sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 109/143
(megjelnített találat: 4321 - 4360 --> 5691)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] (109) [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [>] [>>]
 

100 éves a Mátyás Király Utcai Óvoda

A körmendi Mátyás Király Utcai Óvoda alkalmazotti közössége tisztelettel meghívja Önt 2005. május 21-én 17 órára Helyszín: Mátyás Király Utcai Óvoda óvodai gyermeknap nagycsoportosok búcsúztatója
Valamennyi rendezvényre szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Óriás volt a nagyok között

Sokan kísérték el utolsó útjára Molnár Lászlót, a kör­mendi kosárlabda csapat egykori kiváló játékosát, aki egyéb sikerei mellett az 1987-­ben magyar bajnokságot nyert együttes meghatározó egyénisége volt. 42 évet élt. Többet érdemelt volna. Akik végsõ búcsút vettek tõle, biz­tosan sokáig

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 8. szám A lap tartalmából: * Templomban is járt a kancelláriaminiszter Õriszentpéteren * Cselekvési programot készítenek Szentgotthárdon * Tizenöt éves az újkori Körmendi TK

Éves közbeszerzési terv

9900 Körmend, Szabadság tér 7. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Érintett költségvetési év: Tartalomjegyzék Egyszerû közbeszerzési eljárás Árubeszerzés……....………………………………………………3 Építési beruházás…..……………………………………………13 Nemzeti értékhatárokat elérõ közbeszerzési eljárás Szolgáltatás megrendelése………………………………..……19 >itt<<

Virágok hullottak az égből Körmenden

A II. világháborúban elesett pumásokra emlékeztek délelõtt a körmendi sírkertben. A harcászati repülõszázad 1935 elején alakult meg Idõjelzõ alcsoport fedõnév alatt Székesfehérvárott, majd az alakulat néhány hónap múlva Szombathelyre települt át, ahol a pilóták vadászkiképzésen vettek részt. 1939 és 45

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete kedden, 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2.Körmend

Százkilenc gyermek bérmálkozott

Április utolsó vasárnapján ünneplõbe öltözött ifjakkal telt meg a körmendi Szent Erzsébet templom. A fiatalok több éves felkészülés után a bérmálás szentségének felvételére gyûltek össze. Összesen százkilenc gyermek, köztük ötvenhét fiú és öt­venkettõ leány lépett a felnõtt

'Körmendi Szabad Sajtóért'

Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottsága Meghívja Önt átadásának ünnepségére (jelenleg BC Marc Kosárcsapat irodája) Körmend, Szabadság tér 11. Idõpont: 2005. május 1. 14.00 óra

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 8. szám A lap tartalmából:
* Gondok a körmendi kosarasoknál

Felhívás

Tisztelt Gépjármû Tulajdonosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a gépjármûvek után befizetendõ adó összege a tavalyi évhez képest nem változott. 2005. év elején nem küldtünk külön értesítõt, valamint csekket, mivel azt már a tavaly augusztusi egyenlegközléskor megkapták. Kérjük az adózókat, ha még

Ubbergen polgármestere a Kölcseyben

A holland tesvérváros polgármestere Paul Wilbers körmendi látogatása során felkereste a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt. A polgármestert Kutasi Tibor a "Kardos Gábor" Számítástechnikai Alapítvány elnöke kísérte végig az iskolában és mutatta be azokat

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Körmenden

A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezték a felmenõ rendszerû körzeti Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt, amelyre ezúttal Körmenden, a Rendészeti Szakközépiskola sportpályáján került sor. Az idõjárásra nem lehetett panaszuk a résztvevõknek, hiszen a meteorológusok által beígért esõ elmaradt, igaz

Megyei rendőrnap Körmenden

>itt a Képgalériában<< Fotó: Wolf Ferenc

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. április 28-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. Beszámoló

Uniós minősítésű húsüzem Körmenden

14 évvel ezelõtt öt fõvel indult Körmenden a Babati-féle húsüzem, amely addig egy 240 négyzetméteres kényszervágóhídként mûködött. A tulajdonosváltást követõen a cég dinamikus fejlõdésnek indult, és ma már 6200 négyzetméteres üzemi területen közel száz dolgozóval 70-80 féle húsipari terméket

Tájékoztató füzetek a Müllextől

Az idén is folytatódik az Öko-Road Show programsoro­zat, melynek keretén belül Õriszentpéteren és Répcelakon lesz oktatói nap. Ezeken lehetõsége nyílik az iskolásoknak a környe­zet védelmével kapcsolatos ani­mációs játékok kipróbálására. Az óvodás korosztály oktatását segíti az a mese elõadás,

Egynapos sebészet lesz Körmenden

Több pályázati elképzelést is támogattak a képviselõk A pályázat során elnyer­hetõ támogatás összege 49 ezer 500 euró. A képviselõ-testület fel­hatalmazta a polgármestert, hogy kezdjen egyeztetõ megbeszélése­ket a projektbe bevont partner­szervezetek (köztük a Faludi Fe­renc Könyvtár és Kulturális

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 7. szám A lap tartalmából: * Ifjúsági önkormányzat alakult Vasváron * Egynapos sebészet lesz Körmenden * Égtek a gépek Szarvaskenden * Körmendre érkezett a feltámadási menet
* Még nem adták fel a körmendi kosarasok

Segítség nélkül

A Vas Népe április 5-ei szá­mában megjelent, Kiss Péter kancelláriaminiszterrel készí­tett interjú kapcsán az alábbi észrevételeket kívánom tenni: A miniszter úr által elmon­dottakhoz képest azonban Kör­mend nem kapott kormányzati segítséget az EYBL cég kör­mendi fejlesztéséhez. A hosszú távon 600 fõt

Felhívás

Kedves Körmendiek! A 2005. évi Batthyány-emlékévhez kapcsolódóan újabb felhívással fordu­lunk Önökhöz. A huszadik század ta­núja voltam Körmenden címmel sze­retnénk összegyûjteni azokat az em­lékeiket, amiket a második világhábo­rú utolsó éveirõl, a Batthyány család utolsó napjairól õriznek. A leírások és

A kölcseysek az idén is változatos produkcióval készültek

Április 9-én tartották meg a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény idei “Ki mit tud?” rendezvényét. Délelõtt a felsõsöké volt a fõszerep, délután pedig az alsó tagozatos osztályok tanulói léptek színpadra. A kölcseysek ezévi mûsorában

Sebészek találkozója

Elsõ alkalommal üléseztek a közelmúltban egyesített Nyugat- Dunántúli és Dél- Dunántúli Sebész Társaság vezetõi. Az összejövetelen a Dunántúl sebész fõorvosai vettek részt, így jelen volt a Magyar Sebész Társaság fõtitkára, Oláh Attila professzor is, aki a

Lakossági fórum

5. számú választókerület 2005. csütörtökön Helyszín: Mátyás kert presszó Vendég: Bebes István polgármester Dr. Fehér Tamás képviselõ

Pályázati felhívás

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/594-455; fax: 941410-623. 2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: A személyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó me­netrend szerint kell végezni 9 járat indításával, amelybõl 5

Változatos klubélet a cserkészeknél

Elõadások, vetélkedõk, kirándulások Zajlik az élet Körmenden az 55. sz. Batthyány Cserkészcsa­pat otthonában, amely a IV. Béla király út egyik társasházi lépcsõházának pincerészében lett szépen, hangulatosan kiala­kítva. Ebben több, a csapat tevékenységét segítõ körmendi polgárnak is része van,

Portyázni indul a balesetmegelőzési bizottság

helyezve a város területén, és sok esetben nem biztos, hogy jó he­lyen vannak kirakva. Szerinte a 18 tonnás tiltó táblát kellene ki­cserélni a Rába hídnál úgy, hogy tehergépkocsival ne lehessen rá­hajtani, vagy 10 tonnás súlykor­látozást kellene foganatosítani, kivéve

Ifjúságsegítő Körmenden

Körmend város önkormány­zata az elmúlt év során a Gyer­mek, Ifjúsági és Sportminiszté­rium (GYISM) által kiírt pályá­zaton nyert támogatást, melynek segítségével egy fõállású, kistér­ségi ifjúságsegítõ referens alkal­mazását lehetett megoldani. Az új kistérségi ifjúságsegítõ referens elérhetõ Körmenden a Mûvelõdési Hában (Berzsenyi u.

Tizenöt éve rendszeresen találkoznak

Jubilált a Határõr Nyugdíjas Klub Körmenden Felvezetésként egy, a klub éle­térõl készített videó-összeállítást vetítettek le, majd Tóth János ny. határõr törzszászlós, klubelnök tartott összefoglalót az eltelt másfél évtized, s ezen belül a 2004-es év során történtekrõl. Visszatekintõjében nem

Helytállnak az élesedő versenyben

Folyamatos, fejlesztések a körmendi húsüzemben A Babati és Társa Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Szolgál­tató Kft. 1994-ben kezdte el tevékenységét Körmenden az egy­kori vágóhíd épületében. Már az indulást megelõzõen is jelen­tõs beruházások történtek az üzemben, az eltelt évtizedben pedig látványos fejlesztések

Hazai győzelem

Körmend FC- Boldizsár Trans - Rábatótfalu

Várkert felújítás

Februári ülésén tárgyalta a Képviselõ-testület várkert felújítási elképzeléseket. Döntés született arról, hogy az Uniclub Körmendi Kulturális Egyesületet bízzák meg és anyagi eszközöket is biztosítottak a feladat elvégzéséhez. Megtörtént az egyeztetés az Örségi Nemze­ti Park szakembereivel. A megfogalmazott tennivalók

Olcsaisok nyelvvizsgája

A 2004/2005. tanév tavaszán nyolcadikos tanulóink, akik emelt óraszámban tanulják iskolánkban a német nyelvet, nyelvvizsgázni voltak. Sikeres alapfokú "A" típusú (szóbeli) nyelvvizsgát tett a 8.a osztályból Haholt Brigitta, Horváth Júlia, Rákosi Klaudia, Závecz Bálint, Szabó

Felavatták az Eybl szabászati központját Körmenden

A város önkormányzata és az osztrák központú Eybl International jó együttmûködését jelképezi, hogy az alapkõletételt követõ öt hónapon belül elkészült az autós kárpitokat, üléshuzatokat gyártó cég körmendi szabászati központja. A gyárban kezdetben 90 ember kap munkát, de késõbb akár

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 6. szám A lap tartalmából: * Vasváron megálljt parancsoltak a drogoknak * Ellenõrizték az iskolai büféket Gotthárdon * Egyesületet alakítottak az õrségi vendégvárók * Kikaptak a körmendi kézisek és kosarasok húsvétkor

Ebzárlat Körmenden

Értesítés Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a város lakóit 2005. április 04 napjától számított 21 napos idõtartamra EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT RENDEL EL. Ebzárlat ideje alatt az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon

Tegyünk a Várkertért

társadalmi munkát szervez a Várkertben. Találkozás 8.00 órakor a Várkert Ételbár parkolójában.

Megjelent a Rába-parti Fórum

Rába-parti FÓRUM III. évfolyam 1. szám * 2005. március : - Jó, ha izzad a Régióhõ? - Évfordulók, hagyományok - Nyelvlecke - Koncertajánló

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. március 30-án (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2.

Tőzikevirágzás az Őrségben

A korai tél és a sok hó miatt késve, de kinyíltak a tavasz elsõ hírnökei, a tõzikék. Körmend közelében a Rába és a Pinka folyók közti ártéri erdõben található az ország egyik legnagyobb tõziketelepe, amit az idén is szervezetten

Tavaszünnep

A Batthyány kastély udvarán íjászversenyt rendeztek, Kátai Zoltán énekmondó a sámánokat idézte meg dalaival, Szabó Ferenc a magyarság õstörténetérõl, Dr. Nagy Zoltán a Batthyányak fegyverzetérõl tartott elõadást az érdeklõdõknek. Már besötétedett, amikor a Kastélyszínház Társulata bemutatta "Az
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] (109) [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [>] [>>]