sortáv

Tájékoztató Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet alapításáról

droszler | 2017. szeptember 13 18:40:20 | gazdaság |

Tájékoztató Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

alapításáról

A 2017. évi LXXXIX. számú törvény szabályozása adta lehetőséggel valamint a Vas Megye és Szombathely MJV Nyugdíjas Szövetsége, Képviselete támogatásával élve, SENIORMASTERS Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) megnevezéssel, 9700 Szombathely. Március 15. tér. 5. székhellyel szövetkezeti gazdálkodó szervezet alakult. A Szövetkezet célja, hogy öregségi nyugdíjas törzsszámmal rendelkező aktív időskorú tagjai számára a jelenleg érvényben lévő bérezésnél kedvezőbb javadalmazási lehetőséget biztosítson.

A Szövetkezet tagja lehet az:

  • Aki természetes személyként személyes közreműködést vállal a Szövetkezet szolgáltatási tevékenységében.

  • Aki tagfelvételi kérelmében nyilatkozik arról, hogy:

  • a Szövetkezet tagja kíván lenni

  • öregségi nyugdíjban részesül, törzsszámmal rendelkezik

  • az Alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el

  • vállalja a Szövetkezet Alapszabályában meghatározott 2000 Ft, azaz kettőezer forint vagyoni hozzájárulás teljesítését (Vagyoni hozzájárulása tagsága megszűnésekor visszafizetésre kerül)

A Szövetkezet tagja a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és ellentételezésére tagsági megállapodást köt a Szövetkezettel. A Szövetkezet csatlakozó tagja személyes közreműködését elsődlegesen a Szövetkezet által harmadik személy (gazdálkodó szervezet, intézmény, stb.) részére nyújtott (továbbiakban: külső szolgáltatás) keretében teljesíti, ahol a szolgáltatás fogadója a Szövetkezet tagját közvetlenül utasíthatja. Az utasítási jog kiterjed- különösen-a feladatteljesítés módjának, idejének és ütemezésének meghatározására.

A Szövetkezet tagja által végzett feladat teljesítésével járó javadalmazás, a közreműködői díj nem lehet alacsonyabb, mint az adott évben-jogszabályban meghatározott - minimálbér, illetve szakmai bérminimum összege.

A közreműködői díjat a 15% SZJA-n kívül semmilyen közteher nem terheli.

Az új szövetkezeti forma előnyösebb munkavállalási és jövedelmezőségi lehetőséget biztosít mindazon aktív időskorú öregségi nyugdíjban részesülők számára:

  • akik a jelenlegi foglalkoztatási szabályozások mellett munkaviszonyban dolgoznak

  • akik kedvezőbb javadalmazási feltételek mellett munkát szeretnének vállalni

  • akiknek munkavállalását a jelenleg érvényben lévő szabályozások valamely módon korlátozzák, limitálják (pl.: közszféra)

  • azon vállalkozóknak, akik tevékenységüket jelentős adóterhek mellett végzik

A Szövetkezet nyugdíjas tagjai számára megállapított öregségi nyugdíj folyósítását, évenkénti kötelező emelését nem érinti a Szövetkezetben számára kifizetett közreműködési díj, természetesen a Szövetkezet- ben szerzett bevétel nem jogosít az év közben kapott munkabér után igényelhető 0,5% nyugdíjnövelésre.

A SENIORMASTERS KNySz elérhetősége:
Telefon +36 94 788 419;
E-mail: seniormasters9700@gmail.com

Ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek

8.00-12.00 óráig

9700 Szombathely, Ady tér.5. II.em. 207. (MMIK)

Szombathely, 2017. szeptember hó.

Dr. Németh István
igazgatósági elnök