sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 117/147
(megjelnített találat: 4641 - 4680 --> 5848)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] (117) [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]
 

Kirándultak a körmendi mozgássérültek

Szinte a helyi csoport megalakulása óta - ennek már 12 éve - Körmend önkormányzatának anyagi támogatásával kirándul a helyi mozgássérült csoport. Az idei évben a kirándulásunkat tudatosan erre az õszi idõre terveztük, október 21-re idõzítettük. Azt gondoltuk, hogy ilyen õszi

A Tablók Könyve

A TABLÓK KÖNYVE, a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban (és Szakközépiskolában) 56 év alatt készült érettségi tablók gyûjteménye, december elején jelenik meg korlátozott példányszámban. Az A/4 méretû könyv elõjegyezhetõ az iskola titkárságán

Akkor összefogtak a körmendiek

Kedves Kálmán Barátom! Nem mindig, és nem mindenben értettünk egyet, de most teljes mértékben egyetértek a Rábavidékben megjelent írásod minden szavával, gondolatával. Mint tudod, én 1977. július 1-jén kerültem "városgazda" beosztásba az akkori nagyközségi tanács állományába, és

Ülésezett a bizottság

A Kulturális Turisztikai és Sport Bizottság legutóbbi ülésén ismét napirendjén tárgyalta a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Centrum igazgatói posztjára beérkezett pályáztokat. Mint ismert az elsõ fordulóban a képviselõtestület "nem tudott" választani a pályázók közül, ezért ismételten kiírta az igazgatói

Csökkent a gyermeklétszám az oviban

Beszámolt a bartóki intézmény vezetõje Az óvoda rendszeresen szervezi és tartja meg hagyományossá vált programjait, alkalmazkodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Anyagi forrásaikat a költségvetésben biztosított pénzeszközökön túl pályázati úton igyekeznek kibõvíteni. A közelmúltban öt pályázaton szerepeltek eredményesen,

Változásokról és tervekről a körmendi kórház kapcsán

Háziorvosi találkozót tartottak a közelmúltban Körmenden, ahol a kórház vezetõi és orvosai ismertették az intézményben eddig végbehajtott változtatásokat és fejlesztéseket. A fórumon hangsúlyozták a háziorvosok és a kórházi dolgozók szorosabb együttmûködését, s a kor színvonalának megfelelõ gyógyítás fontosságát is.

Köszönet közreműködőknek és a támogatóknak

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik

Véradó ünnepség

Játszani is engedd

Ezek a József Attila-i sorok jutnak eszembe, ha a Kölcsey általános iskola õszi játszóházát szeretném jellemezni. A már hagyománnyá vált, évszakokhoz kötõdõ játszóházak kellemes és hosszas szórakozást nyújtanak kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mintha az õszi természet minden varázsa, színpompája Rábavidék

Hazánkban sok a funkcionális analfabéta

Tudáspróba a körmendi könyvtárban A szellemi megmérettetésben a város három általános iskolájának felsõ tagozatosaiból összesen 8 csapat vett részt. Hat állomáson, például a múzeumban, a cipõtörténeti gyûjteményben, a mûvelõdési házban, a felnõtt könyvtárban és a gyermekkönyvtárban is

A szív jól van csinálva itt benn...

Ez úton is szeretném megköszönni a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény dolgozóinak, hogy a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány javára rendezett jótékonysági gálamûsorral is õrzik volt kollégájuk emlékét. Kardos Márta

Felidézik a múltat a Somogyi iskolában

A körmendi Somogyi Béla Általános Iskola ebben az oktatási évben ünnepli indulásának három évtizedes jubileumát. A tanintézetben már jó ütemben haladnak az évforduló méltó megünneplésével kapcsolatos események, rendezvények szervezésével. Karakai József igazgató elmondta: számos kulturális, mûvészeti és sportprogramot szerveznek, és

Támogatott körmendi diákok

A támogatás iránt egyre növekedõ az érdeklõdés, idõközben olyan ismérvek kerültek elõ és tapasztalatok halmozódtak fel, hogy módosítani kellett az eredeti rendeletet. Ezt a városatyák legutóbbi ülésükön megtették, s november elsejétõl hatályba helyezték. Eszerint a beérkezett 14

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. november 12. A lap tartalmából: * A királyra és a hercegre emlékeztek * Adósságkezelés Szentgotthárdon * Felidézik a múltat a Somogyi iskolában * Hangrobbanás a pinceklubban *

Lakossági Fórum

6-os 7-es 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

Körmendi sárkányrepülők a szellők szárnyain

25 éves álom valósul meg - A nyolcvanas évek szigorú légkörében Zalaegerszegen kívül hová jártatok repülni? A körmendiek is többször láthattak már bennünket, az elmúlt tíz évben augusztus 19-én együtt repültünk a város fölött zalaegerszegiekkel,

Rendőrségi felhívás

A Körmendi Rendõrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban Körmend város területén megnövekedett a kerékpárosok és gyalogosok által elkövetett közlekedési szabálysértések száma. Ezúton felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a közeljövõben kiemelt figyelmet fordítunk ezen szabálysértõk kiszûrésére. Mindannyiunk

Lakossági Fórum

1-es, 2-es és 8-as 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

Lakossági Fórum

4-es 5-ös 2004. 18 órától LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Téma: Aktuális feladatok a választókerületben, valamint a 2004-es év értékelése Vendég: polgármester önkormányzati képviselõk

A szív jól van csinálva itt benn...

„Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány a körmendi Színházteremben harmadik jótékonysági mûsorát melyre tisztelettel meghívjuk a és jelenlegi és egykori diákjai, a zeneiskola tanárai és növendékei, valamint meghívott vendégek.

Várostörténeti Akadémia

Meghívja Önt, Családját és Barátait 18.00 órakor Városháza nagytermébe. TERMÉSZETI KINCSEINK és által amelyre tisztelettel várja

Finn vendégeink voltak

jött küldöttség Heinävesiböl, Körmend finn testvérvárosából -én (vasárnap) reggel érkezett meg egy 10 fõs, fõleg idegenforgalmi szakemberekbõl álló küldöttség Heinävesibõl LEENA VLASOFF és MATTI PIIRONEN vezetésével. ( Leena az ottani Finn - Magyar Baráti Társaság titkára,

Társulási ülés

A Körmend és Kistérsége Ön­kormányzati Területfejlesztési Társulás a körmendi polgármes­teri hivatalban tartotta meg leg­utóbbi ülését, melyen a szervezet­be tömörült települések polgár­mesterei, képviselõi vettek részt. Rábavidék

Elbontják az öreg épületet

Körmend, Deák Ferenc utca. Több más nevezetessége mellett érdekes, hogy e nevét kétszer kapta! Eredetileg Kis köz utza volt, egészen 1900-ig. Ekkor lett Deák utca. 1952-ben Rákosi Mátyás politikus, miniszterel­nök nevét kapta, melyet 1957-ig viselt. Aztán újra mai nevét vet­te

Felhívás! Luca-napi Fesztivál

Körmend Város Önkormányzata , pénteken és szombaton rendez a város Fõ terén, a Szabadság téren, melynek programjában fellép a három általános iskola tanulói mellett Black Angels jazz-balett együttes, a Turmix és a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság, valamint

Kábeltelevíziós közgyűlés

A Kábeltelevíziós Polgáijogi Társság 2004. december 3-án pénteken 16.30 órakor a Városháza nagytermében KÖZGYÛLÉST TART. 2. A 2005. évi feladatok meghatározása 4. Egyebek Jelenlétével Ön is járuljon hozzá az eredményes közgyûlés megtartásához. 2004. december 3. 17.00 óra

Beszélgetés Tóth Imre önkormányzati képviselővel

Ha kell, társadalmi munkát szervez - Mikor döntött úgy, hogy aktívan is bekapcsolódik a város politikai életébe? - Melyik ciklusban tudott eredménye­sebben dolgozni? - Végeztek más társadalmi munkát is a körzetében?

Magyar-holland diákcsere gimnazistáknak

Partnerkapcsolat II. A magyar-német-holland partnerváro­si kapcsolat kialakulása idején egy nagy létszámú, Hollandiába utazó körmendi csoport tolmácsa volt Szirmai Judit gimnáziumi tanárnõ, aki más alkalom­mal is segített idegennyelv-tudásával. Október tizennegyedikén a Városházán ta­lálkozott a csoporttal Bebes lstván polgármes­ter. A

Buszpályaudvar rekonstrukció

1969-tõl, immár 36 éve üzemel a Kos­suth Lajos utcában a vasútállomás közelé­ben az autóbusz-pályaudvar. Elodázhatalkanná vált a felújítás, mivel a Vasi Volán nívósabb szolgáltatást szeretne kínálni az utazóközönségnek, illetve jobb munkakö­rülményeket biztosítani munkatársainak. telezésének lehetõségét. A beruházás ok­tóber közepére el

Indulhat a próbaüzem

Körmend szennyvízhálózatának fej­lesztésérõl volt közmeghallgatás októ­ber 21-én a Polgármesteri Hivatal nagy­termében, ahol kiderült, az önkormány­zatnak a 2002 és a 2006 közötti évek­re vonatkozó ciklusprogramja is az egyik legfontosabb prioritásként tartja számon a szennyvízhálózat fejlesztését, hiszen ez az alapja

Hogyan tovább?

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban délelõttre várták a látogatókat- szülõket és gyerekeket -, és több év után most újra lehetõséget ad­tak óralátogatásra. Soós István igazgató elé­gedetten nyugtázta, hogy az elõzõ évhez ké­pest is nagy volt az

1,2 milliárd forintos fejlesztés és szakmunkásképzés

Ennek a kétezer négyzetméternyi bõvítés­nek az építészeti, épületgépészeti költsége 1,2 milliárd forint a berendezések nélkül. A megvalósítását két-három év alatt akarják el­érni. A hosszabb idõtartamot egyrészt a be­ruházás nagysága, másrészt a három évre

Kedvezmény vezetékes telefonnal rendelkezőknek

Körmend város Jegyzõje tájékoztatja a lakosságot, hogy az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény értelmében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a MATÁV közremûködésével csökkenteni kívánja a nehezebb körülmények között élõ, egyetemes hírközlési szolgáltatást elõfizetõk vezetékes telefonnal kapcsolatos kiadásait. A

Miért történt változás a helyi autóbusz-közlekedésben?

Utánajártunk... - A képviselõ-testület határozott arról, hogy nem kívánja a továbbiakban a he­lyi járatos buszközlekedés üzemeltetését a Körmend Kft.-nek, az eddigi fenn­tartónak kezelésében hagyni. Ennek az az oka, hogy a cég jelentõs köztartozást halmozott fel, az APEH és

A város kitüntetettjei

dr. Gûnter Höllerlt, Fürstenfeld polgármestere (jobbra) Néhai Boda János a város környezetvédelme és építészeti hagyományainak megõrzése érde­kében tett 40 éves kimagasló munkájáért posz­tumusz kitüntetésben részesült.[xx] Körmend Város Ónkormányzata ezüst fokoza­tú kitüntetését vehette át Dröszler Ferenc a város lakosságának tájékoztatása

Holland és német tisztviselők Körmenden

Négy holland és három német, a he­lyi közigazgatásban dolgozó szakember töltött el közel egy hetet Körmenden. Héttõn dr. Stankovits György jegyzõ tartott számukra elõadást a magyar közigazgatás rendsze­rérõl, valamint a körmendi önkor­mányzat mûködésérõl, felépítésé­rõl. Másnap Tóthné Dudás Móni­ka

Hogy kerül az Eybl Körmendre?

Az Eybl 2003 végén Körmenden, a Színház­ban tartotta karácsonyi rendezvényét.[xx] A cég magyarországi telephelyeinek vezetõivel ez volt az elsõ találkozási lehetõség. Bebes István pol­gármester - nyilván nem véletlenül - kereste velük a kapcsolatot, hiszen akkor

A római katolikus egyházközség munkáját segítik

Eredményesen mûködik az alapítvány Mint arról elõzõ számunkban tudósítottunk, nemrég kredit­pontos továbbképzést tartottak Körmenden a város egészség­ügyi szakdolgozóinak. A polgármesteri hivatalban lezajlott szak­mai tanácskozás alkalmával beszámolt tevékenységérõl a prog­ramot szervezõ Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány is. A Magyar Katolikus Egyház,

Gyógyászati felszereléseket ajándékozott

Rábavidék

Tervezik a csatornahálózat további bővítését

Körmendi közmeghallgatás köz nélkül Az összejövetel fõ témája a város szennyvízhálózatának bõ­vítésérõl adott tájékoztató volt, melyet Bebes István polgármes­ter tartott. Elmondta egyebek kö­zött, hogy a több mint hétéves küzdelem végre eredményt ho­zott, hiszen október végére befe­jezõdik
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] (117) [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]