sortáv

Köszöntötték a csónakosokat

droszler | 2005. szeptember 15 17:00:48 | körmendi hírek |
Körmenden a polgármesteri hi­vatal tanácskozótermébe invitálta a városvezetés azokat a felvonuló­kat, akik az augusztus 19-i karne­válon részt vettek, hajóikkal, de­korációikkal színesítették a ren­dezvényt. Az eseményen Szabó Ferenc alpolgármester mondott rövid értékelõt, majd dr. Nagy Zol­tán, az önkormányzati képviselõ­testület kulturális, turisztikai és sportbizottsága vezetõje közremû­ködésével Bebes István polgár­ mester adott át elismeréseket a fel­vonult közösségek képviselõinek.
10 ezer forintos elismerésben részesült Auer Miklós (Modell­ és Makettépítõ Klub, Körmend) a szombathelyi Arrabo Szabad­idõ és Vízisportegyesület. 25 ezer forintos elismerést kapott a Körmendi Tûzoltóság, a mûvelõdési és ifjúsági központ körmen­di ifjúsági önkormányzata, a MIÉP körmendi szervezete, vala­mint a Városgondnokság.Rábavidék
XVI. évfolyam 15. szám