sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 108/143
(megjelnített találat: 4281 - 4320 --> 5691)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] (108) [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [>] [>>]
 

Tánczosék házát elárverezik?

Információnk szerint elárverezik a körmendi gyermekgyilkosnak az anyjával közös lakását.

Korszerűbb hangtechnika

Körmend város képviselõ­testülete legutóbbi ülésén Bán Miklós képviselõ, a közbeszer­zési bizottság elnöke adott tá­jékoztatást az önkormányzat által meghirdetett közbeszer­zési eljárás körébe tartozó pályázatokról. Ezek között szere­pelt a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár színházterme hang­technikai berendezéseinek kor­szerûsítésére kiírt pályázat

Szudáni napot tartottak Körmenden

RSZ >>>Képgalériában itt<<<

Vagyonértékesítésből fedezi bizonyos kiadásait Körmend

Elmaradnak a bevételek a Rába-parti városban A lépés oka, hogy az egyéb vagyonértékesítésbõl származó bevételek elmaradnak az idõarányosan meghatározottaktól, a jelentkezõ kiadásokra pedig az önkormányzatnak nincs fedezete. Az államkötvény értékesítését egyébként tartalmazza a város idei költségvetési rendelete.

Ötéves az óvodai alapítvány

Ót éve annak, hogy lelkes szülõk és óvónõk kezdeménye­zésére létrehozták Körmenden a Mátyás Ovi Alapítványt, mely­nek célja, hogy segítse, támo­gassa az intézménybe járó gye­rekek nevelését, képzését. Elõrelépést jelentett anyagi bázisuk erõsítésében, hogy 2004-tõl a személyi jövedelem­adó 1 százalékát számlájukra be

53 millió, forinttal gazdagodott a Rázsó iskola

Tájékoztató a szakképzési alapról Törvény is rendelkezik arról, hogy a szakképzõ és szak­munkásképzõ intézetek kötelesek beszámolni a részükre jut­tatott támogatások, szakképzési alap kapcsán kapott pénzesz­közök felhasználásáról. A Körmendi Rázsó Imre Szakközépis­kola, Szakiskola és Kollégium vezetése e beszámolóját június

Ahol vannak jó és rossz áldozatok

A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden A körmendi képviselõ-testület legutóbbi ülésén élénk vitát vál­tott ki a helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról 1999-ben al­kotott rendelet módosításának tervezete. A kulturális, turisztikai és sportbizottság áprilisban és május közepén is foglalkozott a témá­val,

Kinevezett intézményvezetők

A körmendi önkormányzat ál­tal fenntartott két városi intéz­mény, a Mátyás Király Utcai Óvo­da és a helyi Zeneiskola vezetõ­jének megbízatása jár le az idei év augusztusa végén. A városatyák ezeket, vala­mint az oktatási, ifjúsági és ifjú­ságvédelmi bizottság vélemé­nyezését figyelembe véve úgy

A nemzet mára sem forrott eggyé

Farkas József hangsúlyozta, hogy hataloméhes és az erõszaktól sem visszariadó erõk[xx] robbantották ki az elsõ világháborút, melyhez a résztvevõ országok közül a ma­gyaroknak volt a legkevesebb kö­zük, mégis nekik kellett a legtöbb emberáldozattal számolniuk. A szónok

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 11. szám A lap tartalmából: * Három elsõ osztályt indítanak Vasváron * Túlsúlyosak a gotthárdi ifjak? * A holokausztra csak kaviccsal lehet emlékezni Körmenden * Magasabb osztályban a Kerka tekézõi
* Ismét feltámasztják a

Átaludta a tüzet, szidta megmentőit

KÖRMEND - Miközben égett a lakása, az igazak álmát aludta egy körmendi férfi, H. Péter. A tûzoltók a férfi szomszédaitól érkezõ riasztás után három autóval robogtak a sorházhoz. Az elsõ emeleti ablakból dõlt a füst, a lánglovagok teljes védõfelszerelésben az

Július-augusztusban szombatonként zárva

Faludi Ferenc Könytár értesíti olvasóit, hogy július és augusztus szombati napokon zárva tart.

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó Körmend város Önkormányzata Képviselõ-testülete órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében rendkívüli ülést tart , amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D

Körmend: fókuszban az alternatív energia

Energiamezõk címmel nyílt ökoenergetikai szakkiállítás Szilágyi József Forrás: MR

Kiállították a taumobilt is

Az címet viselõ kétnapos rendezvényre az ország különbözõ pontjairól - Budapestrõl, Szegedrõl, Szolnokról, Esztergomból -, de a szomszédos Ausztriából is érkeztek kiállítók. A látogatók a helyi Távfûtõmûben rendezett szakkiállításon a többi közt megismerkedhetnek az elsõ magyar

Felhívás

az alábbi leselejtezett, de még használható eszközeit: - Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök - Bútorok Az

Könyvárusítás a könyvtárban

A Faludi Ferenc Könyvtár az elavult, elhasználódott könyveibõl . Az árusításra könyvtárunk nyitvatartási ideje alatt a ruhatárban kerül sor.

Virágcsokrok a katonák sírján

A halott katona nem ellenség, állítja egy mondás, és ez így igaz. Öröm volt látni, hogy a 60. évfor­duló emlékére valaki, vagy valakik virágokat helyeztek el a Körmen­den és környékünkön elesett orosz katonák emlékmûvénél. E nemes gesztust hagyománnyá kellene ten­ni,

Gyorsforgalmi útért harcol Körmend

Magánbefektetõ üzemelteti a kórházat, de a kezelés ingyenes maradt és a minõsége javult Körmend félúton van Szombathely, a nagy nehézségekkel küszködõ Hegyhát és az Õrség köpött. Ez a földrajzi fekvés most jó vagy rossz? A

Nemdohányzó Világnap

NEMDOHÁNYZÓ VILÁGNAP JÓ ALKALOM, HOGY EGY NAPRA LETEGYE dr. BSL Kórház Rendelõintézet Tüdõgondozó (Munkácsy M u.1.) páratlan héten csütörtökön 8-13 óra között Elõzetes idõpontkérés telefonon szükséges: 592-575

Permeteznek

Körmend Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a vegyszeres gyomírtást végez az állomási mellékvágány (lakott területen belül) illetve nyílt vonalán (lakott területen kívül). A gyomírtás során az alábbi vegyszereket használják fel:

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVI. évfolyam 9. szám A lap tartalmából: * Jó eséllyel pályázik Õriszentpéter a városi rangra * Munkahelyteremtésre pályáznak a vasvári romák * Az Apostol is fellép az Õrségi Vásáron * Körmendi látogatás Heinävesiben
* Egy díjlovagló

15 - éves a Testvérvárosi Kapcsolat

>itt<<

'ENERGIAMEZŐK' - KÖRMEND

I. Eurégiós Ökoenergetikai Szakkiállítás és Szeminárium P R O G R A M 1. nap: 2005. 06. 03. (péntek) - a kiállítás nyitva tartási ideje: 9.00 - 19.00 09.00

Nagycsoportos óvodások Jeliben

A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda nagycsoportosai az óvoda 10-én >itt<<

Átadták az új patikát

Május 24-én avatták fel a Dr. Batthyány- Strattmann László Kórház és Egészségügyi Szolgáltató Kft. zártforgalmú patikáját. Az intézeti gyógyszertárban a kórházi osztályokon és a szakrendeléseken felírt gyógyszereket válthatják ki a betegek. A kórház vezetõsége Dr. Józsáné Németh Elvirát

Felvételi tájékoztató

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola nappali tagozatos képzésre. : 2005. június 30. keretében: 8. osztályt végzett tanulókat felveszünk: asztalos, kárpitos, mezõgazdasági gépész, nõiruhakészítõ, élelmiszer és vegyiáru kereskedõ szakiskolai képzésekre. Jelentkezési határidõ Érdeklõdni:

Új gyógyszertár Körmenden

A betegek a kórházban felírt gyógyszereket, kötszereket és gyógyászati segédeszkövöket válthatják ki. Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 08.00 - 16.00 óráig

Napközis tábor

2005. június 20-24. (Minden nap 8-16 óráig.) Sportolási lehetõség, játékok, filmvetítések, kézmûves foglalkozások, séta a szabadban, friss levegõn. Amit biztosítunk: Jó hangulat * Süti vagy fagyi * Üdítõ, ásványvíz június 5-ig /Hege/

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D Elõterjesztõ: Bebes István polgármester 2. Körmend város Önkormányzata 2005.

Tegyünk a Várkertért

társadalmi munkát szervez a Várkertben. Minden segítõkész körmendit szeretettel várunk.

Ludovika sétány létesült a tisztavatás emlékére

Történelmi tény, hogy 1944­-ben a II. világháború harci cse­lekményeinek következtében Körmendre került az elsõ ma­gyar nyelvû katonai nevelõinté­zet, a Magyar Királyi Ludovika Akadémia. A Kölcsey utcai álta­lános iskola épületében mûkö­dött, s az iskola utolsó évfolya­mának végzõs hadnagyait a kör­mendi várkertben

30 éves a Somogyi

Számos az évfordulóhoz kapcoslódó programot bonyolítottak le. (pénteken) keretében világbajnokságon, európabajnokságon, olimpián remeklõ, vagy éppen magyar bajnokságot nyerõ HÍRES SPORTOLÓK lesznek az iskola vendégei. Délelõtt 9 órától diákriporteke segítségével ismerkedhetnek meg a diákok a

Dr Ranschburg Jenő is megtisztelte a százéves óvodát

A körmendi „gyermekkertészeti" Ebben az esztendõben ünnepli fennállásának 100. évforduló­ját a Mátyás király Utcai óvoda. Az intézmény munkatársai pe­dagógiai napot szerveztek a centenáriumra, melyen felelevenítet­ték az óvoda hajdani és jelenlegi életét. A jubileumi összejövetel­re meghívták dr. Ranschburg Jenõt, a

A sorok mögé kell néznie az olvasónak

Fûzfa Balázs a Sorstalanságról beszélt Körmenden Nemrégiben Körmenden járt Fûzfa Balázs irodalomtörté­nész. A Berzsenyi Dániel Fõiskola tanára Kertész Imre Sors­talanság címû alkotásáról és a Nagy Könyv-programról be­szélt az érdeklõdõknek a könyvtár olvasótermében. A fõiskolai tanár hozzátette: az irodalmi

A körmendi Kölcsey Gimnázium legelső osztálya találkozott

Újdonság volt, hogy fiúk és lányok is jártak az iskolába, erre utal a koedukációs megjelölés, míg a bifurkációs azt jelenti, hogy humán és reál tantárgyakat is okítottak a nebulóknak. Az iskola elõtti Kölcsey

Pangó majális

Sok körmendi polgár jelezte, hiába várta május elsején a ha­gyományossá vált reggeli fúvós­zenekari ébresztõt, az utcákon vo­nuló zenészek menetmuzsikájat. Ezúttal elmaradt. Azt is sokan szóvá tették, hogy hiányzott a vár­kertbõl a megszokott szabadtéri színpad, illetve a kulturális mûsor. Vajon ki

Körmendi keresztapák

Módosítva a Faludi Ferenc Könyvtár és Kulturális Központ alapító okiratát, a körmendi város­atyák legutóbbi képviselõ-testüle­ti ülésükön ismét megváltoztatták az intézmény nevét. A többcélú, közös igazgatású, közgyûjtemé­nyi és közmûvelõdési intézmény hivatalos új neve Körmendi Kul­turális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár lett.

Az égbolt csodái az Olcsaiban

Az idén a kistérségi vetélkedõ megszervezésben az olcsais ne­velõk mellett a Hegyháti Csil­lagvizsgáló Alapítvány munka­társai is közremûködtek. Az is­kolai vetélkedõvel egy idõben egy kiállítás is nyílt az intézmény aulájában. Az alapítvány saját felvételeit mutatta be a nagyközönségnek,

Tovább tart nyitva a határátkelő

Közös sajtótájékoztatót tartott Bebes István körmendi, Peter Vadász güssingi, Helmut Kedl heiligenbrunni és Mosolits József pinkamindszenti polgármester. Az osztrák és a magyar polgármesterek megerõsíthették, hogy azóta több ember találkozik, közelebb kerültek egymáshoz. Hamarosan közös pályázatot nyújtanak be a
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] (108) [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [>] [>>]