sortáv
sortáv
körmendi hírek
oldal 70/147
(megjelnített találat: 2761 - 2800 --> 5863)
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]
 

Kiállítás megnyitó

festõmûvész Városi Kiállítóterembe (Körmend, Batthyány kastély) A kiállítást megnyitja: Prof. Dr. Szita Szabolcs A megnyitó után a Hagyományõrzõk Baráti Köre tagjai beszélgetnek a Mûvésszel Gerencsér képeit többnyire „odakint”,

A Mátyás Ovi Alapítvány Kuratóriuma megköszöni...

A MÁTYÁS OVI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 1 % -át. 382. 636 Ft volt. Tisztelettel és köszönettel: (Mátyás Király Utcai Óvoda)

Elkezdődik a kerékpárút építése

TÁJÉKOZTATÁS! jegyzõi feladatokkal megbízott

Bárány Győző: Rendben működik a körmendi kórház

Igen. Reméljük, hogy nem. A dolgozók magatartásán, hozzáállásán és a szakmai színvonalon remélhetõleg nem vettek észre semmilyen változást a betegek. Tulajdonképpen ugyanazok az emberek dolgoznak a jelenlegi cégnél, mint az elõzõnél.

Megújul a Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Körmend Város Önkormányzata az elnevezésû pályázat keretein belül energia- és ezáltal költségtakarékosan szeretné üzemeltetni a tulajdonában lévõ Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatot. A pályázat nyújtotta lehetõségeket kihasználva meg szeretnék valósítani az épület fizikai, és infokommunikációs

Megjelent a Körmendi Híradó

2010. február - Ünnepség megmérettetés elôtt - Folytatódik a vasútállomás felújítása - A nyugat-dunántúli avarok története >>>itt<<<

Ülésezett az önkormányzat

2010. február 18-ai ülésérõl. Az Önkormányzati Minisztérium rendelete alapján idén is kiírt pályázat („A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elõirányzatból származó támogatás igénybevétele..”) segítségével az óvodai

Vasfüggöny és lófohász

A vasfüggöny egy darabja Az utóbbi korokat is felidézi az immár mindenki számára látogatható rendvédelmi kiállítás, mely a körmendi Rendészeti Szakiskolában látható. Épületeiben a Határõrség egyik legnyugatibb bázisa mûködött a szervezet 2007. december végi megszûnéséig. A gyûjtemény fõként

Lőgyakorlat

LÕGYAKORLAT március 2. 08.00 órától 17.00 óráig. március 9. 08.00 órától 17.00 óráig. március 11. 08.00 órától 17.00 óráig. március 17. 08.00 órától 17.00 óráig. március 23. 08.00 órától 17.00 óráig. március 25. 08.00 órától 17.00 óráig. március 29. 08.00 órától 17.00 óráig. A

Önkormányzati támogatások 2010

Körmend Város Önkormányzata 2010. február 18-i ülésén döntött a Kulturális, Sport és Szociális pályázatok elbírálásáról, illetve tájékoztatót hallgatott meg a bizottsági döntésekrõl.

A Körmendi Polgárőr Egyesület Közgyűlése

elnöksége nevében tisztelettel meghívom Önt a KÖZGYÛLÉSÉRE, Körmendi Rendészeti Szakközépiskola - Ellenõrzõ bizottság beszámolója - Elismerések, jutalmak átadása

Megjelent a Rábavidék 2010. február 19.

Rábavidék XXI. évfolyam 3. szám - Csökkentették az intézmények költségvetését Õriben - Megújulhat a szentgotthárdi liget - Kiállítással kezdték az évet a körmendi keresztények - Vöröskeresztes titkárok talákoztak Körmenden
- A szamba királyai és a csacsacsa hercegnõi

Polgármesteri fogadóóra

Bebes István 2010. február 23-án (kedden) 08.30.-10.30. óra között tart a körmendi Polgármesteri Hivatal 107-es termében.

Farsang az óvodában

Megtartották a farsangot a Batthyányné Coreth Mária Óvodában. Képgalériában Óvoda honlapján láthatók

Kihelyezett ügyfélfogadás

KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁS minden hónap elsõ kedden kihelyezett ügyfélfogadást tart Körmenden. Az ügyfélfogadás helye: Körmend, Szabadság tér 7. Az ügyfélfogadás ideje: 2010. március 2. kedd 10. -12. jogi segítségnyújtó szolgálat

Ülésezik az önkormányzat 2010. februrár 18.

POLGÁRMESTERÉTÕL M E G H Í V Ó 2010. február 18-án (csütörtökön) 14.00 órai Nyilvános ülés keretében: 1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ:

Friss képek a Képgalériában

Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján

Házasság hete ismét Körmenden is

Nôk elvesztik biztonságérzetüket, férfiak a fontosságukat, és mindegyik nem pótcselekvésbe kezd. Betegség üti fel fejét szülônél, gyereknél egyaránt, soha ennyi pszichiátriai beteget, erôszakot nem termeltek a „családok”. A látszatházasságok száma felbecsülhetetlen, sôt sokszor a békésnek tûnô otthonokban sincs

Autós téli esték

Autós téli esték Körmenden a Halászcsárdában Vendégünk: Bebes István úr városi polgármester, országgyûlési képviselõ - Tájékoztató a Magyar Autóklub tagsági lehetõségeirõl, a helyi aktualitásokról. Március 4. - Közlekedési

Nyalka vőlegénnyel, puccos menyasszonnyal…

Ezt a szokást igazán az Õrségben, s Körmend környékén ismerték, a máig leghitelesebbek között elismert Dömötör Tekla is a felsõberki Rönkhúzást írta le. Ünnepelni, játszani, együtt mulatozni ma is szeretnek a népek, az elmúlt hétvégén Nádasdon és Nagyrákoson

Városi Fúvószenekar Egyesület Közgyűlést tart

Tisztelt Egyesületi Tagság és Érdeklõdõk! Az Egyesület Alapszabálya értelmében a A megtárgyalásra kerülõ napirendi pontok a következõk: (Amennyiben a Közgyûlés elsõ alkalommal nem lenne határozatképes, akkor a Megismételt

Házasság hete

Szépség és egészség napja

2010. FEBRUÁR 6- án példa értékû rendezvényre került sor a Batthyány-kastélyban. Valaha, a céhes idõkben jól mûködtek a különbözõ szakmákban az együttmûködések, a szépségipar területén mûködõk kicsit ezeket a hagyományokat igyekeztek feleleveníteni…

Gimnáziumi szalagavató

Képek a >>Képgalériában<<<

Képzési kínálat a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolában

RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (Tel.: 94/594-077) Képzési kínálatunk a szakiskolában I. Gazdasági-szolgáltatási szakterület: Élelmiszer- és vegyi áru eladó (Kereskedelem szakmacsoport) - Kárpitos (Faipar szakmacsoport) - Szerkezetlakatos (Gépészet szakmacsoport) - Nõi

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázatot A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt megjelölt feltételeknek. Pályázatok

Zavartalanul működik a Kórház Körmenden

A kórházban 2010. február 1-i feszült helyzetet követõen minden a megszokott rendben folyik, a betegellátás zavartalan – tudtuk meg dr. Bárány Gyõzõtõl, a kórház igazgatójától. A Körmendi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. - a mûködéshez szükséges valamennyi hatósági

Pályázati felhívás - ingatlan bérbeadás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló többször módosított 14/2003. (IV.1.) számú önkormányzati rendelete, valamint a A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló többször módosított 38/2003. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet

Pályázati kiírás - ingatlan értékesítés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: 2. Pályázat célja: 3. A pályázat jellege: 4. Pályáztatásra kerülõ ingatlan: 318/A/14 Hrsz. Körmend Rákóczi u. 3. fsz. 3. üres 54 m2 alapterületû társasházi ingatlan

Tóth László és a Csaba József Honismereti Egyesület elismerése

Vas megye évtizedeken át a népmûvelô szakma egyik országosan elismert sasfészke volt, köszönhetôen Dr. Kiss Gyulának, s késôbb még sok elismert, elkötelezett szakembernek. Ám épp a közmûvelôdésben hivatásszerûen ténykedôk tudják a legjobban, hogy egy település közösségében nem a

Megjelent a Rábavidék 2010. február 5.

Rábavidék XXI. évfolyam 2. szám * Közfoglalkoztatást terveznek Vasváron * Kórházi dilemmák
* Körmendnek már van költségvetése

Köszönöm, Körmend!

A hosszú évek alatt több ezer hasi és balesetsebészeti mûtétet végeztem. Köszönöm az összes munkatársamnak: azoknak, akiktõl az elsõ öltéseket megtanultam, és azoknak is, akiket én taníthattam valamire. Köszönöm az összes dolgozónak, hogy sok nehézség közepette is mindvégig

Nyílt nap a Kölcseyben

Kedves Gyermek! Tisztelettel hívjuk Önöket a ben 9.30 órai kezdettel tartandó, tanítással egybekötött .
A nyílt napon alkalmat biztosítunk óralátogatásra, a tanítónõkkel való megismerkedésre és az intézmény szaktantermeinek megtekintésére. A leendõ elsõs gyermekeiket is

Elmarad a Dorottya bál

2010. FEBRUÁR 6-RA MEGHIRDETETT DOROTTYA BÁL

Kaszinó est

Önt, kedves családját, barátait régész címû kaszinóestjére alpolgármester dr. Nagy Zoltán

Felmérést végeznek a városban

TÁJÉKOZTATÁS A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Igazgatósága az alábbi tájékoztatás közzétételét kérte: A KSH Debreceni Igazgatósága Körmend településen a KSH elnöke által 2010. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatfelvételeket végez a következõk szerint. A felvételek nyilvántartási száma, neve:

Folytatódhat a munka a körmendi kórházban

Folytatódhat a gyógyító munka a körmendi Batthyány Strattmann László Kórházban, miután az ÁNTSZ újabb vizsgálatát követõen megadták az ehhez szükséges engedélyt. Reggel mintegy hatvanan tüntettek a kórház elõtt, az ellen tiltakozva, hogy az országos tiszti fõorvos visszavonta az intézmény

Demonstráció

2010. február 1-én, 8.30-kor lezajlott a "TEGYÜNK EGYÜTT A KÖRMENDI KÓRHÁZÉRT!" demonstráció. A mintegy 70 fõs jelenlevõ honpolgárokat és a szép számban megjelent sajtó képviselõit Büki Zoltán, a Fidesz - IT Vas megye 5. sz. vk. elnöke, a Fidesz körmendi

Erdélyi nagykörút

2010.08.30-09.04. Részvételi díj: 77.000 Ft (6 nap, 5 éjszaka) Ellátás: félpanzió- (reggeli, vacsora) Fodor Ernõné klubvezetõnél.
 
oldal [<<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] (70) [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [>] [>>]