sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 117/146
(megjelnített találat: 4641 - 4680 --> 5813)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] (117) [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [>] [>>]
 

Holland és német tisztviselők Körmenden

Négy holland és három német, a he­lyi közigazgatásban dolgozó szakember töltött el közel egy hetet Körmenden. Héttõn dr. Stankovits György jegyzõ tartott számukra elõadást a magyar közigazgatás rendsze­rérõl, valamint a körmendi önkor­mányzat mûködésérõl, felépítésé­rõl. Másnap Tóthné Dudás Móni­ka

Hogy kerül az Eybl Körmendre?

Az Eybl 2003 végén Körmenden, a Színház­ban tartotta karácsonyi rendezvényét.[xx] A cég magyarországi telephelyeinek vezetõivel ez volt az elsõ találkozási lehetõség. Bebes István pol­gármester - nyilván nem véletlenül - kereste velük a kapcsolatot, hiszen akkor

A római katolikus egyházközség munkáját segítik

Eredményesen mûködik az alapítvány Mint arról elõzõ számunkban tudósítottunk, nemrég kredit­pontos továbbképzést tartottak Körmenden a város egészség­ügyi szakdolgozóinak. A polgármesteri hivatalban lezajlott szak­mai tanácskozás alkalmával beszámolt tevékenységérõl a prog­ramot szervezõ Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány is. A Magyar Katolikus Egyház,

Gyógyászati felszereléseket ajándékozott

Rábavidék

Tervezik a csatornahálózat további bővítését

Körmendi közmeghallgatás köz nélkül Az összejövetel fõ témája a város szennyvízhálózatának bõ­vítésérõl adott tájékoztató volt, melyet Bebes István polgármes­ter tartott. Elmondta egyebek kö­zött, hogy a több mint hétéves küzdelem végre eredményt ho­zott, hiszen október végére befe­jezõdik

Az időseket köszöntötték Körmenden

Ismeretterjesztõ elõadásokat is rendeztek Október 12-17. között a város idõs polgárainak rendezett programsorozatot a Vöröskereszt Területi Szervezete, az ÁNTSZ Városi Intézete az önkormányzattal és a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központtal közösen. Az idõsek hete záróren­dezvényét

Ünnepelt a város

Október 28-án a Városi Kiállítóremben kezdõdött a várossá nyilvánítás 760. évfordulóján és dr. Batthyány Strattmann László születésnapján rendezett ünnepségsorozat. A dr. Siklósi Gyula régész, kandidátus által rendezett "Körmend térképes ábrázolai idõszaki kiállítást Rápli Pál Körmend város fõépítésze

Nyilvános körű pályázat

(képviseli Bebes István polgármester, Körmend, Szabadság tér 7.), a.) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, c.) az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan, 2004. november 17. napjáig

Minden az alapoknál kezdődik

Az illendõség és a történelmi hûség azt kívánta volna, hogy eb­bõl az alkalomból az 1970-es, '80-as évek történéseit és az utób­bi 15 év eredményeit, eseményeit helyes, reális arányban mutassák be. A fotóanyag ehhez rendelke­zésre állt. Történelemhamisítás ugyanis egy

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. október 29. A lap tartalmából: * Lerakták az Eybl alapkövét * Környezetvédelmi roadshow * Az idõseket köszöntötték Körmenden * Körmendi közmeghallgatás köz nélkül * Tökfesztivált rendeztek az

760 éves a város

a várossá nyilvánítás 760. évfordulójára 2004. október 29-én 18 órai kezdettel . Bebes István Program * Ünnepi köszöntõt mond polgármester * A Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes és a Körmendi Alternatív Színjátszó Társaság mûsora

Felhívás a gimnázium volt diákjaihoz

Felhívás a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium ( és Szakközépiskola 1964-1985 ) volt diákjaihoz ! 2004. novemberében jelenik meg az iskolában eddig végzett osztályok érettségi csoport képeit bemutató Tablók Könyve. A szerkesztõk kérik az iskola öregdiákjait, hogy

Bázisiskolai kapcsolat

Az Apáczai Kiadó Körmenden 2002 óta a celldömölki Apáczai Kiadó bázisiskolája a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. A kiadó rendszeresen meghívja és vendégül látja a kiadványaiból tanító iskolák nevelõtestületeit. Október 14-én a Kölcsey

Az idén is szorgalmasak voltak

Több mint két évtizedes hagyomány a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokatási Intézményben az õszi hulladékgyûjtés. Október elsõ két péntekjén és szombatján ismét felkerekedtek az oktatási intézmény diákjai a legkisebbektõl a legnagyobbakig, hogy az iskola udvarára

„A szív jól van csinálva itt benn...”

Jótékonysági mûsor Körmenden Tíz évvel ezelõtt, 1994 novemberében hunyt el Kardos István Gábor, a körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény biológia-technika-számítástechnika szakos tanára, az iskola számítástechnika oktatásának egyik megálmodója és elindítója. A rendezvényre

Megemlékezés a szabadságharcosok kopjafájánál

mert nem haltak hiába. úgy fekszenek vigyázzba.” A Hõsök terén felállított kopjafánál emlékeztek meg az 1956. október 23-án lezajlott eseményekrõl, valamint a forradalom és szabadságharc áldozatairól. A Himnusz hangainak felcsendülése után Bebes István mondott ünnepi beszédet,

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó 2004. október 27-én (szerdán) 14.00 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: dr. Stankovits György jegyzõ

Imádok férjhez menni

Nádas Gábor - Szenes Iván zenés vígjáték három felvonásban, egy szünettel Szereplõk: Benkõ Péter William Cardew - Cseke Péter Mr. Paton - Nagy Miklós Victoria - Darvasi Richárd Dennise

Letették az EYBL körmendi üzemének alapkövét

Az osztrák Eybl cég már több mint tíz éve jelen van Magyarországon. Jánosházán, Nagykanizsán és Lentiben mûködik üzemük, amelyekhez jövõ tavasztól társul egy körmendi szabászati üzem is. Bebes István, Körmend polgármestere „Eredetileg 9,3 hektárról volt

Központi temető nyitvatartási rendje

Felhívás!!! hogy a Körmend, /központi temetõ/ a rendeletben foglaltaknak megfelelõen, között 7.00 órától 20.00 óráig
Körmend Város Polgármesteri Hivatala

Eybl: lerakták az alapkövet

Ünnepi köszöntõkkel, beszédekkel kezdõdött az alapkõletétel, mely az Eybl International Kft. által vásárolt területen zajlott. A megkötött szerzõdés szerint a cég 2005 közepén indítja be 400 fõvel a termelést az új üzemben. A tervekben ezt követõen további

Vendégeket fogadtak a körmendiek

A magyar és a helyi közigazgatást tanulmányozták A németországi Kranenburg, valamint a hollandiai Ubbergen és Groesbeek településekkel kialakított együttmûködési, partnerváro­si kapcsolat jegyében október elején egyhetes tapasztalatcsere-láto­gatás keretében hét fõs delegációt látott vendégül Körmend városa. A

Kiállítás a gimnáziumban

a körmendi kiállításának Idõpontja: 2004. október 22. 12 óra 45 perc november 5-ig, tanítási napokon 08-17 óráig Tóth László ifj. Festõ, alkalmazott grafikus Képeinek fõ motívuma

Várkerti projekt

Az elmúlt évek során minden önkormányzati ciklusban ki­sebb-nagyobb súllyal foglalkoz­tak a képviselõk a Várkert ügyé­vel. A védett természetvédelmi terület, a park a kastélyhoz szer­vesen hozzátartozik. A körmendi képviselõ-testület legutóbbi so­ros ülésén napirendre került a Várkert rekonstrukciós terveinek elkészíttetésére vonatkozó elõ­terjesztés.

Egészségügyi konferencia

Az eseményen résztvevõket Geosits Bernadett tolmácsolásá­ban (Olcsai iskola) fuvolamuzsi­ka, majd az ugyancsak olcsais Horváth Viktória szavalata üd­vözölte. Utóbbi Csanád Béla Fohász dr. Batthyány Lászlóhoz címû költeményét mondta el. A Batthyányak városáról, a her­cegorvos körmendi kötõdéseirõl is szólt egyebek

Október 23-i megemlékezés

valamint tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 1956-os forradalom évfordulóján rendezendõ a HÕSÖK TERÉRE, Ünnepi beszédet mond: Bebes István a Rázsó Imre Szakközépiskola tanulói

Szüret a oviban

A Dienes Lajos utcai Óvoda óvodásai és nevelõi idén is megrendezték az óvoda udvarán a szüretet. A gyermekek kipróbálhatták a szüreti munka fázisait, a szõlõ darálását, préselését.

Hiányoznak a tények, bizonytalan a tudomány

Elõdeink jól feladták a töri-leckét A magyarság eredete címmel tartott elõadást Radics Géza tör­ténész Körmenden a Café ma Chérie-ben. A Hatvannégy Várme­gye Ifjúsági Mozgalom által szervezett rendezvény hallgatósága a középiskolástól a nyugdíjas korosztályig képviseltette magát, a kávézó

Lord koncert (előzetes)

tól (Hege) kérhetõ Mûvelõdési Központban Körmend, Berzsenyi u.11. szám alatt.

Ötéves lett a Blődület

- Dr. Nagy Zoltán kért fel an­nak idején a mûsor arculatának ki­dolgozására, vezetésére. Célunk volt a fiatalok számára létrehozni egy olyan magazint, amit sajátjuk­nak érezhetnek. A szórakoztatást és a tájékoztatást is egyaránt fon­tos feladatnak tartjuk. Felmérése­ket végzünk az

Jubileumra készülnek a színjátszók

Az õsszel lesz tíz éve annak, hogy megalakult a Körmendi Al­ternatív Színjátszó Társaság. Az eltelt évtized során egyre ismer­tebbé vált a jelenleg húsz tagú amatõr színi közösség. Számtalan kulturális rendezvényen bizonyította lelkesedését, tudását a tár­sulat. Ezt

A szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítették Körmenden

A környezettudatos gondolkodásra, a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára kívánták felhívni óvodás és kisiskolás gyerekek figyelmét Körmenden. A helyi önkormányzat, a Müllex Körmend Kft. és az Öko-Pannon Kht. közösen szervezte meg azt az eseményt, ahol a kicsik játékos formában ismerkedhettek a

Elbúcsúztunk egy iparos-dinasztiától

Körmend városa mezõgazda­sági település volt - mezõváros - és az adott lehetõséget arra, hogy egyidõben 8-10 kovácsmû­hely is bõven el volt látva mun­kával. Az 1800-as évek közepén alapította mûhelyét id. Szántó György okleveles gyógypatkoló kovács, aki messze földön híres­sé

Nyílt nap volt a Rázsóban

Nyílt napot rendezett október 7-én a körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. A tanintézeti vezetés reggel a kastélyszínházba invi­tálta az iskola iránt érdeklõdõ­ket, ahol Egyed Gyula igazgató adott tájékoztatást az iskolában folyó oktató-nevelõ munkáról, a képzési ágazatokról, azok tech­nikai

Megjelent a Rábavidék

A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapja 2004. október 15. A lap tartalmából: - Vasszentmihályi hírlevelek - Új telkek Körmenden - Boldoggá avatták Károly királyt - Megújul a körmendi buszpályaudvar - Sohasem látott, nívós rendezvények

Kerékpártúra

szezonzáró 2004. október 16-án (szombaton) a Miród-forráshoz Indulás 14.00 órakor Körmendrõl a Penny parkolólóból Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Esõ esetén a túra elmarad.

EGIS Körmendi bővítés

Autóbusz baleset Körmenden

A Rádió Szombathely információi szerint a Körmendrõl Telekes felé tartó járaton a sofõrön kívül öten utaztak, ketten súlyos, négyen pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mûszaki mentés jelenleg is zajlik, a fõúton a fél útpályát le kellett zárni.

Szelektív hulladékgyűjtési road show

Müllex Körmend Kft., Körmend Város Önkormányzata és az ÖKO-Pannon Kht. tisztelettel meghívja Önt a Szabadság téren megrendezésre kerülõ Az oktatónapon bemutatásra kerül az ÖKO-Pannon által kidolgozott iskolai oktatóprogram, amely a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát ismerteti

Igényfelmérés

Igényfelmérés – kérdõív A telkekre az igényt a mellékelt kérdõív kitöltésével és a Városfejlesztési irodára történõ visszajuttatással lehet jelezni. A kérdõív kitöltése semmilyen kötelezettséget nem ró a kitöltõre. Az ingatlanok vételáráról Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 2004.
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] (117) [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [>] [>>]