Körmend Város Honlapjának Akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat


   KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 24- én (szerdán) 13.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D
Nyílt ülés keretében:
  1. Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
      Előterjesztő: Bebes István polgármester 2017. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester[xx] 2016. évi költségvetési beszámoló.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Házasságkötések rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Gyermekjóléti beszámoló.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Batthyány Örökségközpont Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Média Centrum Kft. mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Rádió 8 Körmend Kft. mérlegbeszámolója.
Előterjesztő: Bebes István polgármester A Körmend Bartók B. lakótelepen parkolóhely céljára történő közterület bérlet feltételeinek meghatározása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Döntés Körmend város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Körmend ivóvíz- ellátási rendszer egybefoglalt bérleti- üzemeltetési szerződés feltételeinek megtárgyalása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Pályázat ismételt benyújtása Nemzetközi Visegrádi Alaphoz.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Az EFOP- 1.8.19-kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Az EFOP- 1.8.2-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- alapellátás fejelsztése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető - Interpellációk Zárt ülés keretében: VasiVíz Zrt. kérelme.
Előterjesztő: Bebes István polgármester Ügyvezető megbízása.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Körmend, 2017. május 19.
Bebes István
polgármester
A testületi ülésen tárgyalt előterjesztéseket letöltheti >>>itt