson a képere !

Kattintson a képere !