sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 102/147
(megjelnített találat: 4041 - 4080 --> 5863)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] (102) [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]
 

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

2006. október 4-14. Könyvtárak összefogása a társadalomért A Faludi Ferenc Könyvtár kapcsolódik a országos rendezvénysorozathoz és 14 órától 17 óráig nyitva tart. Bóbita

Változik a Földhivatal Ügyfélfogadási időpontja

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2006. október 1-tõl a Körmendi Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint megváltozik. Kedd: szünnap Csütörtök: : 8.00-11.30
Péntek: 8.00-11.00

Nyílt nap a Rázsó Imre Szakközépiskolában

RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN

Körmenden nem engedték a tüntetést

Szombathelyen megtartották a MIÉP-gyûlést pénteken

Találka

TALÁLKA Vendégünk: Nemere István 2006. szeptember 29-én (pénteken) 17.00 órakor MÚZSA KÖNYVKERESKEDÉS Körmend, Kossuth L.u.2.

Kiállítás megnyitó

Pannon Õsz 2006 A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár képzõmûvész kiállításának megnyitójára "...dance me to your beauty with a burning violin... (written by Leonard Cohen) a Sala Terrena Galériába (Körmend, Batthyány kastély)

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVII. évfolyam 16. szám * A városkép összhangjára törekednek Vasváron * Demonstrálnak a szentgotthárdiak * Idõarányos teljesítések az Õrségben * Megelõlegezõ hitelt vesznek fel a szentgothárdiak

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7.

Jó szívvel az egészségért

"Fidelitate et caritate", a Vas Megyei Szív Alapítvány rendezvényünkre Program: 9 óra Köszöntõt mondanak: Körmend Város polgármestere Dr. Gyürki László , a Vas Megyei Szív Egyesület Elnöke Dr. Nagy

Angol-német tanfolyam óvodásoknak

Angol-német tanfolyam óvodásoknak Az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola játékos nyelvi elõkészítõ tanfolyamot indít nagycsoportos óvodás gyermekek részére. A heti 1 órás foglalkozásokat Fülöpné Varga Mária német szakos tanárok vezetik. Helye: Jelentkezni lehet: 00 00

Kötélugró tanfolyam az Olcsai iskolában

A heti 1 órás fogllakozásokat Fazekasné Mittli Piroska Helye: Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tornaterme Jelentkezni lehet: munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között az 594-416-os telefonszámon, személyesen az Olcsai iskola titkárságán, vagy az elsõ

Élhető kisváros ma és holnap

A közmeghallgatás témája a város fejlesztési koncepciója volt (a részletesen kidolgozott változatot már az újonnan felálló képviselõ-testületnek kell jóváhagynia). Bebes István polgármester köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, a celldömölki és a körmendi kistérség együttmûködik a hosszú távú fejlesztések

Íjászpálya avató

A Régió Hagyományõrzõ, Kulturális és Sportegyesület ünnepségére Ez alkalomból szeretnénk megköszönni a pálya létrehozásában nyújtott segítséget barátainknak, támogatóinknak. Körmend, Rákóczi u. 53. [xx] Régió Hagyományõrzõ, Kulturális és Sportegyesület

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó 2006. szeptember 21-én (csütörtökön) Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl

Horgászverseny

A Körmendi Határõr Sporthorgász Egyesület HORGÁSZVERSENYT A verseny a magyarszecsõdi tavon kerül Gyülekezõ: Sorsolás Minden tagot tisztelettel vár a horgászegyesület vezetõsége a versenyre és egy sportbaráti beszélgetésel egybekötött ebédre!

A Körmendi Kulturális Központ induló tanfolyamai, szakkörei

vezeti: ideje: kedd 16.00 – 18.00 Foltosok klubja Biczó Lászlóné helye: MIK 3. sz. klub indul: 2006. szeptember 14. Szövõ szakkör Némethné Németh Margit helye:

Kézilabda tagtoborzó

A Körmendi Nõi Kézilabda Szakosztály felvételt hirdet az általános iskolák 2.- 3. osztályos leány tanulói részére szivacskézilabda, 4.-5. osztályos lányok részére pedig kézilabda sportágban. A jelenlegi utánpótlás csapataink (1992/93-as és a 96-97-es korosztályok) az elmúlt évben szép

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVII. évfolyam 15. szám * Eladó az õriszetpéteri határõr laktanya * Tovább tart a vita a tervezett határmenti hulladékégetõrõl * Erdélyben töltöttek el néhány napot a szattaiak
* Drágább lett a temetkezés Körmenden

Közmeghallgatás

2006. szeptember 14-én 18.00 órai kezdettel K Ö Z M E G H A L L G A T Á S R A kerül sor, melynek témája: Bebes István

Eboltás

F E L H Í V Á S Felsõberki italbolt mellett 07.30-08.00 óráig Dobó

Gyógyúszás Körmenden a Tanuszodában

A múlt emlékei

Az utca nemcsak külsõleg szépül és újul meg, hanem a szellemi rehabilitációjára is sor kerül. A múzeum dolgozói azon fáradoznak, hogy minden apró részlet napvilágra kerüljön. Már a középkorban is fontos szerep jutott a helynek: itt szállt meg

Biztonság és erő

Körmend - Pesuth Rita hat éve fejezte be a versenyzést, azóta kick-box aerobic órákat tart, és az egészséges életmódot népszerûsíti. A hatszoros világbajnok nemrégiben Körmenden járt. Kisgyerekként tüllszoknyácskában varázsolta el a családtagokat, ismerõsöket. Akkoriban balettórákra járt a szülõk

Lebontották az emlékművet

1984-ben állították fel a Szabadság téren Katona Zsuzsa hõsi emlékmûvét. A gyermekét sirató anyát ábrázoló szobor alatt a II. világháborúban elesett szovjet katonák nyugszanak. A körmendi önkormányzat kezdeményezésére a hõsi halottakat a napokban exhumálják, s a Szombathelyi Katonai Temetõben

Ülésezett az önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ Mûködési bevételek és kiadások: Az intézményi bevételek alakulása az elsõ félévben kedvezõ. Az ipari parkhoz kapcsolódó területértékesítések után jelentõs ÁFA bevétel keletkezett. Az intézményi étkeztetés bevételei is a tervezett szerint folytak be. A

Ünnepélyes tanévnyitó

augusztus 31-én köszöntõt mondanak: Markó Péter , országyûlési képviselõ Körmend város polgármestere Soós István A megemlékezés szónoka: Síkné dr. Lányi Cecilia közremûködik: öregdiák, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szinház színmûvésze és Boros Gábor

A Kulturális Örökség Napjai Körmenden

- két napig látogathatók a lezárt, megkutatott termek – Idén is sor kerül az európa-szerte népszerû , melynek idõpontja szombat-vasárnap. E programhoz kapcsolódik a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum is úgy, hogy állandó

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul

Felavatták az ipari feltáróutat Körmenden

Ez a hetven hektáros terület az idén tavasszal kapta meg az ipari park címet Körmenden. Ma avatták és szentelték fel az iparterületet a 8-as fõúttal összekötõ útszakaszt. polgármester, Körmend „Ezen a területen korábban semmi nem volt.

Ünnepi örömök

A Rába folyó két partján, ahogy kezdett sötétedni, egyre többen gyûltek össze, hogy megcsodálhassák a felvonuló csónakokat és a hagyományos tûzijátékot. Az ünnepi mûsor elején a helyi postagalambászok elreptették galambjaikat, majd Bebes István köszöntötte az összegyûlt tömeget. -

Szeptemberi programajánló

Körmendi Kulturális Központ Pannon Õsz 2006. keretében rendezett programjaival együtt: szeptember 1. 18 óra Városi Kiállítóterem festõmûvész kiállításának megnyitója Babusa Péter Közremûködik: Pannon Õsz 2006. A kiállítás megtekinthetõ:

Rázsós akadálymentesítés

A középületek, közintézmé­nyek akadálymentesítésérõl kis­sé elhamarkodott törvény látott napvilágot Magyarországon. Be­tartani ugyanis az elõirt határidõ­ket anyagiak hiányában képte­lenség, hiába módosították azo­kat többször is. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakisko­la oktatási fõépületénél nemrég létesítettek feljáró rámpát. télaci Rábavidék
XVII. évfolyam 14. szám

Újabb veszély leselkedik a gyorshajtókra

A városatyák a közelmúltban megtárgyalták a témát, s úgy hatá­roztak, hogy 150 ezer forint támo­gatást nyújtanak a mûszer beszer­zéséhez. A város belterületén vi­szont ilyen mûszert nem helyez­nek el. Idetartozó információ (hi­szen lapunk Vasváron és környé­kén is megjelenik), hogy

Ú j autót kapott az orvosügyelet

A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a Belügyminisztérium 2005. évi ösztönzõ támogatási pályázatán ­jutott anyagi forráshoz. Ennek segítségével lehetõség nyílt a ­körmendi orvosi ügyelet gépkocsijának lecserélésére. Az autót, melynek értéke mintegy 3,5 millió forint, Bebes István

Megjelent a Rábavidék

Rábavidék XVII. évfolyam 14. szám * Sikerek és elmaradások * Választások elõtti régiós körkép * Egy körmendi a félmillió motoros között * Nincs megoldás a sószennyezésre * Felújítják sporttelepet
* Intézményt alapít a körmendi kistérség

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS M E G H Í V Ó 2006. augusztus 24-én Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl

Megnyitották a Sala Terrena Galériát

Körmend (tj) - Új kiállítóteret alakítottak ki a Batthyány-kastély egyik épületében. Az egykori cipõbolt és cipõmúzeum helyén Sala Terrena Galéria néven nyílt meg a kiállítóhely, amely a következõ hetekben Gerencsér Lajos festõmûvész tárlatának ad otthont.

Márványba foglalt címer

Körmend (tm) - Tegnap a polgármesteri hivatal bejáratánál elhelyezték azt a márványból készült városi címert, amit Horváth József körmendi kõfaragó készített el három hónapos munkával.

'Történelmi' gránátok Körmenden

A városban gyakran bukkanak világháborús fegyvermaradványokra

Felhívás vállalkozó kedvű szakácsoknak

Felhívás A Körmendi Kulturális Központ várja a vállalkozó kedvû szakácsokat augusztus 20-án, 10 órakor rétes-, és pogácsasütéssel Körmendi Napok 2006 Ételfesztiváljára. A pogácsát és a rétest a Batthyány kastély
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] (102) [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]