sortáv


Projekt címe:

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda fejlesztése, Körmend

Projekt azonosító száma:

TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00040

Kedvezményezett neve:
Körmend Város Önkormányzata

Támogatás összege: 105.452.942,- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.


A projekt átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatás minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai ellátáshoz való hozzáférés minőségi feltételeinek javítása.

A projekt specifikus célja a leszakadó rétegek, a hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott szolgáltatások színvonalának emelése, készségeik és képességeik fejlesztése, mozgáskultúrájuk, mentálhigiénés körülményeiknek a javítása, társadalmi felzárkóztatásuk. Az óvoda által nyújtott szolgáltatások minőségi javulása hozzájárul a családok megsegítéséhez, a szemléletformáláshoz, a nők, különösen a hátrányos helyzetű édesanyák munkaerő-piaci visszaintegrálódásának elősegítéséhez. A fejlesztési projekt célja a társadalmi integráció, az aktív befogadás, a helyi identitástudat, a társadalmi kohézió elősegítése, a helyi közösségek szerepvállalásának növelése a helyi értékek és belső erőforrások megerősítésével és felhasználásával. A megvalósuló fejlesztések által meg kell alapozni, hogy a helyi közösségek képesek legyenek saját mikrokörnyezetük fejlődését alakítani az által, hogy nyitottá és befogadóvá válnak.

A projekt célja továbbá a helyi közösségek megtartó és az életminőséget javító képességének ösztönzése. A fejlesztési projekt további célja a település népességmegtartó erejének a növelése, ennek érdekében a helyi gazdasági, lakó és közösségi funkcióinak a megerősítése, a vonzó lakókörnyezet kialakítása, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A körmendi köznevelési intézmények, így az óvodák esetében is kiemelt prioritásként szerepel a mozgásfejlesztés. A mozgás jelentős szerepet tölt be a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésében; karban tartja az izmokat, ízületeket, a vele járó élettani folyamatok oldják az idegrendszer feszültségét, fáradtságát. Felfrissíti az egész szervezetet, jó közérzetet teremt, növeli a betegségekkel szembeni ellenálló, teherbíró képességet, a fizikai állóképességet. A nevelő-oktató munka része a testedzés, de ezen túl az óvoda célja az életkori sajátosságokhoz illeszkedő harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének biztosítása, testi képességek fejlődésének segítése, egészségük védelme, óvása, megőrzése. Az intézmény célja a meglevő kiváló környezeti adottságaikat kihasználva felkészíteni a gyermekeket a sikeres iskolai beilleszkedésre, amelynek szerves része a mozgásfejlesztés, és az anyanyelvi nevelés, ezért az életkori sajátosságból adódóan, a gyermekek egész napi tevékenységébe szervesen illesztik be a mozgást.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek tervezettek a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde székhelyén és telephelyén:

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde (Körmend, Bartók Béla u. 9.)

 • udvarfelújítás

 • udvari játszóeszközök beszerzése

 • ütéscsillapítás játszóeszközök alá

 • tereprendezés

Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde Dienes Lajos Utcai Tagóvodája (Körmend, Dienes L. u. 1.) • tetőhéjazat csere

 • alagsori tornaszoba felújítása

 • akadálymentesítés

 • napelemes rendszer kialakítása

 • udvarfelújítás

 • közmű rekonstrukció: csapadékcsatorna-, szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat építése/cseréje, dréncső hálózat építése

 • udvari játszóeszközök beszerzése

 • ütéscsillapítás játszóeszközök alá

 • tereprendezésKörmend, 2017. június 07.Bebes István s.k.
polgármester

Udvari látványtervek:

dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde székhely

Dienes Lajos Utcai Tagóvoda