sortáv

Itt van az ősz!

droszler | 2004. szeptember 21 14:38:36 | közérdekü |
AZ ÕSZ VESZÉLYEI AZ UTAKON


Lassan beköszönt az õsz, melynek egyik természetes velejárója az út -, látási - és idõjárási viszonyok fokozatos, vagy ugrásszerû változása. Erre sajnos a jármûvezetõk többsége nem kellõen készül fel. A különbözõ fronthatások, a rosszul megválasztott ruházat, a gépkocsi szellõzõ - fûtõ berendezésének helytelen üzemeltetése fáradtságot, bágyadtságot okozhat, mely a reakcióidõ megnövekedésével jár együtt.
Az esõ, a betakarítások miatt az úttestre kerülõ sárfelhordás fokozottan körültekintõ és elõrelátó vezetési stílust, a kormány és a pedálok lágyabb kezelését igényelné, melyet sokszor nem vesznek figyelembe, a sebességet nem az út - és látási viszonyoknak megfelelõen választják meg.
A jármûvek mûszaki állapota is több esetben kifogásolható, mely ebben az idõszakban jelentõs baleseti veszélyforrást jelenthet. A gumiabroncsok kopott futófelülete növeli az ún. „vízen futás” jelenségének létrejöttét, a kopott ablaktörlõ gumik és rosszul beállított fényszórók a látást, míg az üzemképtelen fényjelzõ berendezések a láthatóságot csökkentik.

A betakarítás kezdetével együtt az utakon több munkagéppel, lassú jármûvel, valamint állati erõvel vont jármûvel találkozhatunk. A földekrõl az útra felhajtó munkagépek vezetõi sokszor az elõírásoktól eltérõen nem takarítják meg a jármûvük kerekeit a rátapadt sártól, mely az úttestre kerülve balesetveszélyt jelent. Az állati erõvel vont jármûvek vezetõi többször fényvisszaverõ prizma, illetve világítás nélkül közlekednek szürkület után is az utakon, emiatt az arra közlekedõ gépjármûvek vezetõi már csak késõn észlelhetik õket.
A betakarított terményeket szállító jármûvek vezetõi gyakran nem megfelelõen rögzítik rakományukat, így azok az úttestre hullva, szóródva tovább fokozzák a csúszásveszélyt.
A fentiek miatt célszerû, ha olyan útszakaszokon, melyek közelében feltehetõen betakarítási munkák folynak, lassabban, körültekintõbben veszünk részt a közlekedésben.

A kerékpárosoknak is célszerû jármûvük elõírásszerû felszereltségét ellenõrizni, hiszen lassan egyre hamarabb köszönt be a szürkület, illetve egyre késõbb kel fel a nap. Az elsõ – és hátsó lámpák, a hátul piros színû, nem háromszög alakú prizma, valamint a kerekekre az elõírásoknak megfelelõen felszerelt küllõprizmák mind a láthatóságukat segítik elõ, fokozzák biztonságukat.

A gyalogosoknak is célszerû világosabb öltözetet viselni, valamint még fokozottabban körülnézni az úttestre való lelépés elõtt, hiszen az esõtõl, reggeli harmattól csúszóssá váló úton a jármûvezetõk fékútja is jelentõsen megnövekedhet.

Immár egy hónapja ismét megkezdõdött a tanítás az iskolákban, lassan a gyerekek is megszokják a feszített munkatempót, a kötöttséget. Mindezeknek azonban szinte természetes velejárója, hogy a tanítás befejeztével a nap során felgyülemlett energiát, feszültséget le kell vezetniük, ezért az iskolából kilépve sokszor a legalapvetõbb szabályokról is megfeledkeznek. Szeptemberben fokozott ellenõrzést tartottunk a nevelési - oktatási intézmények környékén, mely a korábbi évekhez hasonlóan most is sikeres volt. Lassan azonban visszaáll a régi rend, a reggeli illetve délutáni idõszakokban megszûnik a folyamatos rendõri jelenlét, melynek jelentõs visszatartó hatása volt. Éppen ezért célszerû, ha fokozott óvatossággal, csökkentett sebességgel haladunk az iskolák környékén, különösen olyan helyen, ahol a közelben tömegközlekedési eszköz megállóhelye található.


VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓVJUK MAGUNK ÉS MÁSOK ÉLETÉT, TESTI ÉPSÉGÉT !
Hajdú-Bihar MRFK. Balesetmegelõzési Szolgálat