sortáv

Üjra megnyílik a Magyar Írószövetség könyvtára

droszler | 2009. április 10 09:22:06 | kultúra |
A Magyar Írószövetség, az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány és a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete a Költészet Napja alkalmából szeretettel meghívja a Magyar Írószövetség Könyvtárának sajtótájékoztatójával egybekötött avatójára.
A három éve zárva tartó, idõközben újabb raktárhelyiségekkel és jelentõs könyvállománnyal gyarapodó országos jelentõségû gyûjtemény avatóján az Írószövetség, valamint a TEMI együttmûködésérõl és az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány létrejöttérõl tájékoztatót tart

Dr. Schneider Márta szakállamtitkár,

Dr. Vasy Géza a Magyar Írószövetség elnöke,

Molnár Géza a TEMI elnöke,

Keömley Eszter az EX LIBRIS Könyvtári Alapítvány képviselõje,

a könyvtár vezetõje
A sajtótájékoztató és a megnyitó helyszíne és idõpontja:
Magyar Írószövetség Könyvtára
(1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet)
2009. április 15. délelõtt 10 óra


Az 1945-ben alapított, közel 1000 tagot számláló Magyar Írószövetség Könyvtára valaha fontos szerepet töltött be a hazai könyvtári rendszerben. Egykor az országos jellegû tudományos szakkönyvtárak közé tartozott, köteles példányokat is kapott. Az utóbbi tíz évben nem jutott forrás a fejlesztésére, különösen a tervszerû állománygyarapítás hiánya okozott gondot, bár sok kiadó és író adományoz rendszeresen könyveket a jelentõs, több mint százezres gyûjteménnyel rendelkezõ nyilvános könyvtárunknak.

A könyvtár fõ gyûjtõköre a nyelv- és irodalomtudomány, gyûjti továbbá a magyar és világirodalom szépirodalmi mûveit magyar nyelven, és több ezer kötet idegen nyelvû szépirodalmi anyaga is van. Külön értéke a könyvtárnak, hogy közel tízezres a bekötött folyóirat-állománya, amely elég nagy és gazdag ahhoz, hogy a lehetõ leggyorsabban kielégítsen különleges igényeket is, így íróknak, újságíróknak, bölcsészeknek is kiváló kutatási bázis lehet.