sortáv

A mozgás fontossága gyermekkorban

droszler | 2007. április 29 20:39:34 | Körmendi Híradó |
Kattintson a képere !
Szakmai találkozó pedagógusoknak

Szakmai találkozónak adott otthont március végén a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda. A „Párbeszéd” címû rendezvényen a fõ téma a tanulás, beszéd és mozgás kapcsolatának elemzése volt.


A körmendi és a város kistérségében dolgozó pedagógusok számára szervezett „Párbeszéd” címmel szakmai találkozót március végén a Pedagógia Szolgáltató Központ. A Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tornatermében összegyûlt érdeklõdõket elõször Bulin Andrea, a Pedagógiai Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadójának csoportvezetõje köszöntötte, majd Némethné dr. Tóth Orsolya, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola Sportelmélet Tanszékének adjunktusa „A mozgás szerepe az értelmi fejlõdésben” címmel tartotta meg elõadását. Mondandója elején felhívta hallgatói figyelmét arra, hogy a gyermekeket biológiai, pszichológia és szociális lényként kell kezelni, fejlõdésükben jelentõs szerepe van a motorikus fejlõdésnek. Az értelmi és fogalmi mûveletek is a cselekvésben rejlenek, belõlük indul ki az absztrakt gondolkodás is. Hámori József agykutató mutatta ki, hogy aki koordináltan tud mozogni, az fegyelmezettebben gondolkozik, mert a bonyolult és megfelelõen adagolt mozgássorozatok kialakítása és automatizálása visszahat az agy fejlõdésére. A finomkoordinációs képességek is szorosan összefüggnek az értelmi képességekkel, ezek fejlesztésével az értelmi képességek is fejlõdnek. Másrészt a mozgás az egyik legfontosabb eszköz, mellyel hatni lehet az idegrendszerre, a tanulási zavarok megelõzésében kulcsfontosságú a széles körû mozgásfejlesztés. A mászás az elsõ olyan természetes mozgásforma, melynek során a keresztidegpályák bejáratódnak. Nem jó, ha ez a fázis kimarad, de késõbb tudatosan vissza lehet ide lépni, és a megerõsítések elvégezhetõk fejlesztõ pedagógus segítségével. Kutatók azt is kimutatták, hogy a mozgás hatására a növekedési hormonból több szabadul fel, így a gyermek a genetikailag meghatározott testmagasságát nagyobb valószínûséggel éri el. A mozgásnak ugyancsak szoros a kapcsolata a megismerõ tevékenységgel. Az is lényeges felfedezés, hogy az elsõként látott mozgás rögzül mintaként a kisagyban, ezért fontos, hogy helyesen végrehajtott mozgást lásson a gyermek. Sportolás révén megtanulják elviselni a sikert, a kudarcot, legyõzni a félelmet és a fájdalmat. Óvodában és az általános iskola alsó tagozatában nem sportágak megismerésével kell kialakítani a mozgásos alapformákat. Kivétel az ovis foci, a sport torna és az úszás, a kosárlabdát már négyévesen el lehet kezdeni. Mindenki számára létezik olyan mozgásanyag, amivel sikert érhet el. Érdekes tapasztalat, hogy a túlzottan gátlásos és a túl agresszív gyerekek motorikusan ügyetlenek. Az elõadás befejezõ részében a különbözõ mozgásformák fejlesztõ hatásáról és terápiás jelentõségérõl hangzottak el új ismeretek.
A rendezvény ezután szekcióülésekkel folytatódott. A pszichoterápiás szekció Polgár Tiborné pszichopedagógus vezette, a csoport a megváltozott családszerkezet gyerekekre gyakorolt hatását vizsgálta, a fejlesztõ szekció résztvevõi Tóth Lászlóné gyógypedagógus és Veresné Szõke Andrea fejlesztõ pedagógus irányításával a különféle mozgásterápiákkal ismerkedtek meg. (E szekciók elõadói a szombathelyi Nevelési Tanácsadóból érkeztek). A logopédiai szekcióban Bárdosi Emõke, a szombathelyi Mici Mackó Óvoda logopédusa a beszédészlelés szülõk bevonásával történõ fejlesztésérõl folytatott beszélgetést. A szekcióülések a Pedagógiai Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadójában és a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálatnál zajlottak. (Bár ez utóbbi intézmény csak a helyet biztosította, ott is mûködik fejlesztõ pedagógus, és van egészségnevelési munkaközösség.)

Csihar Tamás