Körmend Város Honlapjának Akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐLM E G H Í V Ó
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. október 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.N A P I R E N D
Nyílt ülés keretében:

Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az iparűzési adó mértékének megállapítása[xx]
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Részvényértékesítés megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

NIF ZRt. kisajátítást megelőző vételi ajánlatainak megtárgyalása – M8
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Közművesítési hozzájárulás megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Közvilágítás korszerűsítésére ajánlatkérés lebonyolítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

A TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Bebes István polgármester

A KÖZOP-3.5.-09-11 kódszámú pályázatok kapcsán érintett ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásának indítványozása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Távhő kapacitás bővítésére irányuló pályázat beadása, közszolgáltatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Szombathelyi Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezése 2017-2022
Előterjesztő: Bebes István polgármester- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
   Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

Eladási ajánlat megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2017. október 20.

Bebes István
polgármester


Előterjesztések a HIvatal honlapján tekinthetők meg >>>itt