sortáv

Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2005. augusztus 19 22:11:06 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2005. augusztus 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart.

N A P I R E N D


1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Körmend város Önkormányzata 2005. évi költségvetésérõl szóló rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. A távhõszolgáltatás rendjérõl szóló 11/1999. (X.21.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervérõl szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet, valamint a Településszerkezeti terv módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

6. Piaci alapú bérlakás vásárlás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Fedezet biztosítása mobil lelátó létesítéséhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Fedezet biztosítása tehergépkocsi vásárlásához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Fedezet biztosítása a nádaljai orvosi rendelõ átalakításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elõterjesztése:
a.Tájékoztató a 2005/2006-os tanév elõkészítésérõl
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke

11. A 0286/25 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Önkormányzati ingatlanok értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. A Szabadság tér 6. szám alatti társasház ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. A Nyugat MÉH Kereskedelmi Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Vajda János és Wolfhart Tünde kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Tájékoztató az UNICLUB Egyesületnek adott támogatás felhasználásáról
Elõadó: Czafit Csaba, az Egyesület elnöke


Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje


Interpellációk