sortáv

Huszonöt éves az Őrségi Vásár

droszler | 2005. május 28 17:25:16 | vasi hírek |
Az idén, fellép az Apostol, és utcabál is lesz

Amikor 1981-ben az Örségi Baráti Kör kezdeményezésére megtartották az elsõ Õrségi Napokat, nem sokan gondolták, hogy negyedszázad elteltével országos hírû rendezvénnyé vá­lik az esemény. Az idén [b]25 éves az Õrség és Õriszentpéter leg­nagyobb ünnepe, az Õrségi Vásár, amelyet június 24. és 26. között rendeznek meg a nagyközségben.[/b]
Az elõkészületekrõl és az idei rendezvény már ismert részlete­irõl kérdeztük Györke Gyulánét, az önkormányzat ellátó szerve­zetének vezetõjét, aki a vásárt szervezõ bizottság munkáját ko­ordinálja.

- Minden eddiginél több kéz­mûves, kereskedõ és vendéglátós jelezte részvételi szándékát az idei Õrségi Vásárra. A kézmûve­sek 412, a kereskedõk 825, míg a vendéglátósok 1160 forint bruttó négyzetméter árat kell hogy fi­zessenek naponta az általuk bé­relt területért. Az autóval érkezõk az idén is a kijelölt fizetõs parko­lóhelyeken várakozhatnak majd, megelõzve ezzel a közlekedési káosz kialakulását - mondta a szervezõ bizottság vezetõje.
A kulturális és mûvészeti kí­nálat még kialakulóban van, néhány program azonban már végleges. Az már biztos, hogy a sörsátorban koncertezik a legen­dás Apostol együttes. A magyar elõadómûvészek és csoportok mellett az idén szlovéniai szín­játszók és énekesek fellépése is várható. Több kiállítás szervezése is folyamatban van, az azon­ban már biztos, hogy Horváth János festõmûvész képeit és a Velemi Stúdió népmûvészeinek alkotásait meg lehet tekinteni a vásár alatt és az azt követõ he­tekben a kiállítóhelyeken.
Örömhír a bulizóknak, hogy az idén, akárcsak a kezdetek kezdetén, nyitó utcabált szervez a helyi mûvelõdési ház az Õri­szentpéteri Ifjúsági Egyesület­tel karöltve. Annak idején en­nek a rendezvénynek mindig nagy sikere volt. Györke Gyu­láné elmondta még, hogy a vég­leges program június elejére ki­alakul és nyomtatásban is meg­jelenik. Nagyon remélik, hagy egy igazán emlékezetes jubile­umi vásárt sikerül rendezni az idén. A további részletekrõl és a vásár programjairól lapunk kö­vetkezõ számaiban is olvashat­nak.

Kálmán György
Rábavidék
XVI. évfolyam 10. szám